Advertentie
digitaal / Nieuws

Adresfraudeurs kunnen voortaan boete krijgen

Wie onjuiste informatie geeft over zijn woonadres of anderen gelegenheid biedt tot adresfraude kan na invoering van de nieuwe wet BRP een bestuurlijke boete krijgen.

20 november 2012

Mensen die willens en wetens onjuiste informatie geven over hun woonadres en mensen die gelegenheid geven tot het plegen van adresfraude kunnen na invoering van de nieuwe wet BRP een bestuurlijke boete krijgen.

Optreden nu lastig
Optreden tegen adresfraude is voor gemeenten tot dusver lastig, en het wetsvoorstel BRP (Basisregistratie Personen), dat momenteel bij de Kamer ligt, veranderde daar in zijn oorsponkelijke vorm niet veel aan. Een bestuurlijke boete was daarin alleen mogelijk als iemand weigerde in persoon te verschijnen of inlichtingen te verstrekken. De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) ageerde samen met de VNG voor een verruiming van de boetemogelijkheden in de nieuwe wet. Het kunnen verbeteren van de kwaliteit van de GBA (die opgaat in de nieuwe BRP) hangt immers mede af van dergelijke handhavingsinstrumenten.

Maximaal 325 euro
In de laatste versie van het wetsvoorstel is dat aangepast, wellicht mede door de kamervragen die erover zijn gesteld. Wie bijvoorbeeld een valse aangifte van verhuizing doet, nalaat aangifte te doen, of ten onrechte verklaart dat een ander op zijn adres woont, kan voortaan bestraft worden. Het wetsvoorstel noemt daarvoor een maximale bestuurlijke boete van 325 euro, op te leggen door het college van B&W.

Ledenadvies
De NVVB reageert verheugd op de wijziging. een werkgroep van de NVVB werkt aan een ledenadvies over de toepassing van de boete.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Kelder
Typisch ambtelijk gepruts in de marge, waar de burger maar weer voor moet boeten. Het is namelijk weer eens eenzijdig: Je moet vanalles, maar krijgt er niets voor terug. Vervolgens worden de eisen steeds verder aangescherpt, en verwordt het geheel tot een wapen tegen jezelf, waar je aan MOET meewerken. Dit is niet waar overheden voor horen te zijn.Zorg dat de mensen er ook echt wat aan hebben, en dat het niet teveel moeite kost, en de bereidheid zich te laten registreren neemt toe. Zorgen dat de noodzaak de regels te ontduiken afneemt zou de eerste prioriteit moeten zijn. In plaats daarvan gaat de overheid er ondertussen in alles blind vanuit dat er "gehandhaaft moet worden", want alle burgers zijn onwillig en crimineel, allemaal. Ja, als je daarvanuitgaat, dan krijg je dat vanzelf natuurlijk. Maar het is de burger al lang niet meer aan te rekenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dick
Het is in ieder geval eeen leuke inkomstenbron voor de gemeente. Alleen voor de bewuste fraudeur is dit een schijntje. Een briefadres krijg je voor enkele honderden euro's van diverse mensen. Zie marktplaats en dergelijke. Er zou een andere mode gezocht moeten worden en een registratie van de fraudeur, zodat bij herhaling een zwaardere boete kan volgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie