Advertentie
carrière / Nieuws

Cao-overleg gemeenten schiet niet op

De VNG en de vakbonden zijn ook tijdens de vijfde overlegronde niet tot overeenstemming gekomen tot een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

17 mei 2017

Ook na de vijfde overlegronde over een nieuwe gemeente-cao kwamen de werkgevers en bonden niet nader tot elkaar. Op het loonbod van de VNG gingen de bonden niet in. ‘Dit loonbod staat helaas ver af van de 2,5 procent die de bonden eisen’, aldus de FNV. De bonden hebben aan de werkgeversdelegatie duidelijk gemaakt dat een cao met koopkrachtverlies onacceptabel is. 'Op dit punt staan partijen nog erg ver van elkaar.'

Loonbod
Ook na de vijfde overlegronde over een nieuwe gemeente-cao kwamen de werkgevers en bonden niet nader tot elkaar. Op het loonbod van de VNG gingen de bonden niet in. ‘Dit loonbod staat helaas ver af van de 2,5 procent die de bonden eisen’, aldus de FNV.  De bonden hebben aan de werkgeversdelegatie duidelijk gemaakt dat een cao met koopkrachtverlies onacceptabel is. Op dit punt staan partijen nog erg ver van elkaar.


Niet bekend

‘We hebben hebben rekening gehouden met de ontwikkelingen van het accres van het Gemeentefonds en de stijging van de pensioenpremie’, aldus de VNG. De koepelorganisatie zegt het van belang te vinden om tot een loonafspraak te komen die in evenwicht is met de inhoudelijke afspraken die worden gemaakt. Wat het loonbod is, is niet bekend gemaakt


Payrolling

Behalve de loonsverhoging is ook het terugdringen externe inhuur, en met name payrolling een harde eis van de bonden. ‘We willen niet alleen normatieve uitspraken zien, maar ook harde afspraken die daadwerkelijk leiden tot minder externe inhuur’, aldus de FNV. De VNG verwijst naar afspraken in vorige cao’s die wat hen betreft verder uitgewerkt kunnen worden. ‘Het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid blijft lokaal maatwerk.’

Cao is verlopen

Harmonisatie en vereenvoudiging van de verlofregeling is voor de VNG een belangrijke voorwaarde om overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao. ‘Deze wens past bij de visie om te komen tot een verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden’, aldus de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De gemeentecao is inmiddels een maand verlopen. Het volgende overleg is volgende maand, op 19 juni.

Reacties: 20

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerrit
Landelijk gemiddelde van alle CAO's (enkel qua loonontwikkeling) ligt op 1,77% voor 1 jaar. VNG kennende doe je daar als gemeenteambtenaar minimaal 17 maanden over. Wel moet je in tegenstelling tot de markt dan hier bovenop nog wat van het "scala aan secundaire arbeidsvoorwaarden" (lees: inmiddels uitgekleed model) inleveren. Zo ook nu weer. Het heet deze keer "vereenvoudiging".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
cao onderhandelingen bij de sector gemeente verlopen al jaren uiterst moeizaam.

Om mijn part gooien we het sectoraal model overboord en praten we over een cao voor de gehele overheid.

Dat is voor gemeente ambtenaren verreweg het meest aantrekkelijk. Wij lopen behoorlijk achter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. ten Klooster
Blijkbaar is de VNG beter in onderhandelen dan de vakbonden. Het gaat altijd erg moeizaam en wat eruit is onderhandeld door de vakbonden is vaak een sigaar uit eigen doos van de ambtenaren. Hopelijk gaat het deze keer eens echt beter. De crisis is voorbij, de loonsverhoging moet marktconform zijn!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T / medewerker
Voor wie is de VNG er eigenlijk?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre / ambtenaar
Ben je bereid door middel van acties eindelijk eens iets te bereiken?

