Advertentie
carrière / Nieuws

Zaak ontslagen ambtenaar kostte Waalre bijna ton

De gemeente Waalre betaalde bijna een ton aan juridische ondersteuning rond de zaak van de ontslagen ‘klokkenluidende’ ambtenaar.

03 maart 2022
geld

De totale kosten die de gemeente Waalre heeft gemaakt voor juridische ondersteuning rond de zaak van de ontslagen ‘klokkenluidende’ ambtenaar bedragen 89.250 euro. De ureninzet van diverse ambtenaren en verschillende politiek ambtsdragers is niet bijgehouden, maar was ‘aanzienlijk’.

Afdelingshoofd Openbaar Domein

Gemeente Nieuwegein
Afdelingshoofd Openbaar Domein

Kwaliteits- en implementatiemanager IT

JS Consultancy
Kwaliteits- en implementatiemanager IT

Bepaalde omstandigheden

Dat schrijft het Waalrese college op schriftelijke vragen die D66 eind januari had ingediend. De fractie wilde, naast de (juridische) kosten, onder meer weten waarom ervoor is gekozen om de ambtenaar op staande voet te ontslaan en of het college, na het oordeel van het Openbaar Ministerie, vindt of dat de juiste keuze was. In besmuikte termen laat het college weten dat er in 2020 sprake was van een ‘arbeidsconflict’ en ‘bepaalde omstandigheden’ er destijds er voor hebben gezorgd dat er een strafzaak kwam. Die procedure stond volgens het college ‘geheel los’ van het arbeidsconflict. ‘Buiten de aangifte (gedaan door waarnemend burgemeester Boelhouwer wegens schending van het ambtsgeheim en smaad en laster, WB) is er geen rol voor enige medewerker van de gemeente, behalve dat het OM personen kan horen. Over het strafrechtelijk traject gaat en oordeelt het OM.’

Juiste keuze

Het OM besloot de zaak, na onderzoek van de Rijksrecherche, te seponeren. Op de vraag of het op staande voet ontslaan van de ambtenaar de juiste keuze was, antwoordt het college bevestigend. ‘Gelet op de zwaarte van de feiten zijn wij van mening dat de juiste keuze is gemaakt.’ Opnieuw wijst het college erop dat er een verschil bestaat tussen de arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke kwestie. ‘Dat het OM oordeelt dat de strafzaak wordt geseponeerd zegt niets over de juistheid van de arbeidsrechtelijke procedure.’ Een conflict oplossen via de minnelijke weg is altijd de eerste keuze, aldus het college. Arbeidsrechtelijk is dat wel gelukt met een schikking. 'Het strafrechtelijke traject ligt echter in handen van het OM en daar heeft de gemeente op dat moment dan ook geen zeggenschap meer over.’

Duiken en ontwijken

Een evaluatie van de kwestie doet het college kort af. Het proces was noodzakelijk, maar heeft ook veel gevraagd van alle betrokkenen, aldus het college. ‘Omdat het hier gaat om een voor Waalre unieke situatie is al snel professionele juridische ondersteuning ingezet, juist om een goede afweging te kunnen maken over het vervolg. Naar onze mening is deze ondersteuning adequaat geweest.’ De kosten daarvoor kwamen dus wel al in de buurt van een ton en dan is de ureninzet van ambtenaren en politiek ambtsdragers niet eens bijgehouden. ‘Over de inhoud van de schikking is geheimhouding afgesproken. Over deze kosten kunnen en mogen wij in beginsel dan ook geen uitspraken doen.’ Het is het Waalrese college ook niet gelukt de vragen te beantwoorden voor de raadsvergadering van 15 februari, zoals D66 had verzocht. In een korte reactie op de antwoorden van het college zegt D66-raadslid Kees de Zeeuw. ‘Duiken en ontwijken.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie