Advertentie
digitaal / Nieuws

Berichtenbox volgend jaar voor helft Nederlanders

Volgend jaar moet het heel gewoon worden voor gemeenten op hun ‘post’ digitaal te versturen via de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl.

14 maart 2013

Volgend jaar moet het heel gewoon worden voor gemeenten op hun ‘post’ digitaal te versturen via de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl. 


Zes miljoen
"We verwachten eind 2014 zes miljoen accounts voor de Berichtenbox, terwijl dat er nu nog 380.000 zijn”, meldde projectleider Tjerk Venrooij op het ‘NUP Alive’-congres van KING. De digitale postbus van de overheden zal vooral een boost moeten krijgen van de Belastingdienst, die net als bij DigiD de aanjager wil zijn. Maar gemeenten zullen ook moeten aansluiten. Zo kunnen ze alle mogelijke brieven en documenten digitaal - en dus goedkoper - naar hun burgers sturen.

Software aanpassen
Het eerste testbericht voor de Berichtenbox is deze week door Eindhoven verstuurd, die deelneemt aan de pilot die de verwachte berichtenstroom in kaart moet helpen brengen. Op basis daarvan moeten nu de softwareleveranciers aan de slag. Naar verwachting zijn vanaf mei de belangrijkste gemeentelijke softwareleveranciers in staat berichten naar de Berichtenbox te sturen, in plaats van naar de printer. 

Winst in volume
Martijn José van de gemeente Eindhoven vertelt dat er voorzichtig is begonnen, met de melding van een verlopen reisdocument. “Daar krijgt iedere Eindhovenaar tenslotte mee te maken.” Er is uitgerekend dat Eindhoven de kosten van aansluiting op de Berichtenbox binnen vier jaar terugverdient. Maar dat kan volgens Venrooij sneller zijn naarmate er meer burgers zich op MijnOverheid aanmelden als Berichtenbox-klant. “De winst zit in de grotere volumes.”

Stappen zetten
Aan gemeentezijde moeten er voor aansluiting wat stappen worden gezet, waaronder zorgen dat aangepaste software wordt geïnstalleerd. Ook moet er een PKI-beveiligingscertificaat worden geregeld en een softwarematige ‘Digikoppeling’-adapter. Beheerder Logius brengt op dit moment nog geen kosten per bericht in rekening, maar er wordt nog wel nagedacht over aanpassing van de financiering als de grote berichtenvolumes eenmaal realiteit zijn. Op dit moment betalen de vier aangesloten uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, RDW, SVB en UWV) de (nog beperkte) exploitatiekosten. 

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

PVe / sr. adviseur
Voornemen roept een aantal vragen op:

a. op grond van o.a. Awb (jo. Gemeentwet) moeten beslissingen worden ondertekend. Moet worden geregeld dat dit dus digitaal mogelijk is.

b. de betrouwbaarheid van de verbinding moet worden geborgd. Het bericht dat wordt verzonden mag "onderweg" niet gewijzigd kunnen worden.

c. de postbus moeten worden beveiligd tegen hackers of andere inbreuken.

d. niet iedereen is via email bereikbaar of (m.i. nog belangrijker) wil per email bereikbaar zijn. Is ook het uitgangspunt van de Awb. De burger bepaalt.

e. weer een vorm van betutteling van de burger en beperking van de keuze hoe hij/zij met de overheid in contact wenst te treden.Kortom: een lange en waarschijnlijk dure weg te gaan met een onzekere uitkomst.
O. ten Hove
Beste Peter, je hebt gelijk. Venrooij is een marktkoopman en gedraagt zich ook zo. Bij het UWV krijg je al geen uitkering meer als je geen DigiD hebt, en ook veel sociale dienst doen hetzelfde terwijl een DigiD niet verplicht is. De gemeente Den Haag liegt keihard bij monde van hun directie. Veel mensen hebben geen DigiD en kunnen dus niets aanvragen en zelfs de klachtenafhandelaars van de Sociale Dienst zijn getraind om te zeggen dat mensen zelf redzaam moeten zijn. Ze vergeten één ding: mensen die zelfredzaam zijn hebben geen uitkering nodig.Ik had een gesprek, maar de directie doet aan communciatietraining... alle problemen (in de pers aangetoond) bestonden niet, dus waren er geen problemen. Elke organisatie heeft een knipseldienst, maar de berichtgeving was niet doorgedrongen tot de irectie (struisvogelpolitiek) want de personeelsleden kalgen allemaal dat het niet loopt. Maar de directie zegt dat het loopt en de gemeentaraad slikt het. Zwak zooitje in de gemeente Den Haag.Probleem is dat veel mensen zonder DigiD geen aanvraag meer kunnen doen. Ook de WMO valt hieronder. De klachtenafdeling zegt dat niet de bedoeling is dat mensen buitengesloten. Gebeurt wel... en dan geeft de directie het voorbeeld van een oud vrouwtje die het leuk vindt om digitaal zaken te regelen. Onzin, en dat voor een academica... het gaat om de mensen die digibeet zijn, oud en geen kennis van zaken hebben, dakloos en niet zelfredzaam. de directie van de sociale dienst deugt gewoon niet...
Petra
"Overheid, waarom plaats je het niet in mijn ene, unieke berichtenbox? Waarom moet ik als burger toch altijd weer die overheid vinden, waarom vindt de overheid mij nooit... "Omdat mensen nog wel eens van huisadres of provider wisselen en dat vergeten door te geven zodat ze weer onvindbaar/onbereikbaar zijn?
Tjerk Venrooy / Projectleider pilot berichtenbox
Dag Joschke en Peter,Dank voor jullie reactie op dit artikel. Het gemaakte punt is duidelijk. Rondom het gebruik van de Berichtenbox MijnOverheid wordt echter een groeiscenario gehanteerd. Dit houdt in dat iedereen voorals nog de vrije keuze heeft om post via de Berichtenbox of op papier te ontvangen.De verschillende dienstaanbieders (waaronder Belastingdienst, UWV, SVB, RDW en verschillende gemeenten) nemen op zijn vroegst in 2014 de beslissing over een mogelijk verplicht gebruik. Voordat deze beslissing wordt genomen zullen de verschillende randvoorwaarden - technisch, maar ook bijvoorbeeld het zogenoemde vangnet - moeten zijn ingevuld.
johann
Overheid is druk doende haar dienstverlening te moderniseren. En met "de berichtenbox" heeft de overheid weer de schijn dat ze helemaal bij de tijd is. jammer, het concept berichtenbox is nog ouder dan de postbus en postkoets bestaat. Denken in papierenstromen blijft het denken bij de overheid beheersen, terwijl digitale dienstverlening toch al enkele decennia mogelijk is. (Let op, dit heeft niets te maken met het digitaliseren van papier)Mijn praktische bezwaar is dat ik als burger (onderneming of instantie ook) een 'box' moet hebben bij de overheid. Het liefst bij MijnOverheid of iets dergelijks. Als burger ben ik inmiddels de weg in het "mijnenveld" al lang kwijt geraakt. Waarom moet ik toch een berichtenbox hebben bij de overheid? Overheid, waarom plaats je het niet in mijn ene, unieke berichtenbox? Waarom moet ik als burger toch altijd weer die overheid vinden, waarom vindt de overheid mij nooit... zo belangrijk zijn jullie niet.
Advertentie