Advertentie
carrière / Nieuws

Bruins Slot tempert verwachtingen opplussen salaris ambtenaar

Extra inflatie-compensatie voor ambtenaren zit er volgens minister Bruins Slot niet in. ‘In de cao is er al rekening mee gehouden.’

14 september 2022
cao---shutterstock-1804874203.jpg
Shutterstock

Ambtenaren hoeven wat minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken vooralsnog niet te rekenen op compensatie voor de extreem hoge inflatie. Vakbonden drongen daar eerder deze week op aan in een brief aan premier Rutte.

Principal recruitment consultant

BMC
Principal recruitment consultant

Ambulant begeleider / Onderwijsconsulent

BMC
Ambulant begeleider / Onderwijsconsulent

'Hele goede loonstijging'

Bruins Slot heeft in een reactie laten weten voorlopig geen reden te zien om iets te doen aan de ambtenarensalarissen. Ze wijst erop dat amper twee maanden geleden een nieuwe cao is afgesproken voor rijksambtenaren, waarin volgens haar al rekening is gehouden met de hoge inflatie. Ze spreekt van een ‘echt hele goede’ loonstijging’ voor met name de lagere inkomens van 20 procent en een gemiddelde stijging voor ambtenaren van 7,5 procent, gerekend over 2,5 jaar. Verder wijst ze op een het pakket koopkrachtmaatregelen dat het kabinet momenteel aan het samenstellen is. Naar verwachting worden die plannen op Prinsjesdag bekendgemaakt.

NS als voorbeeld

De overheidsvakcentrales ACOP FNV, CCOOP, AC en CMHF riepen het kabinet eerder deze week op tot aanvullende loonsverhogingen voor de circa een miljoen ambtenaren die Nederland telt. Het wordt volgens de bonden tijd dat het kabinet het goede voorbeeld gaat geven aan andere werkgevers. ‘Een en ander in lijn met onze minister van Financiën die richting de NS-directie ten tijde van de spoorwegstaking heeft gezegd dat zij zich royaler op moesten stellen tijdens de onderhandelingen’, aldus de vakbondskoepel CMHF. Minister Kaag wees de NS-directie volgens de bond op het feit dat er een groot personeelstekort is dat voor nu en in de toekomst opgelost moet worden met een goede cao daar de spoorwegen een ultiem publieke zaak dient. ‘Onze minister van Financiën heeft hier een punt en zal in lijn met deze oproep nu ook in actie moeten komen. Want niet alleen de NS dient een ultiem publieke zaak. Dit geldt namelijk ook voor alle publieke sectoren’, aldus de bond. Die kampen al jaren met personeelstekorten en een te hoge werkdruk.

Cao gemeenten

Volgende week beginnen de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. De bonden maken eind deze week hun looneis bekend en presenteren de gemeentelijke werkgevers hun looninzet. In de concept-arbeidsvoorwaardennota van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd eerder gesproken van een passende loonontwikkeling. Volgens die nota was er ‘de breed gevoelde noodzaak om waardering voor de medewerkers financieel tot uiting te laten komen en om te investeren in het imago op de arbeidsmarkt.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De minister kan/mag de stand van zaken rond CAO's voor ambtenaren niet veralgemeniseren. O.a. gemeenteambtenaren hebben nog geen stuiver compensatie gezien voor de enorme extra inflatie en stijging van energiekosten. Daarnaast is het gemeentepersoneel er door bezuinigingen bij de gemeenten al jarenlang bekaaid afgekomen bij de CAO-onderhandelingen . Zij bevinden zich op dit moment in een situatie die vergelijkbaar is met het spoorwegpersoneel.
Met o.a. de gepensioneerde ambtenaren is het overigens nog veel beroerder gesteld; die hebben al sinds ca. 2009 te maken met een indexatieachterstand op hun pensioen die inmiddels is opgelopen tot ca. 25%.
Advertentie