Advertentie
carrière / Nieuws

Weigerambtenaar sterft langzaam uit

Sinds de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen in 2001 is een uitzondering gemaakt voor ambtenaren die uit gewetensnood geen homohuwelijk willen sluiten. Zij hoefden dat niet te doen als de gemeente ervoor zorgde dat andere trouwambtenaren hiervoor wel beschikbaar zouden zijn. Vanaf nu kunnen deze zogeheten weigerambtenaren niet langer tot ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

03 juni 2014

De weigerambtenaar wordt definitief verleden tijd. De Eerste Kamer steunde dinsdag een initiatiefwetsvoorstel van D66 dat regelt dat ambtenaren voortaan niet meer kunnen weigeren om mannen- of vrouwenstellen in de echt te verbinden. Zittende weigerambtenaren blijven ongemoeid maar gemeenten mogen hen wel overplaatsen.

Gewetensnood
Sinds de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen in 2001 is een uitzondering gemaakt voor ambtenaren die uit gewetensnood geen homohuwelijk willen sluiten. Zij hoefden dat niet te doen als de gemeente ervoor zorgde dat andere trouwambtenaren hiervoor wel beschikbaar zouden zijn. Vanaf nu kunnen deze zogeheten weigerambtenaren niet langer tot ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd. Daarmee sterft de weigerambtenaar langzamerhand vanzelf uit.

Krachtig verzet
De christelijke partijen hebben zich krachtig verzet tegen het initiatiefwetsvoorstel van D66-Kamerleden Pia Dijkstra en Gerard Schouw. Net als in de Tweede Kamer in juni vorig jaar stemden CDA, met uitzondering van senator Wopke Hoekstra, ChristenUnie en SGP tegen het voorstel.

Geen onderscheid
Volgens D66 moeten ambtenaren neutraal zijn en zich te allen tijde houden aan de wet en mogen ze geen onderscheid maken op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid. Iedereen mag gewetensbezwaren hebben, maar als ambtenaar moet je in de eerste plaats de wet uitvoeren. Gelijke behandeling is een belangrijk recht en moet voor iedereen gelden, aldus Dijkstra.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K. de Beer / organisatie adviseur
Het wordt tijd dat we dit niet per incident regelen maar systematisch. Scheiding tussen kerk en staat doorvoeren.
Ambtenaar / Beleidsambtenaar
Hè hè, eindelijk! Dijkstra slaat de spijker op de kop!
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Het burgerlijk huwelijk is ooit ontstaan als rechtsbescherming voor vrouwen. Door deze overheidsregistratie konden mannen niet langer stiekem ergens anders trouwen en hun eerste vrouw hulpeloos achter laten. Hulpeloos omdat een getrouwde vrouw in die tijd geen middelen van bestaan had.

In het individuele tijdperk van D66 waarin wij thans leven is die rechtsbescherming helemaal niet meer nodig. Een ieder wordt geacht voor zichzelf te zorgen. Dat burgerlijk huwelijk is dan ook een achterhaald instituut geworden en kan beter worden afgeschaft. Waarom zou je in godsnaam voor de wet trouwen en een contract met de overheid aangaan? Dus stoppen met die onzin, dan is het Christentje pesten van D66 ook niet meer aan de orde.
Jacques M / burger
Eindelijk! Nederland mag zich nu scharen in de landen met een beroepsverbod. Hulde aan de libertijnen en hun tolerantie. Bovendien zijn we weer een wet rijker die volstrekt overbodig is: in alle gemeenten kunnen alle huwelijken worden voltrokken
Bubbe
Deze wet is in strijd met artikel 3 van de Nederlandse grondwet. Je kan niemand voor het beroep van ambtenaar uitsluiten. De rechter zal de kamer wel terugfluiten.
True
Homoseksuele gerichtheid, lol.

Zijn de woordjes geaardheid (erfelijkheid) en keuze inmiddels ook strafbaar, Pia'66 ..Janneke
Eindelijk. Gefeliciteerd D66.@broadcaster. Mensen trouwen nu ook om aan de buitenwereld, familie en vrieden te laten zien dat ze bewust voor iemand kiezen door er mee te trouwen.Trouwen is natuurlijk een bewuste keuze. Nu op naar de volgende wijziging. Bij het ondertekenen van de trouwactie ook meteen tekenen of je trouwt in gemeenschap van goederen of niet.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Janneke,Wat een bewuste keuze, Ik geloof dat het aantal ingeschreven echtscheidingen het aantal huwelijksregistraties naar de kroon steekt, maar ga vooral door met die poppenkast.
Willem
Tjonge, wat een geweldige overwinning, maar niet heus. Welk echt probleem is hiermee nu opgelost? Ik vrees dat het antwoord moet luiden: Geen enkel. In elke Nederlandse gemeente konden paren met een homosexuele gerichtheid trouwen. Er waren enkel enkele ambtenaren die dergelijke huwelijken, op grond van hun religieuze beleving (overigens zou ik zelf, ware ik ambtenaar van de burgerlijke stand, daar geen problemen mee hebben) niet zouden sluiten. Ergo, feitelijk was er geen enkel probleem. Wat hier wordt bedreven is niet meer dan symboolpolitiek. Overigens een redelijk griezelige redenatie dat elke ambtenaar de wet dient uit te voeren, ook al bestaan daartegen gewetensbezwaren. Dijkstra en Schouw reduceren daarmee ambtenaren tot (gewetenloze) stempelmachines. Het geeft in ieder geval aan hoe deze parlementariërs ambtenaren zien.
Advertentie