Advertentie
digitaal / Nieuws

Bedrijfsleven en overheid zoeken omgangsregeling

ICT-bedrijven en overheid gaan samen om de tafel om aanbestedingen soepeler te laten verlopen. Inzet zijn onder andere een klachtenloket en het digitale kluisje. Het initiatief komt van ICT-Office en Economische Zaken.

20 april 2006

ICT-bedrijven en overheid gaan samen om de tafel om aanbestedingen soepeler te laten verlopen. Inzet zijn onder andere een klachtenloket en het digitale kluisje. Het initiatief komt van ICT-Office en Economische Zaken.

Een eerste bijeenkomst (‘dialoog’) is gepland in mei. Bernd Taselaar, directeur van de branchevereniging ICT-Office, hoopt dat het overleg nog dit jaar tot resultaten leidt. “Dan denk ik aan een gedragscode waarin goed opdrachtgeverschap en -nemerschap zijn vastgelegd.”
ICT-Office werkt sinds enige tijd samen met het ministerie van Justitie aan het oplossen van problemen bij aanbestedingen via een ‘klachtenloket’ op het departement. Bedrijven kunnen problemen aankaarten bij de branchevereniging die daarmee naar Justitie stapt. Omgekeerd kan Justitie bij ICT-Office aankloppen. “Bij Justitie is hiervoor één persoon verantwoordelijk. Iemand met autoriteit. Voorkomen moet worden dat weer een instituut wordt opgetuigd dat leidt tot meer bureaucratie. Op deze manier zijn de lijnen kort. De inzet is de-escalatie. De ervaringen zijn zeer positief,” aldus Taselaar. Economische Zaken en ICT-Office menen dat ook op de andere departementen behoefte is aan een dergelijk meldpunt.

Kluisje
Een ander concreet plan is het digitale kluisje. Bedrijven die meedoen aan een aanbestedingsprocedure moeten vaak honderden pagina’s met met gegevens aanleveren, van bedrijfsresultaten tot cv’s van betrokken werknemers. Zowel ICT-Office als EZ staan positief tegenover het eenmalig aanleveren van dergelijke min of meer generieke gegevens, die daarna voor betrokken overheden opvraagbaar zijn via een ‘digitale kluisje’. Dat zou bedrijven flink wat werk schelen en bovendien de procedures versnellen.
Taselaar hoopt dat tijdens de dialoog tussen de bedrijven en de overheid over zowel de departementale klachtenloketten als de digitale kluisjes afspraken kunnen worden gemaakt. “Hoe bijvoorbeeld de infrastructuur voor die kluisjes vorm moet krijgen, is nog niet aan de orde.”
Een ander heet hangijzer is de ‘proportionaliteit’: de aanbestedende partij stelt vaak eisen aan bijvoorbeeld de omzet van bedrijven die in geen verhouding staan tot de omvang van de aanbesteding.
Zowel bij bedrijven als bij het Rijk is er ‘grote behoefte aan stappen in het aanbestedingsdossier’, aldus Taselaar. “Er is sprake van wantrouwen aan beide kanten. Om dat te veranderen in vertrouwen is het nodig om een set spelregels te ontwikkelen.” De besprekingen zullen worden gevoerd door vertegenwoordigers van overheid en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor aanbestedingen. (Peter Lievense)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie