Advertentie
carrière / Nieuws

Onderzoek: ambtenarentekort barrière voor nieuwbouw

Er zijn minimaal 6.500 gemeenteambtenaren extra nodig om de komende 10 jaar daadwerkelijk 1 miljoen woningen te kunnen bouwen.

15 september 2022
Bouwen
Shutterstock

Nieuw onderzoek bevestigt wat eerder eigen onderzoek van Binnenlands Bestuur al aantoonde: de beoogde woningbouwimpuls voor het realiseren van 100.000 woningen per jaar is niet haalbaar door voornamelijk het gebrek aan ambtelijke capaciteit.

Kwaliteits- en implementatiemanager IT

JS Consultancy
Kwaliteits- en implementatiemanager IT

Afdelingshoofd Openbaar Domein

Gemeente Nieuwegein
Afdelingshoofd Openbaar Domein

Extra medewerkers

Onderzoek van ingenieursbureau Sweco leert dat – samen met de benodigde ambtenaren voor vergunningen – tussen de 6.500 en 8.000 gemeentelijke medewerkers extra nodig zijn. En daarbij zijn specialisten voor bijvoorbeeld milieu en mobiliteit, provincieambtenaren en medewerkers bij waterschappen niet meegeteld.

Obstakel

Uit een dit voorjaar door Binnenlands Bestuur uitgevoerd onderzoek kwam naar voren dat bijna 70 procent van de gemeenten het eigen personeelsgebrek als het voornaamste obstakel ziet om geplande nieuwbouw ook tijdig te realiseren.

Onhaalbare kaart

Om in 10 jaar het tekort op de woningmarkt weg te werken, zouden er 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. In het onderzoek van Sweco is  berekend hoeveel ambtelijke capaciteit ervoor nodig is om die productie te behalen en het gat te dichten. Die capaciteit blijkt de belangrijkste beperking voor de beoogde versnelling. ‘De opgave is te groot voor het beschikbare ambtenarenapparaat en gebiedsontwikkeling is zo complex dat het menige competentie te boven gaat. Een combinatie van nog meer opleiden, grotere plannen, ook in het buitengebied en vooral het toetsen van wetgeving op efficiëntie, zijn oplossingsrichtingen. Deze bieden op middellange termijn uitkomst. Tel daar bij op dat een nieuw plan 4 tot 10 jaar nodig heeft om ontwikkeld te worden dan is versnelling van de bouwproductie nu niet haalbaar’, aldus Sweco-adviseur Marc Braaksma in zijn masteronderzoek voor de Erasmus School of Economics.

Onderbezetting

Op basis van zijn kwantitatief onderzoek en interviews bij zeven gemeenten verspreid over het land blijkt dat zij onderbezet zijn en vacatures nauwelijks vervult krijgen. De arbeidsmobiliteit die er plaatsvindt, lijkt zich vooral tussen gemeenten af te spelen. Ook externe inhuur biedt geen oplossing: de mensen zijn er niet. ‘Als het gaat om de schaalsprong waarbij de productie met 50 procent omhoog moet, dan heeft geen enkele gemeente daar de capaciteit, noch de plannen voor. Dat het rijk extra expertise en geld beschikbaar stelt helpt hooguit bestaande plannen vooruit. Maar capaciteit voor meer woningen per jaar is er niet,’ zo rapporteren gemeenten.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Uiteindelijk moeten bouwvakkers die 100.000 woningen per jaar bouwen... en die zijn er ook niet. Dit Sweco onderzoek "een optelsom van creatieve breinen" is wel erg gefocust bezig met zijn opdrachtgevers en biedt geen oplossing voor het probleem, sterker nog, een slimme ambtenaar gaat bij Sweco werken :-) , waar komen anders die 18.500 architecten, ingenieurs en adviseurs vandaan?
Hielco Wiersma
Er zijn in de woningbouw veel meer en met name ook andere problemen dan de ambtenaren die de bouwplannen moeten beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan rentestijgingen, hoge huren waardoor meer vraag, veel huurders met relatief lage salarissen, hoge(re)bouwkosten, stikstof, gebrek aan bouwvakkers, gebrek aan bouwvakopleidingen, aanwijzing bouwlocaties, bouwen voor de vraag, afhakende beleggers door domme voorstellen etc. etc. Wat ligt er eigenlijk niet in de goot?
Advertentie