Advertentie
digitaal / Nieuws

Privacyschending na uitbesteden parkeergegevens

D66 Amsterdam wil weten wat het college vindt van het feit dat de Belastingdienst bij parkeerbeheerder Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten gegevens op heeft gevraagd en heeft gekregen over heel 2012, terwijl zij zeggen die gegevens na 8 dagen te wissen.

31 juli 2013

D66 Amsterdam vindt het een stap te ver gaan dat de Belastingdienst parkeergegevens heeft opgevraagd bij en gekregen van Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Zij beheren deze gegevens voor gemeenten en zegt de privacy van parkeerders optimaal te waarborgen en gegevens na acht dagen te wissen. 'Dat moeten ze dan ook doen.'

Samenwerkingsverband van gemeenten

De Belastingdienst heeft alle parkeergegevens over 2012 bij het SHPV opgevraagd om bijvoorbeeld te controleren of mensen hun leaseauto niet vaker hebben gebruikt voor privéritjes dan ze hebben opgegeven. Daar moet dan met terugwerkende kracht belasting over worden betaald. Daar berichtte NRC Handelsblad dit weekend over. Het SHPV is een samenwerkingsverband van gemeenten, waarbij de gemeenten invloed hebben, staat op hun website. 'Een coöperatieve vereniging is daarvoor de meest geëigende rechtsvorm.' De gemeente Amsterdam heeft zich bij deze coöperatie aangesloten, maar ook Enschede, Hengelo, Oosterhout, Almere, Heerenveen, Zutphen en Utrecht. Nog honderd andere gemeenten hebben al interesse getoond.


Gegevens na acht weken gewist
In het privacybeleid van SHPV staat dat kentekens van geregistreerde parkeerrechten na acht weken worden gewist. Opgevraagde kentekens van geparkeerde auto’s worden zelfs na 24 uur uit de database verwijderd. Alleen bij een overtreding worden gegevens langer bewaard. De genoemde termijnen zijn indicatief, staat er, want gemeenten bepalen deze zelf aan de hand van hun eigen privacybeleid. Toch zijn alle gegevens over 2012 bij de Belastingdienst beland. Onjuiste informatie aan burgers en dus een overtreding van de wet, zegt voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in nrc.next.


Gegevens alleen voor controle en handhaving

Ook de gemeente Amsterdam heeft op haar website staan dat de privacy van mensen die parkeren op kenteken niet in gevaar komt. De geregistreerde kentekens worden alleen gebruikt voor controle en handhaving. Verder is er geen koppeling met persoonsgegevens en worden kentekens waarvoor is betaald na 24 uur gewist. De gemeente kon dinsdag nog geen reactie geven op het feit dat de Belastingdienst toch alle gegevens over heel 2012 heeft opgevraagd en gekregen.


Stap te ver

D66 Amsterdam wil voor het einde van het reces een reactie van het college op deze actie. ‘Veel mensen begrijpen dat mensen die te veel privéritjes maken met hun leaseauto moeten worden belast, maar heel weinig mensen hebben begrip dat alle gegevens via de parkeerservice worden opgevraagd. De Belastingdienst gaat hier een stap te ver’, aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Gedwongen winkelnering
Volgens Paternotte doet de gemeente aan gedwongen winkelnering met het digitaal parkeren dat sinds kort in heel Amsterdam is ingevoerd. ‘We huren SHPV in voor dienstverlening aan burgers, hetzelfde geldt voor Yellowbrick en Park-line voor parkeren via je mobiel. Die bedrijven moeten hun gegevens zeven jaar bewaren en de Belastingdienst heeft het recht deze in te zien. Het lijkt mij sowieso niet de bedoeling dat de overheid kan zien waar mensen zijn op het moment dat ze hun kenteken opgeven. Als SHPV op haar website zet dat gegevens na acht weken worden gewist, dan moet dat natuurlijk ook gebeuren. Nu worden ze kennelijk versleuteld en zeven jaar lang bewaard.’

 
Geen extra instrument Belastingdienst 

Paternotte vindt dat deze gegevens zo snel mogelijk moeten worden gewist. ‘Op de huidige manier wordt de burger misleid en in de gaten gehouden. Er is geen manier om deze manier van parkeren te omzeilen. Controle en handhaving zijn bedoeld om de parkeerdruk te reguleren en niet om als extra instrument van de Belastingdienst te fungeren. Als burger heb er recht op dat de overheid niet steeds weet waar je bent. Als je nu met je leaseauto bij Burgerzaken parkeert om je paspoort op te halen kunnen ze al vragen waarom je dat met die auto doet.’


Opvragen gegevens onbedoeld neveneffect privatisering

Als gemeente een eigen servicehuis opzetten vindt hij een interessante gedachte. ‘Zoiets zou dan wel in eigen beheer moeten. Parkeren en handhaving ligt in Amsterdam nu bij Cition en dat is een bedrijf.’ Hij beaamt dat privatisering ertoe kan leiden dat persoonlijke gegevens gemakkelijker zijn op te vragen. ‘Dat is een onbedoeld neveneffect.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
De Sociale Diensten mogen gebruik maken van de overzochten van het water- en electriciteitsverbruik van clienten om mogelijke fraude met uitkeringen op te sporen. Daarmee vergeleken is het opvragen van parkeergegevens een peanut. Het autogebruik wordt immers via allerlei instrumenten gemeten.

De heer Paternotte is blijkbaar al bezig met zijn verkiezingsstrijd voor volgend jaar en vindt het prima dat in Nederland met meerdere maten wordt gemeten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
PVe / sr. adviseur
In de eerste plaats moet je als overheid toezicht en handhaving in eigen beheer houden en niet onderbrengen bij een private-onderneming. Ook geen overheids BV, juridisch is die BV ook een private partij.

Zeker de centrale oveheid trekt zich niets (meer) aan van de privacy. Hier weer een voorbeeld, denk ook aan alle camereregistraties waarvan de gegevens worden bewaard, ook al is er een verbod van de rechter (passen we de wet wel aan); steeds verdergaande inbreuk bevoegdheden van politie en justitie, verzamelen van gegevens van allerlei vormen van berichtenverkeer en nu dit. Ik schat in dat de Belastingdienst (en de minister/staatssecretaris) zich hier ook niets van aantrekt. Zij kopen ook gestolen gegevens over belastingplichtigen in het buitenland. Als u en ik iets zouden kopen waarvan je kan vermoeden dat het gestolen is, dan maak je je schuldig aan heling. Ik heb nooit in de desbetreffende artikelen gelezen dat deze niet van toepassing zijn op de (Rijks)overheid. Ik vrees dat wij de rechtsstaat al lang achter ons hebben gelaten en zijn afgegleden naar een politiestaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martijn / adviseur
Natuurlijk is de privacy een aspect wat we goed in de gaten moeten houden, maar dat is fraude ook. Een kerntaak van de overheid is fraude te bestrijden en daarbij moet de overheid gebruik maken van de informatie die binnen de overheid beschikbaar is: dat heet een slimme/efficiënte overheid. Uiteraard moet er gedefinieerd worden wat wel gebruikt wordt en wat niet (en door wie), en moeten de burgers daarover goed geïnformeerd worden.Ik ben overigens wel zeer benieuwd wat deze informatie-uitwisseling de maatschappij heeft opgeleverd. Dit helpt volgens mij wel om de privacy-discussie te wegen t.o.v. het rendement.Volgens mij moeten wij overigens ons veel meer bezig houden met het gevaar dat persoonlijke gegevens in verkeerde handen komen, dat risico wordt m.i. onvoldoende belicht!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Paternotte heeft groot gelijk. Zeker als dat bedrijf zich niet aan de eigen richtlijnen op de website houdt.Ik heb geen leaseauto.Ik heb een auto van mezelf. Ik ben gepensioneerd. En ja, ik parkeer wel eens argeloos in Amsterdam langs een gracht, waarbij ik dan even argeloos mijn kenteken invoer. (Die gracht, dat zijn niet de wallen. En al was dat zo, dan nog gaat dat niemand wat aan.)

Schokkend dat Big Brother Belastingdienst met hulp van Big Brother Amsterdam mijn parkeergedrag onderzoekt.Dit is net zoiets als onlangs alle kentekens op de snelweg registreren om een enkele crimineel te vangen. Overkill en schending van de privacy.Parkeergarages dan maar? Of geeft Q-Park ook hun gegevens af. Dan maar met een anonieme OV kaart met de trein?Of gewoon niet meer naar Amsterdam gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie