Advertentie
carrière / Nieuws

Nieuw bod voor cao gemeenteambtenaren

Een structurele salarisverhoging van 2,9 procent, onbeperkt verlofsparen en een eenmalige uitkering van 950 euro ter compensatie van de extra inzet vanwege corona in 2021. Dat bod hebben de gemeentelijke werkgevers neergelegd bij de vakbonden.

07 oktober 2021
cao---shutterstock-1804874203.jpg

Een structurele salarisverhoging van 2,9 procent, onbeperkt verlofsparen en een eenmalige uitkering van 950 euro ter compensatie van de extra inzet vanwege corona in 2021. Dat bod hebben de gemeentelijke werkgevers neergelegd bij de vakbonden.

2,9 procent

De werkgevers verenigd in de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen het overleg over de cao gemeenten en de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) hervatten. Met het oog daarop hebben ze een nieuw bod neergelegd. De belangrijkste onderdelen daaruit zijn een loonsverhoging van 2,9 procent en een looptijd van twee jaar voor de nieuwe cao. Daarnaast komt er een regeling voor het onbeperkt sparen van verlof. Eerder boden de werkgevers een half procent loonsverbetering voor een cao met een looptijd van 12 maanden. De vakbonden eisten een structurele loonsverhoging van 3,5 procent.

Corona-bonus

Een andere belangrijke stap is een afspraak over een extra beloning van ambtenaren voor hun extra inzet in het coronajaar 2021. Het eerdere bod van 300 euro en een vergoeding van 2 euro netto per dag dat ambtenaren thuis hebben gewerkt in 2021, wordt vervangen door een eenmalige uitkering van 950 euro voor alle gemeentelijke medewerkers, of ze nu thuis hebben gewerkt of niet. De werkgevers zeggen met dit bod ‘waardering te willen geven aan alle gemeentelijke medewerkers omdat alle gemeentelijke medewerkers zich op verschillende manieren extra hebben ingezet tijdens de coronacrisis.’ Wel is het zo dat uitkeringen en vergoedingen die medewerkers al in diverse gemeenten hebben gekregen, van deze 950 euro worden afgestrokken. Ook krijgen alle gemeenteambtenaren een zogenaamde ‘verlofharmonisatie’ van 6 bovenwettelijke vakantiedagen.

Ultimatum

De cao-onderhandelingen lagen al sinds februari dit jaar stil. De vakbonden trokken de stekker uit de onderhandelingen omdat ze het bod van de werkgevers zwaar onder de maat vonden, vooral waar het het loon en het verlofsparen betrof. Het loonbod van de werkgevers komt vier dagen voor het verlopen van het ultimatum dat de vakbonden half september hadden gesteld: als de VNG  voor 11 oktober niet met een loonbod van 3,5 procent zou komen, dan zouden werkonderbrekingen en stakingen volgen.

Reacties: 50

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk / adviseur advies en control
Ik lees de negatieve geluiden. Hierbij wil ik de opmerking plaatsen: wie is lid van de vakbond. De vakbonden doen voor ons de onderhandelingen. Zij moeten met een tegenbod komen. Ipv 1 december 2021 kunnen zij zeggen met ingang van 1 januari 2021. Kom met opbouwende kritiek en kraak niet direct alles af. Kom met reële verbeteringen waarmee de vakbonden een goed tegenbod kunnen doen.
Willem de Horde / Bestuurder FDO-MHA (CMHF)
Zoals bekend zijn de onderhandelingen voor een nieuwe landelijke CAO Gemeenten in een impasse geraakt. Dat heeft met name te maken met de halsstarrige opstelling van de gemeentelijke werkgevers (verenigd in de VNG), die op geen enkele wijze een verbetering van de personeelsbelangen willen bereiken.Daarom gaat Amsterdam ‘op de barricaden’!Het actiecomité Amsterdam (van de gezamenlijke bonden) roept jullie op voor een werkonderbreking op dinsdag 12 oktober 2021 van 12.00 tot 15.30 uur.Samen met jou willen wij onze cao-inzet kracht bij zetten.In de flyer meer hierover, waarbij ik opmerk dat onze logo’s daarop ontbreken, omdat wij als vakbond (gezien onze statuten) aan geen werkonderbreking/staking kunnen/mogen meewerken. Dit heeft te maken met de afspraken met de Gemeente Amsterdam, waarin een voldoende ‘weerstandskas’ binnen de financiën van een vakbond moet zijn opgenomen. En dat ontbreekt bij ons. Vandaar.Maar kom toch naar de Dokwerker op 12 oktober en onderteken ook ons statement door de QR-code op de bijgesloten kaart te scannen!Tot ziens op 12 oktober bij de Dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein en alvast bedankt voor je steun.Met vriendelijke groet,Willem de Horde,

Bestuurder/GO-lid van FDO-MHA in Amsterdam
Mandy / gemeenteambtenaar
Dit vakbondslid zegt NEE. Wat een belachelijk bod.

€ 950, 00 bruto voor een fulltimer. Zeg 475 netto, als je minder uren werkt dus nog minder. En als je al iets van je gemeente hebt gekregen wordt dat er nog eens afgehaald. Door het thuiswerken moest ik voor het eerst in jaren bij betalen aan mijn energiebedrijf. Premies pensioen gaan ook al omhoog. Inflatie knalt omhoog. Personeel loopt weg of is niet te krijgen. Gek he?
Jan / HR adviseur bij Gemeente
Voorjaar 2021: Bonden eisen 3,5%. Werkgever biedt 0,5%. Reactie bonden is om het overleg op te schorten omdat het bod te minimaal is.Nu: Bonden eisen 3,5%. Werkgever biedt 0,12%. Reactie bonden is dat ze gaan praten..Snapt u het nog?Van 0,5 naar 0,12 en dan toch aanknopingspunten zien voor een gesprek?
Bert Spierings / Meddwerker SZW Den Haag
Indien dit m.i.v. 01-01-2021 geldt dan is het acceptabel. Zo niet dan nooit en te nimmer aan beginnen. De bonden weten wat hen te doen staat. Overigens hadden die zich afgelopen veel activistischer moeten opstellen. Had je niet achter de feiten aangelopen. Met dit voorstel krijg je een jaar niets. Dat houdt de baas dan in zijn zak. Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel.
Willem de Horde / Bestuurder FDO-MHA (CMHF)
Hierbij alsnog de flyer en kaart

https://fdo-cmhfnl.email-provider.nl/link/0ncqgw …
Willem de Horde / Bestuurder FDO-MHA (CMHF)
En nu de kaart

https://fdo-cmhfnl.email-provider.nl/link/0ncqgw …
Ronald
Beste mensen,

Er wordt niet direct onderhandeld met de VNG maar met het door de VNG ingestelde College voor Arbeidszaken (CvA). En wie zitten daar in? Onze "eigen" burgemeesters en wethouders. Degene die de hand op de knip houden zitten dus dichterbij dan je denkt.

Zie voor de samenstelling https://vng.nl/artikelen/college-voor-arbeidszaken
Gert Stevense
Schandalig en onbegrijpelijk bod van de VNG. Hoe kun je met zo’n laag loonbod komen gegeven de oplopende inflatie, de stijgende pensioenpremie, etc. Dit kan toch zo niet doorgaan! Hoe lang wordt er nu al onderhandeld? Het werk neerleggen lijkt de enige manier om de werkgevers tot een hoger loonbod te bewegen. Ander punt is de verlofharmonisatie. Wat is nu eigenlijk het probleem dat opgelost moet worden? Dat A in gemeente B een dag meer of minder verlof heeft dan ik. Ik zie dat helemaal niet als een probleem. Hetzelfde zou dan moeten gelden voor het generatiepact. Dat is er in de ene gemeente wel en in de andere gemeente niet. En ook per gemeente die meedoen verschilt de regeling. In de praktijk is dat allemaal geen probleem. Geen ambtenaar die om die reden wel/niet overstapt
Dom blondje / ambtenaar
En wederom lukt het de VNG om met een nietszeggend verhaal te doen alsof ze het beste bod geven.

Laat de medewerkers van de VNG niet meer vallen onder de CAO rijk maar onder de laagste van de afgesloten CAO's (gemeenten/rovincie/rijk). Moet je kijken hoe snel de gemeenteambtenaren een reeel bod krijgen. Het huidige bod betekent dat zelfs de inflatie niet wordt gecompenseerd. Hoe durven ze.
Gerben
Eenmalig en niks met terugwerkende kracht. Een bod van 0,12% voor heel het jaar 2021. En wat vangen ze zelf? In ieder geval al een thuiswerkvergoeding die de meeste gemeenteambtenaren sinds maart 2020 nog steeds niet hebben ontvangen. De kachel moet ook roken bonden en niet uit gaan!Hieruit blijkt geen enkel waardering wel een riante tweede bezuiniging.
Evert Verhagen / Arbeidsjurist
Eenieder die stelt dat de gemeenteambtenaar financieel slechter af is dan de rijksambtenaar heeft het mis. Kijkt men naar de hoogte van de salarisbedragen en de hoogte van het IKB dan liggen die bedragen binnen gemeenteland inmiddels al ruimschoots hoger! Alleen op het gebied van vergoeding van reiskosten is de Rijks CAO nog aantrekkelijker.Overigens is ook bij het Rijk nog altijd geen nieuwe cao afgesloten.
Gerben
Reiskosten? Dat is lokaal geregeld niet landelijk. Voor 0,9 - 0,15 ct de km met eigen auto de weg op. Terwijl de belastingdienst al 0,30 accepteert!Thuiswerkvergoeding idem dito. Bij de meeste gemeenten is hierover nog steeds niets geregeld. D.w.z. geen CAO waarin staat 45 of 56 of 58 euro per maand vanaf maart 2020!Geen terugwerkende kracht, geen thuiswerkvergoeding, wel een eenmalige afkoopfooi, geen verlaging van de almaar toenemende werkdruk .Simpel voorstel plat die boel. Leuk met het oog op de verkiezingen.Willem / ICT
Absurd laag loonbod, de inflatie is veel hoger, we gaan er dus op achteruit. En stuitend hoe er weer even 11 maanden zijn gewonnen door de vng inflatiecompensatie. En dan doen alsof dit een goed bod is voor maar liefst 2 jaar. 1 jaar daarvan is al voorbij! Over 2 jaar is de reële inflatie 6%!
de jong / ambtenaar
De arbeidsjurist Verhagen stelt dat de salarissen bij het rijk lager zijn dan bij de gemeenten. Dat moeten we dan maar geloven; ik zie graag de vergelijking. Ik weet wel dat IKB's vergelijken niet zo maar kan. Zo is er bij gemeenten de geldwaarde van verlofuren in gestopt en dat zal niet overal gedaan zijn. En over het vergelijken van salarissen: het kan altijd beter of slechter. Waar het hier om gaat is het verhogen van de lonen en niet om het kleiner of groter maken van de verschillen tussen de salarissen van verschillende groepen werknemers c.q. ambtenaren.
Jos
Werkgevers en vakbonden heropenen op woensdag 3 november het overleg over de cao. Op vrijdag 29 oktober was er een verkennend gesprek en de conclusie was dat er voldoende basis is voor onderhandelingen. Vooral de laatste zin... "voldoende basis voor onderhandelingen... " Een bod van 0.12% over 2021 en in totaal 1.1% over 2 jaar terwijl de inflatie in 2021 alleen al op 2.7% ligt. Snapt iemand dit nog?
Frits
Gooi maar plat. Dit bod is een minachting voor je medewerkers. Het wordt tijd dat onze bestuurders de vruchten gaan plukken van hun vrekkenbeleid.
Pietje / HR
Wat een net tegenbod en wat een tenenkrommende reacties hier. Als het toch allemaal zo slecht is, de heilige huisjes (betaald OSV, 3e ziektejaar, 36 urige werkweek, riante ouderenregelingen, FLO, IKB, veel vaste contracten etc. etc.) niet voldoende zijn en het elders allemaal beter is, waarom dan blijven?
Frits
@Pietje: het punt is nu precies dat voor vertrekkende collega's zich amper meer nieuwe collega's melden voor openstaande vacatures. Ze laten zich inhuren voor veel geld en dragen amper structureel iets bij aan de organisatie.En wanneer je een bijna nulprocentsbod voor 2021 een 'net tegenbod' vindt, dan heb je recht op een bijvoeglijk naamwoord: malle Pietje
Van Vemde
In vergelijking tot de rijks-cao een bedroevend bod van de werkgever, waaruit geen enkele waardering spreekt voor de gemeenteambtenaar.

De ingangsdatum van de verhoging per 1-12-2021 is onbespreekbaar, aangezien de vertraging volledig is te wijten aan de houding/onderhandelingstactiek van de werkgever. Een structurele hogere coa-verhoging per 1-1-2021 i.p.v. afkoop door een éénmalige bijdrage onder het mom van dat de verhoging niet met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd. Bij het rijk kan de cao ook met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Afkoop met een eenmalige bijdrage en een lagere verhoging blijft ons altijd achtervolgen.

Ook een opvolgende verhoging per 1-7 2022 dient eerder, oftewel per 1-1-2022 te worden ingevoerd.

Mocht de werkgever niet willen ingaan op de eisen van de bond, dan moet men daar ook de consequenties (werkonderbreking, staking) maar eens van ondervinden. Geen woorden, maar daden.
Peter / Ambtenaar
Pietje (HR) onze trol heeft het maar weer druk zie ik.
Ivan / Juridisch adviseur
@Pietje: Ik zie je steeds reageren op CAO-berichten voor gemeenten. Waarom gun je anderen niets? Slechte jeugd gehad? Pikte je broer al het eten in?
marjolein / nvt
Niets over een generatiepakt. Geen collega meer te vinden. Treurig.
Martin
typische HR-reactie. Hiermee blijf ik netjes.

Wordt niet gedragen door de gemeenteambtenaar.Els Dek / Medewerker RO
Absurt laag bod. Het basisonderwijs krijgt 2,25% in één jaar (met terugwerkende kracht tot 1 januari en wij slechts 2,9% per TWEE jaar. En dat niet eens met terug werkende kracht. Sorry hoor, maar dit kan écht niet.
Marleen de Feijter / Beleidsmedewerker
Dit is een keiharde trap in het gezicht. Ik mag toch hopen dat de bonden hier niet mee akkoord gaan.
Alex
Gelukkig ben ik op 1 oktober bij de gemeente vertrokken. Net als de afgelopen maanden al tientallen andere collega's die dezelfde gemeente verlaten hebben. Vervangers zijn er nauwelijks meer. Dat gaat lekker zo met zware opgaven als woningbouw en de energietransitie.
Joost
Wat ook nog vergeten wordt is dat de belastingvrije vergoeding van de gemeente ambtenaren afgeroomd wordt door de vergoedingen die aan Raadsleden (€186 per maand) en het college gegeven wordt.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/b …

Voor de echte werknemers, de ambtenaren, schiet er dan weinig over. Welke andere werknemer heeft dit nu?

Een slappe werkgever die eindelijk een keer de waarheid verteld moet worden.

.
Gerard
@ Evert Verhagen: bij het rijk en de provincies zijn veel functies hoger ingeschaald dan dezelfde functies bij gemeenten. Ik heb bij zowel het rijk, provincie als verschillende gemeenten gewerkt, en kan constateren dat de werkdruk bij gemeenten echt veel hoger ligt. Maar los daarvan vind ik dat rijksambtenaren ook uitgeknepen worden. Bij de provincie ben je het beste af, als je tenminste nog ambtenaar wil zijn (over het waterschap kan ik niet oordelen).
Freek / gemeentejurist
En als ambtenaren moeten we straks weer horen "zo, vinden jullie 2,9% verhoging niet goed genoeg, profiteurs" want de daadwerkelijke details komen er dan amper aan te pas natuurlijk. Heel jaar 2021 laten versloffen, éénmalige 'vergoeding' van lik-me-vestje en ondertussen doen gemeenten zelf ook niks want dat wordt in CAO geregeld. Niet dus !
Mark
Ik zou als ik de vakbond was nog even wachten.

De inflatie is nu 5% per jaar, zonder energiekosten (gas, water, benzine). Dus alle ambtenaren gaan er fors op achteruit. En dan heb ik de inflatie van huisvesting niet meegerekend. Deze cijfers zijn al wel bekend maar worden steeds breder bekend.
J.H. Post
Het wordt tijd voor een volgende stap in de 'normalisering van de arbeidsrelatie. Niet alleen de lasten, ook de lusten.
Simone / Domeinmanagers
Een dergelijk bod is toch geen uitgangspositie voor onderhandeling. De uitstroom van personeel over onvrede met de salariëring is enorm. Als we geluk hebben reageert er nog een verdwaalde schoolverlater op vacatures. De kloof tussen de salariering met andere overheden en helemaal met het bedrijfsleven, wordt hierdoor nog veel groter dan deze al is. Sorry hoor, maar ik kan dit niet meer verdedigen naar mijn medewerkers.
Jaap Grievers / Gemeenteambtenaar
Ik begrijp dat de VNG de vakbonden heeft uitgenodigd om een tegenbod te doen. Gezien de gigantische inflatie, omdat de prijzen voor boodschappen, gas/licht en benzine de pan uit rijzen, de verschillen met de CAO Rijk en Provincie steeds groter worden en er met geen mogelijkheid personeel te krijgen is, moeten we terug naar de eis van 5% over zowel 2021 als over 2022 !!! Als de werkgever haar personeel waardeert en nog serieus mee wil doen op de arbeidsmarkt, zou ze dat zelf ook moeten willen!
Pietje / HR
Dus de gemeente (=belastingbetaler) moet de ambtenaren maar compenseren voor de prijzen voor boodschappen, gas/licht en benzine? Werkt dat ook als de prijzen dalen?En krapte op de arbeidsmarkt is er overal. Ambtenaren verlaten de organisatie niet om reden van salariering, kijk maar in de Personeelsmonitor (feiten i.p.v. meningen).
Martin
Pietje, deflatie komt zelden tot nooit voor, dat is een feit.
big brother / juridisch adviseur
als de bonden dit 'bod' accepteren of überhaupt bespreekbaar achten, overweeg ik serieus mijn vakbondslidmaatschap op te zeggen. Voor dergelijke resultaten heb ik geen bond nodig en kan ik het lidmaatschapsgeld beter ergens anders voor gebruiken.
big brother / juridisch adviseur
als de bonden dit 'bod' accepteren of überhaupt bespreekbaar achten, overweeg ik serieus mijn vakbondslidmaatschap op te zeggen. Voor dergelijke resultaten heb ik geen bond nodig en kan ik het lidmaatschapsgeld beter ergens anders voor gebruiken.
pieter / wegkijker
@pietje, dat gedoe dat de belastingbetaler ons ambtenaren moet bekostigen is een raar frame.

Het gros van de werknemers wordt in meer of mindere mate door de overheid betaald. Wegenbouwers, straatmakers, leveranciers van bedrijfsbussen en tractie, medewerkers van uitzendbureaus enz. Daar piep je toch ook niet over.
de jong / ambtenaar
@Pietje:

- ja, er is overal krapte en wat zie je dus overal: de lonen gaan omhoog. Dank voor de ondersteuning van het argument dat hierom dus ook bij de overheid c.q. gemeenten de lonen moet stijgen.

- ja, de belastingbetaler betaalt altijd alle van ambtenaren loonstijgingen. Daarom is het een overheid. Bij de overheid (en een aantal andere sectoren) kan de loonstijging vanwege de aard van de werkzaamheden niet of nauwelijks terugverdiend worden door een stijging van de arbeidsproductiviteit. Dat is bekend: wet van Baumol. Geen argument, oude koeien uit de Telegraaf.

- vertrek van ambtenaren vanwege het salaris. Het gaan niet om het vertrek, het gaat om de instroom. Die blijft achter muv een paar vakgebieden. Probeer maar eens een planeconoom voor de overheid te vinden of een ict-er. Inhuur, zzp-ers tegen woekertarieven. Ze willen niet in dienst van gemeenten.

Nog meer bij te dragen aan de discussie?
Pietje / HR
Dank @ de Vries voor je (wel) inhoudelijk reactie. Lukt je dit wellicht ook nog op mijn argumenten waarom de overige arbeidsvoorwaarden (dus naast salaris) ook zo goed zijn?De pijnpunten bij de instroom erken ik, schaarse profielen zijn er zeker maar ook altijd al wel geweest, van WMO consulenten tot ICT inderdaad. Dit geldt in andere sectoren net zo goed, denk aan de technische sector. Hogere salarissen zijn (niet altijd) de oplossing, feit is dat de gemeente gewoon keurig betaald (zie benchmarkten) en vooral ook secundair een zeer goed arbeidsvoorwaardenpakket heeft.Tenslotte, het loon gaat dus ook om hoog, alleen niet hoog genoeg volgens sommige.Probeer het bredere plaatje te zien, de coronacrisis heeft niet tot gemeentelijke ontslagen geleid, pensioenen en salarissen zijn altijd doorbetaald en er is niet beknibbeld op overige voorwaarden. Andere sectoren dromen van een cao als deze.
Johan / Beleid
Goede strategie van VNG. Net zolang rekken met een akkoord totdat het eigenlijk niet meer hoeft. Kunnen ze volgend jaar lekker weer opnieuw gaan beginnen en vergeten we dit jaar jaar gewoon voor het gemak. Weer een jaartje gerekt. Pik in 't is winter!
Els vergeer / adviseur
Beste Pietje,0,12 % over 2021 en 0,75% over 2022. Een inflatie die maar stijgt en stijgt; energierekeningen die straks de pan uit rijzen. Pietje, met alle respect maar je beredenering klopt niet. je stelt: "gemeentelijke ontslagen geleid, pensioenen en salarissen zijn altijd doorbetaald en er is niet beknibbeld op overige voorwaarden". Dit is evenals bij publieke sectoren als onderwijs en de ook de zorg waar forse investeringen worden gedaan. Vervolgens schrijf je dat andere sectoren dromen van een CAO als deze. Interessant even tevens uiterst subjectief. De afgelopen jaren laten door geringe instroom precies het tegenovergestelde zien: de gemeente is geen aantrekkelijke werkgever meer en ja dit komt grotendeels door de zeer geringe salarisontwikkeling.

Tot slot kan je niet, aangezien je blijft vragen om inhoudelijke reacties en blijft strooien met zelfgenoemde feiten, niet ontkennen dat 0,12% dus 1,4% vanaf december over het jaar 2021 zeer zeer matig is zeker als je het vergelijkt met andere sectoren. Dat is simpelweg een feit. Daar kan ook jij niet omheen.

Daarnaast is de 1,5% in juli over 2022 dus 0,75% met de verwachte inflatie tevens zeer zeer mager. Allemaal simpel op te halen feiten door naar de ontwikkeling in andere sectoren te kijken. De secundaire arbeidsvoorwaarden waar je eerder aan refereert zoals het LKB is allang en breed ingezet bij andere sectoren. Neem de CAO Sociaal werk. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn exact hetzelfde of beter (rondom bovenwettelijke verlofdagen e.a) en het LKB is tevens exact op hetzelfde niveau. Allemaal feiten.
Els vergeer / adviseur
Oh en voor ik het vergeet. Er is de afgelopen periode vaker geen sprake van een inflatiecorrectie dan wel. We spreken nu in het huidige aanbod van 1,4% inflatie van 2,7% over 2021) zelfs van een geldillusie. Wederom een feit. Het kan soms voorkomen dat je een salarisverhoging krijgt, maar toch minder kunt kopen dan voor je salarisverhoging. Je denkt in eerste instantie dat je met meer geld meer kunt kopen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Er is dan sprake van geldillusie.Je zin Pietje over: "Tenslotte, het loon gaat dus ook om hoog, alleen niet hoog genoeg volgens sommige...: is dus wederom subjectief en kan met simpele feiten weerlegd worden.Het is gewoon een schandalig aanbod en er spreekt 0 respect uit. De bonden moeten dit nooit accepteren.

Logischerwijs snapt men heus wel dat 5 % erbij een utopie is maar corrigeer de huidige inflatie op zijn minst.
Gerben
Prima 1e actie in Amsterdam. Volgt Apeldoorn en Den Haag? 0,12% voor een heel jaar waarin de inflatie nu al 2,35% is.
de jong / ambtenaar
@Pietje:

- de 36 urige werkweek (waar de gemeenten overigens het monopolie niet op hebben). Die is er vooral ook gekomen om een salarisverhoging mogelijk te maken: minder uren voor hetzelfde geld. Hier geldt weer: minder gewerkte uren dwingt in feite een verhoging van de arbeidsproductiviteit af.

- je komt vaak terug op de secundaire arbeidsvoorwaarden die zo goed zouden zijn. Dat mag zo zijn maar die zijn in de afgelopen jaren alleen maar slechter geworden of beperkt als ruil voor het verhogen van de lonen.

- Corona als argument. Kijk naar de geschiedenis van de CAO's: er elke keer bij de onderhandelingen is er wel een crisis die een werkgever gebruikt om een salarisverhoging af te houden. De financiele crisis 2009 gevolgd door het bezuigingsbeleid van het rijk: nullijnen onder verwijzing hiernaar. Maar met de groeicijfers van de afgelopen jaren en nu direct na de corona-crisis (die door het rijk overigens voor de gehele economis met schuldverhoging is opgevangen) is een loonstijging zeer gerechtvaardigd.

- er is al uitgelegd dat het loon niet omhoog gaat met dit bod van de werkgever, in reele termen is sprake van een daling van de lonen (en daar hebben meer sectoren last van, vandaar dat zelfs de VVD er voor pleit dat de lonen omhoog moeten).Zo genoeg?
Zo is het het wel
@ de vries

Zo bijzonder zijn die secundaire arbeidsvoorwaarden ook niet, als je het afzet tegen het gemiddeld opleidingsniveau. Dat lijkt pietje een beetje te vergeten. Maar pietje snapt ook het begrip "inflatie" niet helemaal. Of hij moet maar eens uitleggen waarom hij vindt dat in een sterk groeiende economie alle gemeenteambtenaren er in koopkracht best een procent of 5 op achteruit mogen gaan.
Gerben
Gaan de stakingen in o.a. Apeldoorn en Den Haag voor de stadskantoren komende dinsdag als gepland om 0.12 uur door?
Wietske
Beste mensen

Vergeet je ensioen niet. Al tien jaar geen indexatie meer en dus 20% minder waard inmiddels.
Els vergeer / adviseur
Ongelooflijk nieuwsgierig waar we nu op uit gaan komen. 1.4 per 1 december en daarna 1.5 in juli 2022 doet gewoon pijn gezien de ontwikkelingen rondom inflatie. Dat moet de werkgever toch ook zien en weten? Het is zelfs in vergelijking met alle andere CAO's ver beneden de peil. Dat gaat nergens over. In 2022 nu al een CAO afspreken is hoe dan ook niet verstandig omdat de economie enigszins zal herstellen en de inflatie wederom. Het aanbod is daarmee een NO GO!! dit moeten de werkgevers toch ook inzien.

het vernieuwde bod heeft ook mijn verbazing gewekt. Eerst 0.5 bieden over 2021 en vervolgens 0.12 over 2021,,,, En dan melden dat je een verbeterd bod doet.... waanzin!!!
Advertentie