Niet, dan niet zeuren en blij zijn met wat je krijgt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
@Pierre en anderen: landelijke actie moet maar weer es komen. Ik ben bereid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
Vraagje: kan iemand zich herinneren dat het niet zo gaat.? Ik vind dit een mooie nederlandse traditie :-)ps: ik zou ff wachten op het rijk. Als die met geld gaan gooien, krijgen de gemeenten ook weer extra ruimte (raar maar waar)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het is ieder jaar hetzelfde liedje bij de VNG (CAO te laat, zeer mager aanbod, negatief sleutelen aan secondaire arbeidsvoorwaarden etc.). Als gemeenteambtenaren niet bereid zijn om de boel eens flink plat te gooien blijft het sappelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
De gemeente is een waardeloze werkgever. Mijn advies aan alle jongeren: ga daar nooit werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Je kan blijven klagen maar zolang alle vooral lager ingeschaalden bang zijn om de zaak plat te gooien blijft het zo . Wordt tijd dat iedereen eens wakker wordt en gewoon landelijk de zaak plat gooien . En voor de bonden laat je tanden eens zien en niet handje klap weer accoord gaan met weer allerhande sigaren uit eigen doos en een jodefooi als loonsverhoging . Maak jullie eens een keer sterk voor je leden .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jack
VNG, vertaal de trots die je zegt te hebben voor mensen die de publieke zaak dienen, nu ook eens in een salaris dat daarbij past !!!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim
Ik kom erachter dat ik de overstap van het bedrijfsleven naar een politiek gedreven omgeving nooit had moeten maken! Waardering voor wat je doet hoeft beslist niet altijd in geld te worden uitgedrukt maar wat er in gemeenteland de laatste jaren (en waarschijnlijk al veel langer) gebeurd is werkelijk te bespottelijk voor woorden. Hoe moet je de 'mensen' die hierover gaan aanspreken voordat de lamp écht gaat branden? Ik hoef echt geen honderden euro's meer per maand maar de vooruitgang die steeds weer van ons wordt verwacht daar mogen die euro's wel eens mee in de pas gaan lopen. Als het gaat om 'trots' dan horen deze 2 bij elkaar!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Onder de 1,8% (landelijk gemiddelde CAO) voor 12 maanden boel volledig en langdurig plat stel ik voor.

Dus ook voor het Sociaal Domein. Nee VNG, geen 1,25% voor 17 maanden!Niet te verkopen is dat alle uitkeringen procentueel bezien al vele jaren meer groeien als de lonen van gemeenteambtenaren.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
De provincieambtenaren gaan er onder de streep dik 2,2% per jaar op vooruit met bovendien wat extra's. Zij heffen met de werkgever samen terecht het glas op het bereikte akkoord. Wij moeten af van de Spa blauw uit eigen zak.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob
Bij provincie ambtenaren is loonruimte beschikbaar voor een loonsverhoging van 3,3% in 2 jaar. VNG, laat ook eens zien dat je de werknemers en vakbonden serieus neemt.

De steeds kleiner wordende groep gemeenteambtenaren krijgen meer taken vanuit het RIJK te doen. Beloon hen nu eens met een loonbod dat recht doet aan de hoeveelheid van taken die door hen wordt uitgevoerd!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Provincie weer helemaal oké met de cao . Dus bonden aan de bak en als ze niet willen staken de zaak plat niks polderen en ambtenaren weer een jodefooi het moet Afgelopen zijn . En ambtenaartjes laat eens zien dat jullie ballen hebben en niet alleen maar klagen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
De periodieken afschaffen zodat loonsverhoging volledig afhankelijk wordt van de uitkomst van de CAO onderhandelingen is naar mijn smaak de enige manier om de klagende passiviteit te doorbreken. Zoniet? Laat arbeidsvoorwaarden dan maar eenzijdig vaststellen. Staat haaks op de normalisering maar in gemeenteland is alles mogelijk. Of nog een laatste optie: alle wethouders en burgemeesters uit het college van arbeidszaken gooien en onderhandelen met onze feitelijke baas: de gemeentesecretaris.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
aan VNG en Bonden: zie CAO provincie.Zo niet: dan gaan wij staken
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Het voorstel van de bonden was al erg mager. Ik had verwacht dat er een eis van 5% zou komen van de bonden. Maar nee hoor. En dan zegt de VNG nog nee. We worden behandeld alsof ze noodzakelijk zijn maar eigenlijk stront..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Uit veel reacties spreekt blijkt dat de in de ogen van velen de VNG de grote boosdoener is. Dat is eigenlijk niet juist. De onderhandelingsinzet wordt niet door de VNG bepaald maar door het College van Arbeidszaken en daar zitten wethouders en burgemeesters in. Het is dus de politiek die de loonruimte bepaalt; daarom is die normalisering ook een volstrekte miskleun als dat zo blijft, maar dat is een andere discussie. De zeer zuinige opstelling van de VNG is dus de zeer zuinige opstelling van onze bestuurders: politiek gemotiveerd want ze zien mede lede ogen begrotingsruimte verdwijnen met elk procent loonsverhoging voor ambtenaren. De wethouders en burgemeesters in het College voor Arbeidszaken waarderen niet de prestaties van ambtenaren maar wegen af: tekorten sociaal domein of loonsverhoging; investeringen in infrastructuur of loonsverhoging etc. etc. Dat noemen we onderhandelen maar feitelijk wordt bij meerderheid van stemmen (democratisch dus) hoeveel een ambtenaar mag verdienen. Dat is misschien logisch in de ogen van velen maar met onderhandelen heeft het natuurlijk niks te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie