Advertentie
digitaal / Nieuws

Burgemeesters missen essentiële competentie

Het is een groot probleem dat onze bestuurders geen bèta-achtergond hebben. Hierdoor ontstaan er onwenselijke situaties zoals debacles met ICT-implementatie.

19 juli 2016

Bruggenbouwer, verbinder, mensen-mens. Het zijn allemaal bestuurcompetenties die van belang zijn voor het burgemeesterschap. Maar anno 2016 is kennis van moderne technologie essentieel. Volgens deskundigen is er echter geen één burgemeester in Nederland die kan bogen op een bèta-achtergrond. En van alle overheidsbestuurders is slechts 11,6 procent een bèta. De debacles rondom ICT-implementatie zijn een klinkend voorbeeld van wat er vervolgens mis kan gaan. 

Zorgwekkend

En dat is een slechte zaak, aldus Sjoerd Bastiaansen en Willemijn Dicke van IDEA League, een netwerk van technische topuniversiteiten in Europa. Ze schreven een opiniestuk in de ScienceGuide,  een magazine voor de kennissector. ‘Hoewel het aantal studenten bèta-techniek de laatste jaren fors toeneemt, neemt het aantal bestuurders met een bèta-techniek achtergrond af. Dat is heel zorgwekkend. Want veel grote maatschappelijke problemen vragen een interdisciplinaire aanpak, waarbij technologie een belangrijke rol speelt,’ aldus de auteurs.

Besluitvormingsniveau 

‘Topambtenaren op ministeries? Precies één Secretaris-Generaal heeft een bèta opleiding. En als de technische discipline niet is vertegenwoordigd op het besluitvormingsniveau, kan je wachten op ellende,’ waarschuwen de wetenschappers. ‘Ontsporende ICT-projecten kosten op dit moment vooral heel veel geld, maar hoeveel risico willen we in Nederland lopen met waterveiligheid, energievoorziening, spoorwegtunnels en (big)data infrastructuur ten behoeve van onze veiligheid?’

Buiten beeld 

De auteurs wijzen erop dat als de stakeholders met technische expertise niet genoeg betrokken worden bij het hele traject, de technische mogelijkheden ook buiten beeld blijven. ‘Bij grote ICT-implementaties is dit helaas maar al te zichtbaar,’ menen ze. ‘Bovendien wordt het innovatiepotentieel onvoldoende benut want juist de kruisbestuiving tussen disciplines leidt tot grote vernieuwingen.’
 
Betere selectie 

Bastiaansen en Dicke pleiten voor een betere selectie van kandidaat-bestuurders. ‘We roepen politieke en bestuurlijke gremia op hun topposities nadrukkelijk open te stellen voor bèta's en moeite te doen voor het vinden van mensen met een technische achtergrond. Expliciete prikkels zijn nodig om bèta's te verleiden om buiten de techniek en wetenschap hun loopbaan invulling te geven.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Geerd Schlangen / Directeur
Toevallig ken ik een burgemeester die wel een beta-achtergrond heeft: Hans Wagner, burgemeester te Albrandswaard. Heeft o.a. Bij Origin (nu Atos) en Berenschot innovatieve ict-projecten geleid. Overigens geheel eens met strekking van het artikel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
Ik ben het deels (van harte) eens met het stuk, maar die "technische discipline op besluitvormingsniveau" hoeft niet per se bij bestuurders aanwezig te zijn (er open voor staan ervoor wel). Belangrijker is de aanwezigheid ervan op managementniveau.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
tini
Gek is het niet, ICT 'ers komen niet hierop door mismanagement aan de top, die net toestaan dat beta mensen aan de top komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / waakzaam burger
Een bekleder van een openbaar bestuurlijk ambt moet over kennis, inzichten, ervaringen en vaardigheden beschikken die hem/haar het functioneren in dat ambt goed mogelijk maken. Daarbij staat techniek an sich niet in de eerste gelederen. Het gebruik ervan is voor hem/haar welbeschouwd van secundaire orde. Een bestuurder verricht zijn/haar wekzaamheden door middel van mensen, waarmee hij/zij op diverse niveaus en in diverse omstandigheden te maken heeft.

Belangrijk is dat een bestuurder een goede gamma-persoon is. Hij/zij moet mensen, groepen, een samenleving en interacties kunnen begrijpen en voldoende inzicht hebben in de (geïntegreerde toepassing van) middelen die nodig zijn om goed te besturen, zoals financieel-economische, juridische, comminicatieve en algemeen technische middelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
De schrijfster van dit artikel heeft vast geen Alfa-achtergrond want dan had ze geweten dat het "niet één" in plaats van "geen één" is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred Fens / Geen
Ook bij grote technische bedrijven ging en gaat het vaak fout met ICT projecten. Dit is niet voorbehouden aan overheden en niet technische organisaties. Een technische achtergrond is niet beter en niet slechter. Bastiaanse en Dicke hebben een techmische tunnelvisie
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Goeijenbier / Adviseur interimmanager
Een: wat merkwaardig dat burgemeesters plots een vitale competentie missen! Geldt dat niet voor ministers, wethouders, staatssecretarissen, CdK's en gedeputeerden? Wél voor secretarissen generaal? Technologie is zondermeer vitaal voor overheden, daarover geen enkel misverstand. Veel overheden en bedrijven zakken daarin nog altijd door het ijs. Dat brengt mij op een tweede punt. Bestuurders, publiek en privaat moeten topspecialisten van velerlei aard in huis hebben of binnenhalen. Zij leveren de vereiste expertise en moeten een effectief onderdeel van een organisatie zijn. Bestuurders zijn competent als zij dat voor elkaar krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
sivert dieters / belangstellende
mijn burgervader woont niet eens in zijn gemeente Hoogezand-Sappemeer ;wat moet je danbverder nog zeggen ???sociale geografie gemist , denk ik zo
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Castenmiller
typisch een bijdrage die het nieuws haalt omdat het komkommertijd is. Zie mijn blog over het 'onderzoek' van Dicke en Bastiaansen op http://bit.ly/29WzQxi
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stef Joosten / Hoogleraar Informatica
Dit artikel bevat bijzonder interessante uitspraken over het aantal bèta-opgeleide topambtenaren en politici. Kunt u mij alstublieft naar de juiste publicaties verwijzen, waarin de onderbouwende feiten en cijfers staan?Alvast bedankt! Met vriendelijke groet,Stef Joosten

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie