Advertentie
carrière / Nieuws

BZK: diversiteit is onze prioriteit

BZK ziet rijksbreed positieve ontwikkelingen in diversiteit en inclusie. ‘Maar de gestelde ambities worden inderdaad nog niet gehaald.'

21 juni 2023
diversiteit
Shutterstock

‘Hoewel we rijksbreed positieve ontwikkelingen zien op het gebied van diversiteit en inclusie, worden de gestelde ambities inderdaad nog niet gehaald’, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op berichtgeving dat diversiteit bij het rijk achterblijft bij de doelstellingen.

Leidinggevende P&O en Flexpool

Gemeente Meierijstad
Leidinggevende P&O en Flexpool

Medewerker Personeelsadministratie

JS Consultancy
Medewerker Personeelsadministratie

Doelstellingen niet gehaald

‘We herkennen het probleem en werken hard om een betere afspiegeling van de samenleving te zijn’, aldus het ministerie, reagerend op berichtgeving van nu.nl waarvan de strekking dinsdag al werd bevestigd door het ministerie van SZW tegenover Binnenlands Bestuur. De ministeries hebben zichzelf in februari 2018 doelstellingen opgelegd om hun personeelsbestand diverser te maken om een betere afspiegeling van de samenleving te worden en zo tot gepaster beleid te komen. Zij hielden het bestaan van de doelstellingen binnenskamers, meldde nu.nl. Eind 2022 is er een interne monitor verschenen, waar de nieuwssite uit concludeert dat de meeste doelstellingen niet zijn gehaald. De overheid scoort vooral slecht op medewerkers met een niet-westerse achtergrond in de hogere functies. Zij groeien nog onvoldoende door.

Monitoren diversiteitscijfers

Het ministerie van BZK wijst erop dat het rijk in 2018 het ‘Charter Diversiteit’ heeft ondertekend en werkt aan het bevorderen van inclusie en diversiteit. ‘Die doelen streven we na. Het streven is dat een goede mix van verschillende perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in teams aanwezig is, en allen bijdragen aan resultaten.’ In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang van het diversiteits- en inclusiebeleid. ‘Het monitoren van de diversiteitscijfers is een van de manieren om het effect van beleid zichtbaar te maken. De aanpak is ook gericht op het versterken van inclusie voor doelgroepen en het inclusief denken binnen de hele organisatie.’

We realiseren ons dat we als rijksoverheid te weinig divers zijn, het heeft onze prioritaire aandacht

Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties

Prioritaire aandacht

Hiervoor werkt het ministerie rijksbreed samen en maakt het rijk ook gebruik van de kennis en ervaring van experts, zoals van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Wijzend op de meest recente Jaarrapportage Rijk (met op pagina 119/120 cijfers, WB) ziet het ministerie dat er rijksbreed positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van diversiteit en inclusie. ‘Maar de gestelde ambities worden inderdaad nog niet gehaald.’ Daarover is de Tweede Kamer eerder dit jaar ook geïnformeerd, zoals in de Kamerbrief Aanpak (institutioneel) racisme. ‘We realiseren ons dat we als rijksoverheid te weinig divers zijn, het heeft onze prioritaire aandacht.’ Er zijn diverse rijksbrede en departementale maatregelen, initiatieven en samenwerkingen om diversiteit en inclusie te bevorderen en aan te pakken, stelt het ministerie. ‘We zijn ons bewust van de opgave en we werken hier hard aan, nu en in de toekomst.’

Extra inspanning nodig

Op het symposium ‘Het dilemma van de ambtenaar: tegenkracht of tegenmacht’ van I&O Research in Utrecht zei Erik Pool, programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, woensdagmiddag dat zulke diversiteitscijfers ernstiger zijn voor de overheid dan voor de niet-overheid, ‘want dit werkt ook door in beleidsplannen en dienstverlening’. ‘Extra inspanning is nodig, we moeten beter scoren. Er wordt al veel gedaan aan diversiteit, maar er is nog een lange weg te gaan.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Ik zou gaan voor kwaliteit, maar voor BZK is een kleurtje belangrijker.
Advertentie