Advertentie
digitaal / Nieuws

BIT is exclusief voor Rijk

Het Bureau Ict Toetsing, kortweg BIT, is er puur en alleen voor ict-projecten bij het rijk.

01 september 2017

Het Bureau Ict Toetsing, kortweg BIT, is er puur en alleen voor ict-projecten bij het rijk. Op vragen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken geeft minister Plasterk als antwoord dat gemeenten geen BIT-advies kunnen aanvragen. BIT is door het kabinet opgericht in reactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ict-projecten, de commissie Elias. 

Op voorstel van die commissie is het BIT een voorziening ‘die binnen het rijk is ingericht ten behoeve het toetsen van grote, risicovolle ict-projecten van de ministeries en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen.’ Het BIT heeft daarom volgens Plasterk geen bevoegdheid om te adviseren over ict-projecten bij gemeenten. In het Instellingsbesluit voor het BIT is het proces vastgelegd dat is ingericht met betrekking tot de advisering en de reactie daarop. Dat proces is geënt op de bestuurlijke inrichting van het rijk en sluit niet aan op de inrichting van de medeoverheden.

'Het BIT legt haar bevindingen vast in een advies dat wordt aangeboden aan de verantwoordelijke bewindspersoon. Deze biedt het advies – voorzien van een bestuurlijke reactie – binnen vier weken aan de Tweede Kamer aan, die het BIT-advies kan betrekken bij het uitvoeren van haar controlerende taak', aldus Plasterk.

Ook daarom is advisering van gemeenten door het BIT niet mogelijk. Hij wijst erop dat gemeenten hun eigen, autonome bevoegdheid voor het vaststellen en uitvoeren van hun ict-beleid hebben en ook een eigen verantwoordelijkheid voor het inrichten van de democratische controle daarop.’ Binnen de huidige bestuurlijke verhoudingen is er volgens Plasterk ‘geen rol voor mijn ministerie, noch voor het BIT.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

kaatje
@ P.J. Westerhof: Zijn Gemeenten/College van B&W geen " publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen", of wel-maar heeft men bij het instellingsbesluit BIT over het hoofd gezien, om de andere controlerende organen aan wie het voorgelegd moet worden te noemen? Een gemiste kans. Ik zie gemeenteraadsleden geen ingewikkelde ICT projecten controleren. VNG betreft een bundeling van gemeentebelangen.Waarom in het kader van het algemeen belang niet gebruik maken van de expertise van het BIT. En is het BIT buiten haar boekje getreden bij het doen van haar zegje over het BRP gebeuren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
kaatje
Onnavolgbaar stukje tekst zonder causale verbanden of logica. Misschien een poging om het jarenlang voortslepende en bekritiseerde project modernisering GBA/gewijzigd in BRP/recentelijk te licht bevonden toch door te laten gaan en buiten schot van BIT te houden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Projectmanager
@Kaatje : Integendeel. De kamerbrief van 15 augustus (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeent … hanteert puur formeel-juridische gronden.En over BRP heeft het BIT zijn zegje al gedaan. Daarmee is voor het BIT de kous af, maar niet voor de minister.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie