Advertentie
carrière / Nieuws

Richard de Mos wil burgemeester Den Haag worden

Richard de Mos, die vorig jaar opstapte als wethouder in Den Haag vanwege een onderzoek naar corruptie, wil nu graag burgemeester van de hofstad worden. Hij heeft woensdag zijn sollicitatiebrief verstuurd, laat hij weten.

11 maart 2020
cid22506-2017-PROFIELPAGINA-Richard-de-Mos.jpg

Richard de Mos, die vorig jaar opstapte als wethouder in Den Haag vanwege een onderzoek naar corruptie, wil nu graag burgemeester van de hofstad worden. Hij heeft woensdag zijn sollicitatiebrief verstuurd, laat hij weten.

Wethouder

De Mos is de oprichter en leider van de grootste fractie in de Haagse gemeenteraad, de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Eerder zat hij in de Tweede Kamer voor de PVV. Na de raadsverkiezingen van 2018 werd hij wethouder, samen met partijgenoot Rachid Guernaoui.

Ambtelijke corruptie
Het Openbaar Ministerie verdenkt De Mos en Guernaoui van ambtelijke corruptie. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties. Het onderzoek daarnaar loopt nog steeds.

Invallen

Vanwege het onderzoek deed de Rijksrecherche vorig jaar invallen in de werkkamers en woningen van De Mos en Guernaoui. Enkele dagen later werd hun partij uit het stadsbestuur gezet. De Mos keerde als fractievoorzitter terug in de gemeenteraad. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. (ANP)

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Kijk, die durft en is tenminste open en transparant. Hij mag volhouden dat hij onschuldig is. Dat is en blijft hij ook, totdat het tegendeel bewezen is.
wjb / adviseur
Kijk, die durft! Kijk, die is schaamteloos brutaal, zul je bedoelen Hans! Ik deel jouw formele mening over de 'onschuldigheid' van De Mos, maar de man heeft bewezen niets op te hebben met de normen en waarden die wij kennen in Nederland t.a.v. integriteit en open en transparant besturen en het verwerpen van cliëntelisme. Met De Mos als burgemeester van Den Haag is Nederland een stap dichterbij de status van een bananenrepubliek!
Bernard
WJB: u ben tegenstrijdig in uw reactie. Wat is het nu: onschuldig tot het tegendeel bewezen is of niets op hebben met normen en waarden. U weet (net zo min als ik) de finesse van de strafzaak gericht tegen de heer De Mos. Zullen we iedereen in Nederland een eerlijk proces gunnen? En verder hulde dat hij openlijk interesse toont en dat hij een binding heeft met en een hart voor Den Haag en een populariteit in het Haagse dat neem ik wel aan. Maar de gevestigde orde ziet natuurlijk liever een uit het kaartenbak van het kartel gehaalde technocraat die amper een binding met de stad heeft. En dat is in 2020 natuurlijk een schande.
Rood Hesje / voormalig Hagenees
Binnenkort start een nieuwe reality-tv show: Napels aan de Noordzee met sterrencast, onder andere de heer R. de Mos als burgemeester. In de eerste aflevering durft hij zelfs ondanks het coronavirus, handen te schudden (mits er tijdens dat handenschudden voldoende euro's in de mouwen van zijn jasje verdwijnen)
wjb / adviseur
Mijn tegenstrijdigheid ontgaat mij! Laat ik een voorbeeld geven. Een politicus en dat is Richard de Mos is een hoge boom en die vangt veel wind. We hebben talrijke voorbeelden van falende ministers en staatssecretarissen die uit zich zelf opstappen of door de Tweede Kamer worden weggestuurd. Veel van dit soort lieden wagen het gelukkig niet meer om een zelfde soort functie of hoger te ambiëren, want te veel beschadigd en/of kennelijk ongeschikt. Dit gebeurt eigenlijk altijd zonder (straf)proces. Het is een politieke en morele aangelegenheid. Zo zouden we het 'gevalletje'' De Mos ook moeten zien. Deze man heeft niets te zoeken in het lokale, de provinciale en het landelijke bestuur. Johan Remkes, de huidig waarnemend burgemeester van Den Haag is wellicht een door Ben genoemde 'uit het (sic) kaartenbak van het kartel gehaalde technocraat die amper een binding met de stad heeft', maar Remkes doet het wel zeer goed. Hulde voor hem! Beter zo'n ervaren rasbestuurder dan brekebenen als Krikke of populisten als De Mos die de moeilijk bestuurbare stad Den Haag verder in het slop hebben geduwd!
Bernard
WJB: Wij hoeven het niet eens te zijn en dat zal ook niet gebeuren. Maar ik zie wederom een tegenstrijdigheid; de bestuurders die opstappen of de laan worden uitgestuurd (talloze voorbeelden; bv. Krikke, Snel, Halbe Zijlstra) zijn weg omdat ze gefaald hebben of politieke verantwoordelijkheid namen voor falen of omdat ze dingen hebben gezegd of gedaan die niet correct waren. Dit is heel iets anders dan beticht worden van een strafbaar feit. Richard de Mos is wel beticht van een strafbaar feit en zowel u als ik kan daar zoveel van vinden als we willen maar uiteindelijk is het alleen het rechterlijk oordeel dat telt. U mag uw mening over De Mos hebben maar wat eventuele strafbare feiten betreft is dat prematuur. En ik ontken natuurlijk niet dat een uit het kaartenbak van de gevestigde orde gehaalde burgemeesterskandidaat capabel kan zijn. Maar een gekozen burgemeester kan ook een rasbestuurder zijn; het een sluit het ander niet perse uit. En dat de Groep de Mos uit het college is gewipt was niet noodzakelijk omdat de man (ook al draagt die zijn naam) niet de partij is en hij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Tijdelijk terug treden zonder de partij uit het college te wippen was dus zeer goed mogelijk. De gevestigde orde kwam het wel weer heel goed mogelijk om een gevaar voor die gevestigde orde te wippen. Alleen het wippen van Groep de Mos is een politieke aangelegenheid. En populist is een non berip om nieuwkomers te framen. Elke partij maakt zich schuldig aan 'populisme', zie D66 met de drugspetitie en Jesse Klaver met zijn uitspraak dat de veestapel met de helft kleiner moet zonder dat hier onderzoek aan ten grondslag ligt of het in zijn partijprogramma staat.
wjb / adviseur
De Mos heeft ook politiek gefaald en daar heb ik het steeds over Ben! Dat er ook een strafrechtelijk onderzoek loopt weet ik en daar is de man pas schuldig als dat is bewezen!
Bernard
Ik zie het politieke falen niet. Maar goed daar mogen meningen verschillen. Ik zie wel een partij die goed ligt bij de Haagse bevolking maar niet bij de gevestigde orde.
Rood Hesje / voormalig Hagenees
Die Ben toch. Ben is een verbuiging van zijn. Maar volgens mij is Ben de weg kwijt.

Luister: de heer De Mos heeft een integriteitskwestie en komt alleen al vanwege dat punt niet voor het burgemeesterschap in aanmerking. Bij een integriteitszaak gaat het er niet om of een rechter heeft geoordeeld dat je de wet hebt overtreden en een straf krijgt. Integriteit speelt al bijvoorbeeld wanneer de schijn is gewekt c.q is ontstaan dat de bestuurlijke codes (gedragsregels, protocollen etc etc) niet zijn nageleefd. Daar komt geen strafrechter aan te pas.Dis mijnheer Ben de Weg Kwijt, gaat uzelf eerst eens verdiepen in het verschil tussen strafrecht en de juridische context van integriteit. Of nog beter: terug naar je pré-propadeuse voordat jij je nog jurist mag noemen. Tenzij je een FvD-jurist bent....oh nee dat is een contradictio in terminis!! Maar het zou wel veel verklaren, aangezien daar ook alleen maar ongefundeerde onzin vandaan komt.
Bernard
De slinkse reactie van de gevestigde orde en haar lakeien; op de persoon spelen. 'integriteit' is een mooi fake begrip geworden om mensen met een andere mening onschadelijk proberen te maken. Tegen 'de schijn van' kun je je niet verweren, wat tegen een strafrechtelijk onderzoek wel kan en dat is nu steeds mijn punt; wacht de uitspraak van de rechter af voordat je oordeelt op basis van je politieke vooringenomenheid. En dat verdient elke politicus van welke achtergrond dan ook. En inderdaad zoiets leer je al tijdens de propedeuse.
Rood Hesje / voormalig Hagenees
@Ben,

Excuseer!!! Wàt leer je tijdens de propedeuse!!!??? In het FvD-klasje zeker. Dat gezeur over die gevestigde orde is werkelijk te zot voor woorden. Alsof we hier allemaal Illuminatie-figuren hebben rondlopen.

Die eerste volzin leer je zeker niet tijdens in propedeuse. De tweede volzin is net zo grote quatsch. Duidelijk niet gestoeld op enige kennis van zaken.

Maar toch een nieuwtje: Ben wordt onze regisseur van de eerde aangekondigde reality-serie Napels aan de Noordzee. Hij heeft de rol van spin-doctor die er vooral op uit is anderen met drogredeneringen zand in de ogen te strooien ten behoeve van het eigen gewin. Vergeet niet bij het begroeten om ook hem wat pecunia toe te stoppen,. Dat vindt hij namelijk super-integer want als hij er beter van wordt dan wordt u er ook beter van. Toch, Ben-de weg-nu echt-helemaal-kwijt!?
H. Wiersma / gepens.
Om enige kans op het burgemeesterschap te maken betekent dit voor De Mos dat het OM nu dan toch wel eens snel met de resultaten van hun onderzoek voor de dag moeten komen. Het is van de zijde van het OM ongehoord om belanghebbenden en burgers zo lang in het onzekere te laten en/of te laten bungelen. Alleen al hiermee slaat het OM de plank bij voorbaat mis.
Johan
Uitstekend geschikt voor, past zo in het rijtje met oplichters die we al hebben.
Keijzer
@Door Ben (jurist) op 11 maart 2020 16:04Volledig met u eens!Het is wel absurd, dat niks aan de linkerkant populistisch kan zijn en alles wat nieuw opkomt aan de rechterkant, diezelfde "moreel zuivere" linkerkant, dat als populistisch kenmerkt en in de regel nog erger: populistisch extreem rechts.Bram van Ooijen kenmerkt extreem hoogmoedig en op arrogante wijze, recent Baudet als extreem rechts. Met diezelfde meetlat gemeten is Groenlinks populistisch extreem links. Naar mijn oordeel neo marxistisch, waar een paar grijze hoofden de dienst uitmaken en heel slim, nice guy next door, Jesse Klaver als stemmentrekker fungeert. Effectieve PR eromheen en de jonge generatie hapt toe. Een kopie van Trudeau in Canada.Dat land loopt al met die man aan de macht op maatschappelijke eierschalen, lange tenen vermijdend en dat is hier nu ook als sterker aan het worden, met dank aan de neo marxistische olievlek die ook is doorgedrongen in PvdA. Asscher schuurt nu zeer opportunistisch tegen GL aan, tot verdriet van het Vrijzinnig Links van partijgenoot Eddy Verstall (motto: vrijheid van geweten, levenspad en liefdespad) denk ik. CU is ook grootdeels overgenomen door dat neo marxisme. D66 uiteraard ook, maar op een positivo, naïeve manier. Plus deel CDA.
Keijzer
@SpijkerEens met uw reactie op 12 maart 2020 11:17.Het is bij zoveel dossiers (bij scheidingen bijvoorbeeld) bedroevend, dat het zolang duurt om zaken rondom omgang kinderen te regelen, dat een van de ouders de kinderen gewoon een jaar lang niet ziet, omdat de andere ouder de boel aan het blokkeren is, zolang mogelijk. Ook dan zou bij onterechte klachten en weigering om mee te werken, de een de ander smartengeld moeten betalen wat mij betreft.Wellicht een optie, om net als bij asielzoekers, waarvan hun aanvraag te laat wordt behandeld, 15.000 Euro per persoon dwangsom in te stellen aan het OM?Vanwege het feit, dat het hier ook nog om een politicus gaat en diens imago bij een onterechte aanklacht ernstig langdurig is beschadigd, zou dat in verhouding 4x zoveel moeten zijn. Een heel gezin (als de heer de Mos die heeft) lijdt hier eveneens langdurig onder.
Advertentie