Advertentie
digitaal / Nieuws

Gemeenten akkoord met gegevens radicale inwoners delen

Een flink aantal gemeenten in Regio Midden-Nederland waaronder Almere, Nieuwegein, Dronten, Wijdemeren en Houten hebben ingestemd met een privacyreglement bij gemeentelijk overleg over radicaliserende inwoners. Het delen van persoonsgegevens tussen politie en lokale instanties wordt daarmee versoepeld.

08 december 2015

Een flink aantal gemeenten in regio Midden-Nederland waaronder Almere, Nieuwegein, Dronten, Wijdemeren en Houten hebben ingestemd met een privacyreglement bij gemeentelijk overleg over radicaliserende inwoners. Het delen van persoonsgegevens tussen politie en lokale instanties wordt daarmee versoepeld. 

Persoonsgegevens delen met politie
De genoemde gemeenten zijn daarmee toegetreden tot het Privacyreglement Casusoverleg Radicalisering Midden-Nederland. Onder meer Almere, Nieuwegein, Wijdemeren, Houten en Dronten hebben dit besluit inmiddels gepubliceerd. De verwachting is dat alle gemeenten in Midden-Nederland akkoord gaan. Met het nieuwe reglement kunnen gemeenten persoonsgegevens verwerken en delen met het Openbaar Ministerie, de politie, de Raad voor Kinderbescherming en Reclassering Nederland. Het reglement moet voorkomen dat er bij een acuut geval eerst overlegd moet worden of delen van gegevens wel rechtmatig is. De samenwerking en gegevensdeling moet de partijen meer inzicht geven van dreigend radicaliseren, uitreizen en behoefte aan hulp. 

Snel ingrijpen bij radicalisering

Met het reglement, dat ingevoerd is als gevolg van het toegenomen dreigingsniveau in 2013, willen de betrokken partijen voorkomen dat ze eerst met elkaar om de tafel moeten, om te bekijken of het delen van gegevens van mogelijk radicaliserende personen wel rechtmatig is. Met het ondertekende reglement kan er sneller worden gehandeld bij dringende gevallen, legt een woordvoerder van gemeente Dronten uit. ‘In het kader van veiligheid moet er snel ingegrepen worden. Dronten en zijn lokale partijen nemen met dit reglement een proactieve houding aan, zodat er bij een radicaliserend persoon tijdig ingegrepen kan worden. Tot nu toe hebben we dit nog niet meegemaakt, maar mocht het zo zijn, dan willen we snel iets kunnen doen.’

Gegevens rechtmatig en zorgvuldig behandelen
In het reglement valt te lezen dat de betrokken partijen een rechtmatige, zorgvuldige behandeling en geheimhouding van persoonsgegevens moeten garanderen bij het verstrekken en verwerken. De afspraken daarover zijn vastgelegd in het reglement zelf.

Initiatief van
NCTV
Dronten behoort tot één van de eerste gemeenten die het besluit over het reglement hebben gepubliceerd. Op korte termijn beslissen het alle gemeenten in regio Midden-Nederland over het voorstel. De woordvoerder gaat ervan uit dat het ook in andere gemeenten snel wordt aangenomen. 'Het voorstel is op initiatief van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en dient de veiligheid. Ik ga daar dus wel van uit.'

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Wederom moeten de gemeenten een gat dat de Rijksoverheid laat vallen dichtlopen.
Advertentie