digitaal / Partnerbijdrage

Centric in schuldhulpverlening

Tijdens de tweede beursdag Overheid & ICT hebben de heer J. van Rossen, directeur van de Stichting Modus Vivendi, en de heer K. Henkens, algemeen directeur van Centric’s divisie IT Solutions, een samenwerkingsovereenkomst getekend. Modus Vivendi en Centric IT Solutions gaan gezamenlijk een nieuw softwarepakket ontwikkelen voor schuldhulpverlening.

26 april 2007

De Stichting Modus Vivendi beschikt over een zelf ontwikkelde toepassing voor integrale schuldhulpverlening aan particulieren. Als lid van de NEN-normcommissie ‘Schuldhulpverlening’ werkt zij nu mee aan een landelijke certificering. Deze toepassing is momenteel niet geschikt om breder in te zetten en zo te voldoen aan de toenemende vraag vanuit de markt. Daarom is contact gezocht met Centric, dat onder meer automatiseringsoplossingen biedt voor gemeentelijke activiteiten op het vlak van Werk, Inkomen en Zorg.

 

Met deze samenwerkingsovereenkomst spelen Modus Vivendi en Centric in op de ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die per 1 januari jl. in werking is getreden. In het verlengde van deze wet wordt extra druk gelegd op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening. Beide partijen zien hierin een extra stimulans om de komende periode veel energie te steken in het realiseren van de nieuwe toepassing. Deze toepassing, die Key2Schuldhulpverlening zal heten, komt naar verwachting in juli 2007 operationeel beschikbaar. Op de beurs Overheid & ICT werden de eerste schermen getoond.

 

De heer Drs. J. van Rossen, voorzitter van de Stichting Modus Vivendi, verwacht veel van de samenwerking. “We hebben met Centric heel korte lijnen. Daardoor kunnen we snel inspelen op veranderingen in de maatschappij. We kunnen onze praktische knowhow koppelen aan de werkproceservaring van Centric. Zo zetten we de definitie van kwaliteit neer en vertaalt Centric dit in de juiste applicatie.”


Op de vraag wat dit concreet betekent voor de gebruiker, antwoordt hij: “Effectiviteit, efficiency en toegankelijkheid worden belangrijke pijlers. Ook kunnen we straks meteen zien in welke status een cliënt zich bevindt. Het zoeken tussen de vaak enorme dossiers wordt daarmee overbodig”, aldus de heer Van Rossen.

 

Ook de heer R. Bartels, businessunitmanager Werk, Inkomen en Zorg van Centric, is enthousiast. “De introductie van de Wmo heeft de gemeentelijke zorgtaak nadrukkelijker in beeld gebracht. Wij constateren dat schuldhulpverlening hier meer en meer integraal onderdeel van wordt. Het nieuwe softwarepakket biedt goede mogelijkheden voor deze integratie”. Hij ziet in de samenwerking met Modus Vivendi een duidelijke meerwaarde voor de klant. “Door de koppeling van hun inhoudelijke kennis aan onze technische kwaliteiten zijn we in staat om gezamenlijk een mooi product neer te zetten. Stichting Modus Vivendi is een toonaangevende partij op het gebied van schuldhulpverlening, die landelijk zeer goed staat aangeschreven.”

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.