Advertentie
digitaal / Nieuws

Het rode potlood kan weer weg, vindt Commissie-Van Beek

Elektronisch stemmen kan weer worden ingevoerd, maar dan wel in een hybride vorm. Dat is het voorstel van de Commissie-Van Beek.

18 december 2013

Elektronisch stemmen kan weer worden ingevoerd, maar dan wel in een hybride vorm. Dat is het voorstel van de Commissie-Van Beek, die verschillende vormen van elektronisch stemmen en tellen voor BZK heeft onderzocht.


Biljet printen
Zelf je stembiljet printen met daarop alleen de partij en kandidaat van je keuze. En dat biljet vervolgens gewoon in de stembus doen. Zo stelt de commissie zich de verkiezingen van de toekomst voor. De commissie adviseert tot elektronisch stemmen over te gaan, ook al is dat duurder.

Papier scannen
De kiezer maakt straks op het stembureau met een apparaat zelf een stemformulier. De print, met één partij erop en een kandidaat daarvan, controleert hij of zij nog even voordat het papier in de stembus kan. Die biljetten worden dan met scanapparatuur geteld, een klus die in ongeveer een uur geklaard zou moeten kunnen worden, schat de commissie. De papieren worden ook gebruikt voor controles.

Afluisterrisico
Van diverse kanten is de afgelopen tijd gepleit voor herinvoering van het al eerder toegepaste elektronisch stemmen. Maar een systeem dat stemmen elektronisch opslaat én telt, is volgens de commissie niet transparant en controleerbaar. Het papieren proces moet leidend zijn, om aan de waarborgen van de commissie-Korthals-Altes uit 2007 te kunnen voldoen. Het afluisterrisico dat de vorige stemcomputer de das omdeed, acht de commissie in de voorgestelde opzet reduceerbaar en acceptabel.

Over vijf jaar
Na enkele proeven voorziet de commissie in 2018 of 2019 landelijke invoering van het systeem, waarvoor straks een centrale organisatie verantwoordelijk is (opslag, beheer, onderhoud). De gemeenten zijn dan niet langer leidend. Gedacht wordt dat de methode fouten en ongeldige stemmen zal voorkomen, bijvoorbeeld omdat de ongeveer 1 miljoen mensen die problemen hebben met de huidige stemwijze beter uit de voeten zouden kunnen met een 'stemprinter met tactiele toetsen en audio-ondersteuning'. Elektronisch stemmen en tellen zal wel duurder zijn dan de huidige handmatige werkwijze.

Kabinetsstandpunt
Minister Plasterk zegt in een reactie het belangrijke werk dat de commissie in korte tijd heeft verricht te appreciëren en zegt ernaar te streven zo snel mogelijk een kabinetsstandpunt over het advies voor te bereiden.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ivo
Als dan ook de programmatuur open source is, dan kan iedereen controleren of er geen stiekeme dingen in de stemcomputers zitten.
secretaris / secretaris
Inloggen en stemmen via DigID?? Onzalig idee, DigID is niet verplicht, de wijzigingen zitten er al weer aan te komen (e-DigID oid) en de computer moet nu al minstens Windows XP SP3 hebben voor de huidige DigID. Vervolgens moet de stem via het per definitie onveilige internet verstuurd worden. Heb ik het nog niet eens over mensen die geen pc of wel een pc maar geen internet hebben, waar internet wegens storing of wanbetaling er uit ligt enz Slimmerikken die voor hen een pc op het stemburo neerzetten komen bedrogen uit: wie geen pc heeft kan er ook niet zomaar mee om gaan. Natuurlijk zal een gedienstig lid van het stemburo opoe wel even helpen... Een mooie puinhoop. En wat de commissie Van Beek wil: zelfde soort verhaal: daar sta je dan te klooien met een vreemde printer. En scannen van papier? Bij hele grote hoeveelheden gaat dat ook niet altijd 100% goed. En toen liep het papier vast in de scanapparatuur... De voorzitter van het stemburo wist het te verhelpen, maar toen had hij 3 losse verfrommelde stukken papier in de hand... Ziet men het voor zich? Tja, wat stond daar nu op? .
Novalis / Adviseur
Jammer dat men toch niet wat verder heeft doorgedacht bij vinden van weer een kosten verslindende oplossing. Immers deze oplossing geeft de kiezende burger een soort schijnzekerheid. Men ziet inderdaad de gemaakte keuze op papier, maar heeft geen zicht op het proces daarna. Wie garandeert dat alle formulieren in de „telmachine“ terecht komen. En op welke wijze functioneert deze „telmachine“? Indien hier software aan te pas komt is manipulatie ook niet uitgesloten. Al met al geen oplossing om tot een betrouwbaar systeem voor elektronisch stemmen te komen.
Henk Bongers / burger
Er zijn zaken die je niet moet willen digitaliseren.

Daar is het uitbrengen van je stem in de verkiezing van ons bestuur er een van.

Stemmen is een persoonlijke zaak en dient privé en gegarandeerd veilig te blijven.

De consequentie is dan wel dat er tijdens het hele stemproces, van uitbrengen tot tellen van de stemmen toe, controle moet zijn van onafhankelijke mensen. Een elektronisch systeem is niet alleen niet echt te beveiligen het kan ook geen volledige privacy garanderen waardoor er de mogelijkheid bestaat om met de kennis te manipuleren.Gewoon het RODE POTLOOD dus.
André Oud / Raadslid
Waarom is het niet mogelijk een systeem te ontwikkelen dat mensen thuis kunnen stemmen. Inloggen met DIGID.
Jan
Papieren stembiljetten, dus zoals het nu gaat, geven maar een schijnveiligheid. Als jarenlang lid van een stembureau weet ik hoeveel fouten worden gemaakt bij het tellen door oververmoeide stembureauleden en onbekwame voor het tellen ingehuurde helpers. En dan heb ik het maar niet eens over de bewuste fouten om de eigen partij te bevoordelen. Een stemcomputer, mits goed geijkt en verzegeld, geeft echt de minste kans op beïnvloeding van de uitslag. Dit voorgestelde hybride systeem is een onnodige en typisch Nederlandse polderoplossing, maar in ieder geval beter dan het rode potlood.
Advertentie