Advertentie
digitaal / Nieuws

Europees Hof: vingerafdrukken opslaan mag niet

Het vastleggen van vingerafdrukken op de chip in een paspoort mag, maar opslag van die vingerafdrukken in een database is niet legaal, dus ook niet in Nederland.

21 oktober 2013

Het vastleggen van vingerafdrukken op de chip in een paspoort mag, heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld. Maar opslag van die vingerafdrukken in een database is niet legaal, aldus het Hof. Dat heeft consequenties voor de Nederlandse Paspoortwet.


Gerechtvaardigd
De uitspraak is gedaan naar aanleiding van een Duitse rechtszaak, waarbij een burger weigert vingerafdrukken af te staan voor opname in zijn paspoort. Het Hof ziet het opnemen van die vingerafdrukken in het paspoort in tegenstelling tot de betreffende Duitser niet als onrechtmatig. Het is wel enigszins tegenstrijdig met de Europese burgerrechten, maar het tegen gaan van fraude rechtvaardigt die inbreuk, vindt het Hof.

Opslag mag niet
De Duitse burger kan echter mogelijk vergaand misbruik door de overheid van gecentraliseerd (in een database) opgeslagen vingerafdrukgegevens niet als argument aanvoeren, simpelweg omdat die opslag niet mág, aldus het advies van het Hof aan de Duitse rechtbank. Een afzonderlijke rechtszaak over die opslag lijkt daarmee bij voorbaat op een verbod van een dergelijke opslag uit te draaien.

Artikel 4b
Dat betekent ook dat de nieuwe Nederlandse paspoortwet, waarover de Eerste Kamer zich nog moet buigen, onder druk komt te staan. Artikel 4b van die wet maakt een centrale reisdocumentenadministratie mogelijk, inclusief opslag van vingerafdrukken, toegankelijk voor de Officier van Justitie voor opsporingsdoeleinden. Het artikel is een 'slapend artikel', dat bij ingaan van de wet niet meteen van kracht is, maar dat wel kan worden. Burgerrechtenbeweging Privacy First voert momenteel met een groep burgers een juridische actie om dat artikel verwijderd te krijgen uit de paspoortwet, maar werd in eerste instantie niet ontvankelijk verklaard door de Haagse rechtbank. Eind deze maand dient daarover het hoger beroep bij het Hof van Justitie.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Janet / beleidsadviseur
Perfect!!! Ik heb het altijd al vreemd gevonden maar je moest er eigenlijk wel mee akkoord gaan. Ik hoop dat nu al die idiote opslag van gegevens ophoudt.
Sjoerd Visser
Dus als het om tegengaan van fraude is...dan mogen de mensenrechten geschonden worden...ondanks enigszins tegenstrijdig is. Trouwens: hoe kan iets enigszins tegenstrijdig zijn? Het is tegenstrijdig ! Maar dat is met elk beleid in NL zo...en dat is nou juist de oorzaak van alle problemen. Plus de oneerlijkheid zoals in dit artikel duidelijk is. Als die 2 dingen niet opgelost worden...dan wordt het er in rap tempo nog veel slechter met de rechten van de mens. Want men bedenkt altijd wel iets om het legitiem door te voeren wetende dat mensenrechten geschonden worden. Zoals elke keer gedeeltelijk afromen/afnemen van het minimum aan zelfredzaamheidsgeld ook zo'n treffend voorbeeld van tegenstrijdig beleid is....wat weer tot meer problemen leidt dan dat er opgelost worden! Het leiden leidt al jaren tot lijden!
PVe / sr. adviseur
Eens met @Visser,en dan wat te denken met alle cameraregistraties met kenteken- en gezichtsherkenning. Continue uitlezen van de mobiele telefoons en het voor steeds langere tijd bewaren van al die gegevens. Je weet nooit waar het goed voor is.
a. middelveld / senior adviseur
Ach het is toch altijd al zo dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. We willen allemaal dat misdrijven opgelost worden, dan moeten de opsporingsdiensten ook de middelen krijgen. Dat internetgebruik gemonitord wordt om mogelijke aanslagen te voorkomen is wellicht overdreven; maar als er een aanslag komt en er is een journalist die schrijft dat dit voorkomen had kunnen worden als het internetgebruik in de gaten was gehouden, dan hebben de inlichtingendienste gefaald en moeten er koppen rollen. Ongelimiteerd en willekeurig doorzoeken van alle bronnen gaat mij te ver, maar toegang op grond van een redelijk vermoeden dat daarmee een misdrijf opgelost, of liever nog voorkomen kan worden is naar mijn mening prima.
Linden
We willen maximale veiligheid en maximale privacy. Dat wordt lastig!
Henk Bongers / burger
Albert je praat al net zo raar als de regering. Die praat ons burgers omwille van allerhande redenen, die ze niet willen uitspreken, allerhande zaken aan om ons vooral maar een onveilig gevoel te geven met als konijn uit de hoge hoed oplossingen bestaande uit allerhande privacy schendende maatregelen.

Even een paar voorbeelden: Ik hoef maar even in de krant te lezen of naar de actualiteitenprogramma's te kijken en de desinteresse en lauwe houding van Plassterk aangaande de NSA maakt door zijn quasi onschuldig ogende blik zijn motivatie duidelijk. Ik weet van niks en dus doe ik niks en .... er is ook niks aan de hand.

Ook Opstelten is zo'n dinosaurus die met zijn bassende stemgeluid en houding van: "Lul maar raak ik weet wat goed voor jullie is en dat doe ik gewoon" openlijk gewoon maling heeft aan de burger.

Dan zwijg ik maar over de incompetente arrogantie waarmee de rest van de regering gewoon zijn gang gaat en de burgers volkomen negeert bij het binnenskamers ondershands regelen van allerhande maatregelen om de burger in de tang te houden.



Matthijs
Beste S.J. Visser,



Het is niet tegenstrijdig. Je mag een vingerafdruk op een paspoort hebben staan (evt. biometrisch) zodat je wanneer je vermoed dat er vals spel gaande is je die vingerafdruk met de houder controleert. Een database waar eventueel later mee kan gebeuren mag volgens het Hof in Luxemburg echter (waarschijnlijk, want ze geven aan dat ze daar dan eerst de zaak voor onder ogen moeten krijgen om er een uitspraak over te doen) niet.

Ofwel, schending van privacy mag niet. Hof geeft wel aan dat een bepaalt niveau van privacy wel minder kan worden ter controle van iemands identiteit. (Oftewel, het Hof vind het niet raar dat een overheid zeker wil weten wie een bepaald persoon is)

@Linden en Albert, bij mijn weten is het merendeel van de bevolking niet langer bang voor een of andere terroristische aanslag. Men wil vooral zich veilig voelen en uit veel onderzoek is reeds gebleken dat het merendeel van deze verregaande inbreuken op de privacy slecht schijnveiligheid bieden.

Advertentie