Advertentie
carrière / Nieuws

Groningse ambtenaar het vaakst ziek

Provinciebreed steeg het ziekteverzuim in een jaar tijd met een procent. Het hardst ging het verzuimpercentage omhoog in Groningen.

01 augustus 2023
Ambtenaren vaker ziek thuis.

Het ziekteverzuimpercentage onder provincieambtenaren steeg van 4,3 procent in 2021 naar 5,3 procent vorig jaar. Vooral de provincie Groningen zag het verzuim flink omhoog gaan.

Personeelsmonitor

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2022 van A&O fonds Provincies. Het ziekteverzuimpercentage is het aantal verzuimde kalenderdagen per verzuim – exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof – , gedeeld door de personeelsomvang vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in 2022.

Zeeland en Limburg

Provinciebreed steeg het ziekteverzuim in een jaar tijd met een procent. In elke provincie was sprake van een stijging. Het hardst ging het verzuimpercentage omhoog in Groningen: van 4,6, naar 6,5 procent. Daarmee laat Groningen alle andere provincies achter zich.

Ook Noord-Brabant, Friesland, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland scoren boven het provinciaal gemiddelde. De provincies Zeeland en Limburg kennen het laagste ziekteverzuim: 4,4 procent.

Daling verzuimduur

Wat opvalt, is dat de gemiddelde verzuimduur onder provincieambtenaren flink is gedaald. Was dat in 2021 gemiddeld net iets meer dan 27 dagen, vorig jaar blijkt dat gezakt naar 15,5 dagen. Ambtenaren in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar meldden zich het vaakst ziek. De meldingsfrequentie was het laagst onder 55-plussers.

Gemeenten

Eerder bleek uit de Personeelsmonitor van A&O fonds Gemeenten dat het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren vorig jaar flink was gestegen. Het verzuim bij gemeenten bedroeg in 2022 6,7 procent. Een jaar eerder was dat nog 5,8 procent. Bij de vier grote gemeenten lag het ziekteverzuim vorig jaar nog hoger: 7,2 procent. Wat opvalt is dat in de traditioneel laag scorende kleine gemeenten – die tot 20.000 inwoners – de toename van het ziekteverzuim het grootst was: van 5,3 procent naar 6,7 procent.

Waterschappen

Bij de waterschappen nam het ziekteverzuim eveneens toe. In 2020 was het percentage ‘ziekteverzuim inclusief verzuim van langer dan één jaar’ nog 4,5 procent, in 2022 was het 5,5 procent. Ook rijksambtenaren bleven vorig jaar vaker ziek thuis. Het verzuim liep er op van 5,5 naar 6,5 procent, zo blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022.

Landelijke trend

De toename van het ziekteverzuim is in lijn met de landelijke trend, maar wel hoger dan het landelijk gemiddelde. Over heel Nederland bezien steeg de afwezigheid wegens ziekte van 4,9 procent in 2021 naar 5,6 procent vorig jaar.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie