Advertentie
digitaal / Nieuws

'Discussie regelgeving datacenters loopt soms hoog op'

Veel bedrijven en organisaties hebben hun IT-afdeling jarenlang kunnen wegstoppen in de bezemkast. Nu zijn daar vaak grote hallen vol servers voor nodig. Datacenters vormen al een aantal jaren een sterk groeiende bedrijfstak en dat neemt de nodige gevolgen met zich mee voor gemeenten.

12 maart 2016

Veel bedrijven en organisaties hebben hun IT-afdeling jarenlang kunnen wegstoppen in de bezemkast. Nu zijn daar vaak grote hallen vol servers voor nodig. Datacenters vormen al een aantal jaren een sterk groeiende bedrijfstak en dat neemt de nodige gevolgen met zich mee voor gemeenten.

Enorme concentratie datacenters

In de papieren editie van Binnenlands Bestuur deze week legt manager duurzaamheid en milieu Jeroen van der Tang van Nederland ICT uit dat er een enorme concentratie van datacenters is in Amsterdam, dankzij de Amsterdam Internet Exchange AMS-IX en tientallen internationale spelers die in de stad gevestigd zijn. ‘Op de vraag of de datacenters toenemen zeg ik volmondig ja’, zegt van der Tang, die daarbij wijst op een belangrijke ontwikkeling: ‘Er wordt meer data opgeslagen, maar tegelijkertijd neemt de efficiency enorm toe. Datacenters vergroten hun capaciteit terwijl de energie-efficiency sterk toeneemt. Met name die laatste ontwikkeling is belangrijk om de groei van het energieverbruik te beperken.’
 

Additionele regels van lokale overheden
De energie die datacenters verbruiken staat inmiddels in vele bestuurlijke agenda’s. Ook gemeenten tonen zich ambitieus. Met name Amsterdam. Van der Tang vindt die ambitie mooi, maar hij is geen supporter van aanvullend lokaal beleid voor datacenters, zoals in de hoofdstad nu gebeurt. Amsterdam heeft volgens hem additionele regels en intensievere handhaving om de duurzaamheid en het milieu ten goede te komen. ‘Onnodig, want het Energieakkoord en de wet milieubeheer bieden een prima kader voor de landelijke doelstellingen. De wet milieubeheer bepaalt dat maatregelen genomen moeten worden als die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit  landelijk kader heeft de voorkeur boven lokale verplichte maatregelen die in de praktijk niet altijd mogelijk of rendabel blijken te zijn. Het wordt er voor bedrijven ook niet duidelijker op als er verschillen ontstaan in lokale regelgeving. De discussie daarover is soms hoog opgelopen.’

Extra aandacht voor locaties
Van der Tang ziet gemeenten steeds beter nadenken over de vestiging van datacenters. ‘Voorheen werden ze vaak weggezet op een industrieterrein. Het blijven natuurlijk gewoon grote hallen met installaties, dus die gedachtegang is niet heel opmerkelijk. De restwarmte van al die draaiende servers kun je echter gebruiken om andere bestemmingen te verwarmen.’ Van der Tang ziet dat gemeenten bestemmingsplannen soms al aanpassen, om datacenters met plannen voor deze techniek ruimte te bieden. Zo wordt de restwarmte van het KPN datacenter in Eindhoven gebruikt door de warmte/koude ring van de High Tech Campus.
 

Lees het volledige verhaal in Binnenlands Bestuur nummer 5, Daarin wordt er ingegaan op de handhavende rol van gemeenten bij datacenters, subsidies voor duurzaamheid en de impuls voor banen. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

30124qwert / Ms
happy everyday
Advertentie