digitaal / Blog

Innoveren dankzij co-creëren

Innoveren dankzij co-creëren in Rotterdam. Kun je nuchter zijn en tegelijkertijd innovatief?

14 oktober 2021

Kun je nuchter zijn en tegelijkertijd innovatief? In mijn vorige blog betoogde ik van wel. In dit blog vertel ik graag over een innovatie die wij deden met de gemeente Rotterdam.

Samen met de gemeente Rotterdam heeft Centric Burgerzaken de eerste zogeheten ZGW API gemaakt. Voor degenen die niet dagelijks met dit soort IT te maken hebben: ZGW staat voor zaakgericht werken en API voor application programming interface. Veel gemeenten werken zaakgericht: het betekent kort gezegd dat je alle informatie en processen rondom een zaak in een (zaak)systeem bundelt. Daarin bewaak je dan onder meer de afhandeling ervan. Een zaak kan van alles zijn, van een aangifte van een geboorte tot de aanvraag van een vergunning. Een API is een standaard voor het uitwisselen van gegevens. API’s zijn de moderne manier om gegevens tussen systemen uit te wisselen.

 

Het ontwikkelen en gebruiken van API’s past in het gedachtegoed van Common Ground. Wat Common Ground precies is zal ik hier niet uitleggen, daar kun je boeken over volschrijven. Maar in een notendop komt het erop neer dat gemeenten, de VNG en leveranciers samen werken aan een vernieuwde informatievoorziening. In Common Ground is gekozen voor een aantal ontwerpprincipes, zoals dat je gegevens niet kopieert maar direct gebruikt vanuit het bronsysteem. Voor die uitwisseling van gegevens heb je API’s nodig. En zo is de cirkel weer rond.

 

Met de gemeente Rotterdam hebben we nu vanuit Centric Burgerzaken een API ontwikkeld die zorgt voor de gegevensuitwisseling tussen het Burgerzakensysteem van Centric en het zaaksysteem dat de gemeente gebruikt. Dat hebben we ontwikkeld voor het proces van de aangifte geboorte. Dankzij de API kunnen Centric Burgerzaken en het zaaksysteem van de gemeente nu automatisch met elkaar communiceren. Een aangifte geboorte die in Burgerzaken binnenkomt, wordt een zaak in het zaaksysteem van de gemeente Rotterdam. Daarnaast kan er straks een notificatie worden verstuurd naar Centric Burgerzaken als er een zaak klaarstaat in het zaaksysteem, die moet worden opgepakt in het systeem Burgerzaken.

 

Waarom is dit een belangrijke mijlpaal? Door gebruik te maken van de ZGW API zetten we een concrete stap in de richting van Common Ground. We hebben het zo opgezet, dat we deze API straks ook kunnen inzetten voor de andere processen in Burgerzaken. Zo zetten we weer een stap richting een open Burgerzaken, volledig in lijn met de principes van Common Ground. We vinden het mooi dat we dit in co-creatie met de gemeente Rotterdam hebben gedaan. Dat noem ik nuchter innoveren.

 

Mark Uiterwijk WinkelBusinessunit Manager bij Centric

06-22 42 65 50 / mark.uiterwijk.winkel@centric.eu

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.