Advertentie
digitaal / Nieuws

Eerste Kamer houdt behandeling Wet open overheid aan

De plenaire behandeling van de wet open overheid in de Eerste Kamer zal pas volgend jaar plaatsvinden. De Senaat wil eerst de door minister Plasterk aangekondigde impactanalyse afwachten. 'Het is niet de bedoeling het proces onnodig op te houden.'

14 september 2016

De Eerste Kamer wacht de impactanalyse van minister Plasterk af alvorens het initiatiefwetsvoorstel open overheid in behandeling te nemen. Daardoor vindt de plenaire behandeling pas volgend jaar plaats. ‘Dit is geen vertragingstactiek, al vind ik de keuze voor de impactanalyse opvallend’, aldus senator Hans Engels (D66).

Uitkomsten afwachten

In een commissievergadering besloot de Eerste Kamer dinsdag de procedure rond de Wet open overheid aan te houden totdat de door minister Plasterk aangekondigde impactanalyse beschikbaar is. Plasterk verwacht de resultaten pas eind november naar de Eerste Kamer te sturen. ‘We willen die uitkomsten afwachten. In de expertmeeting is ook veel informatie naar boven gekomen en die willen de meeste fracties meenemen voor we weer beginnen’, aldus commissievoorzitter Engels. De commissie wil de stand van zaken in de laatste vergadering voor het kerstreces bespreken. ‘Het is niet de bedoeling het proces onnodig op te houden. Het zou kunnen dat we nog een schriftelijke behandeling doen en later de impactanalyse. Daar moeten we nog over beslissen.’

Inschatting kosten en uitvoeringslasten
Minister Plasterk stelde namens het kabinet de te verwachten grote impact van het wetsvoorstel voor bestuursorganen en het ontbreken van een inschatting van bijbehorende kosten en uitvoeringslasten aan de orde tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. De impactanalyse moet inzicht geven in deze aspecten voor de praktijk. In eerste instantie richt het onderzoek zich op de rijksdienst en landelijke uitvoeringsorganisaties. Vervolgonderzoek richt zich op andere bestuursorganen en organisaties. Die laatste resultaten zullen pas begin volgend jaar beschikbaar zijn.


Indianenverhalen ontkrachten
Engels hoopt dat Plasterk met een duidelijk verhaal komt over kwesties zoals de “angstige perspectieven” die de VNG schetst als de wet doorgang zou vinden. ‘Zij roepen dat wel duizend ambtenaren zich met de uitvoering bezig zouden moeten houden en dat de kosten zo hoog zijn. Ik hoop dat Plasterk deze indianenverhalen en spookbeelden kan ontkrachten en een realistisch verhaal neerzet over de impact en de effecten.’ Maar eerst stuurt de commissie nog een brief naar Plasterk over de door de minister gevolgde procedure. ‘Inhoud en procedure zijn nu eenmaal met elkaar verbonden. Over de inhoud van die brief kan ik nog niets zeggen, maar we zullen sowieso een opmerking maken over de keuze voor de impactanalyse. Die vind ik wel opvallend. We willen niet vertragen, maar moeten we het dan wel meenemen?’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anoniem / Jurist
De Woo is een draak van een wet. Onuitvoerbaar op onderdelen. De opstellers hebben geen idee van de praktijk. Actieve openbaarheid juich ik van harte toe, maar deze wet vliegt op dat punt volledig uit de bocht. Met name het verplichte digitale register is onuitvoerbaar, tenzij er een groot aantal ambtenaren bijkomt. Ik hoop dat de Eerste Kamer dat ook inziet. Ik vrees van niet.
faber
De opstelling Engels maakt op pijnlijke wijze duidelijk waarom in NL zo snel mogelijk een onafhankelijk instituut moet komen om de financiële gevolgen van wetgeving voor lokale overheden te bepalen. Engels heeft de wettelijke taak om bij wetgeving te toetsen of er voldoende middelen voor de ernstig van het rijk afhankelijke lokale overheden beschikbaar gesteld worden. Die taak voert Engels even snel als diepgaand uit: de financiele claim vd VNG zijn indianenverhalen en spookbeelden. Punt, en of Plasterk dat maar even wil aantonen.
doeterniettoe / -
En alweer doet de Eerste Kamer goed werk, terwijl de Tweede Kamer gewoon slecht werk levert.
H. Wiersma / gepens.
Als we willen ontregelen (daar komt toch al weinig van terecht zowel op nationaal als europees niveau!) moet er natuurlijk wel praktische wetgeving tot standkomen. Goedkoop en praktisch uitvoerbaar (simplyi is the best).
Advertentie