Advertentie
digitaal / Nieuws

Zaanstad schakelt huidige ICT-leveranciers in voor 3D

De gemeente Zaanstad heeft met vijf ICT-leveranciers afgesproken dat zij hun huidige systemen aanpassen voor het faciliteren van de komende decentralisaties.

24 april 2014

De gemeente Zaanstad heeft met vijf ICT-leveranciers afgesproken dat zij hun huidige systemen aanpassen voor het faciliteren van de komende decentralisaties. Dat gebeurt zoveel mogelijk met gesloten beurs.


Digitaal intakeportaal
De overeenkomst met Centric, VICTA, Mozard, Lost Lemon en JNet behelst de ontwikkeling van een digitaal intakeportaal voor voor de wijk- en jeugdteams en het opzetten van dossiers. Ook de gegevensuitwisseling krijgt uitbreiding en voor de stuurinformatie komen er ‘dashboards’. Mark Smit, teamleider informatie-, proces- en projectmanagement bij de gemeente vindt de Zaanse aanpak om verschillende redenen bijzonder. “Ten eerste heeft Zaanstad ervoor gekozen het te doen met de bestaande producten. Daarnaast biedt de samenwerking ook een kans om door te ontwikkelen; wij bieden de leveranciers onze kennis en een proeftuin. We kunnen het daardoor zoveel mogelijk met gesloten beurzen doen.” 

Ontbrekende functionaliteiten
Zaanstad, één van de vijf Living Labs die vooroplopen met het opzetten van nieuwe informatiesystemen in het sociaal domein, onderscheidt zich in ieder geval van collega-Living Labs Utrecht en Enschede, die wel voor een aanbesteding hebben gekozen. “We hebben die systemen al in huis, alleen ontbreken daar duidelijk nog een aantal functionaliteiten aan.”  Hij doelt met name op de regie- en bewakingsfunctie voor wijkteams en op de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. Integratie van de verschillende systemen moet vooral ‘aan de voorkant’ worden opgelost. “Dat gaan we oplossen met een integraal klantbeeld, via de software MensCentraal van Lost Lemon.” Smit zegt het ook bijzonder te vinden dat er in Zaanstdad leveranciers samenwerken die in het dagelijks leven ook elkaars concurrent zijn. “Die leveranciers zien ook dat de wereld verandert en dat die decentralisaties iets zo groots zijn, dat ze wel mee móeten.”

Standaarden nodig
Qua functionaliteiten ontstaat volgens Smit in de vijf Living Labs wel een vergelijkbaar landschap: het faciliteren van wijkteams; het ervoor zorgen dat inwoners, vrijwilligers en instanties elkaar sneller vinden; een dossierfunctionaliteit; het bieden van rapportage-/sturingsinformatie. “In de oplossingen zie je wel verschillen.” Standaarden zijn daarbij belangrijk en op basis van bestaande standaarden als StUF werkt ook Zaanstad daar dus aan. Smit onderschrijft de noodzaak van een landelijke standaaardenaanpak via KING. “Het zou kunnen dat we straks een latere versie van een Zaanse standaard landelijk terug zien.” 

Geen aanbesteding
Een aanbesteding bleek na een juridische check niet nodig in Zaanstad, omdat de deal min of meer met gesloten beurzen gebeurt. De leveranciers mogen de software(-aanpassingen) ook toepassen bij andere gemeenten. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie