Advertentie
digitaal / Nieuws

Meer ontoegankelijke sites en apps

Naarmate het Dashboard DigiToegankelijk zich vult, komen er vooral meer ontoegankelijke overheidssites en apps bij. Hoe zit dat?

25 augustus 2023
Staafgrafiek van aantallen sites en apps met een A,B,C,D en E-status

Het aantal ontoegankelijke overheidssites en -apps op het Dashboard DigiToegankelijk neemt toe. De komende tijd zullen er naar verwachting nog veel meer sites en apps met een D- of E-status bij komen. Toch is dat goed nieuws voor inwoners met een beperking.

Adviseur Economie

BMC
Adviseur Economie

Recruitment Adviseur publieke sector

BMC
Recruitment Adviseur publieke sector

Een score voor elke site en app

Het dashboard werd in maart 2023 gelanceerd om meer inzicht te geven in de digitale toegankelijkheid van de overheid. Kan iedereen uit de voeten met de sites en apps van de overheid, ook mensen met een beperking? Het dashboard laat zien dat er op dat vlak nog veel werk te doen is. 

De ‘score’ van een app of site in het dashboard, A t/m D, is gebaseerd op het verklaringenregister. Sinds 2018 zijn overheden verplicht om een toegankelijkheidsverklaring voor elke site en app te hebben. Alleen status A betekent dat de site of app voldoet aan alle wettelijke eisen voor toegankelijkheid. Status A, B en C zijn toegestaan, mits overheden jaarlijks voortgang boeken met het voldoen aan de wettelijke richtlijnen.

Grootste stijging in D- en E-status

Sinds de lancering van het dashboard is het aantal sites en apps met een A-status op het dashboard licht afgenomen. De grootste stijging is te zien bij het aantal sites en apps met een D- en een E-status. Hoe zit dat? Daarvoor moet Leon op de Beek van het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (dat wordt uitgevoerd door ICTU), eerst uitleggen waar de statussen voor staan.

D-status: nog geen actie ondernomen

‘De status van een toegankelijkheidsverklaring is een zelfverklaring. Een D-status wil zeggen dat de overheid zich ervan bewust is dat de site of app niet voldoet en nog geen actie heeft ondernomen. Een C-status geeft aan dat het toegankelijkheidsonderzoek is ingepland. Een B-status betekent dat de toegankelijkheid van de site of app aan de hand van het onderzoek wordt verbeterd. En een A-status wil zeggen dat het is afgerond en dat de site volledig voldoet aan de wettelijk voorgeschreven toegankelijkheidrichtlijnen.’

Grafiek die de groei van het aantal apps en sites laat zien over tijd

Inventarisatie

Bij de lancering van het dashboard stonden er ongeveer 3800 verklaringen in het register. Er zijn echter veel meer overheidssites- en websites. Daarom stelde ICTU een inventarisatielijst op van sites en apps die mogelijk van de overheid zijn. In de periode juni tot augustus kregen een kleine 1400 overheden een lijst met de vraag om in de organisatie te checken of de sites of apps op de lijst tot de organisatie behoren, en zo ja, of er een verklaring is gepland.

De overheden kregen daarvoor zes weken, met de mogelijkheid om nog eens zes weken uitstel aan te vragen. Momenteel vult het dashboard met ‘D’tjes en ‘E’tjes’; sites en apps waarvan overheden weten dat ze er iets mee moeten (de D-status), en sites en apps waarvoor nog geen verklaring is (de E-status).

Eensklaps van A- naar D-status

Een verklaring is drie jaar geldig. Ook dat is een reden dat het aantal ‘D’tjes’ de komende tijd alleen maar zal toenemen: steeds meer verklaringen zullen vervallen, en als er geen maatregelen zijn getroffen, vervalt de A-status naar een D-status. De gedachte daarachter is dat websites dynamisch zijn; de kans is groot dat een site niet meer zo toegankelijk is als hij was ten tijde van het onderzoek.

En dan is er nog een derde reden. Als een site of app een C-status heeft, moet binnen een half jaar het onderzoek in gang zijn gezet. Anders vervalt de C-status. ‘Vanaf januari zullen we veel statussen terugzetten,’ voorspelt Op de Beek.

Goede zaak

Al met al is de sterke toename aan ‘D’tjes en E’tjes’ op het dashboard een goede zaak voor inwoners met een beperking. Het laat vooral zien dat overheden zich over de toegankelijkheid van hun sites en apps buigen.  ‘We hebben de toegankelijkheid steeds beter in beeld,’ zegt Op de Beek. ‘Je ziet dat er nog een hoop moet gebeuren.’

Toezichthouder

Een toezichthoudersfunctie is in de maak. ‘Voor de toezichthouder is het dashboard straks een instrument om de stand van zaken te laten zien, en overheden erop te wijzen dat ze wettelijk verplicht zijn om een verklaring te hebben.’ De praktijk moet uitwijzen hoe het dashboard er over pakweg drie jaar uitziet.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie