Advertentie
carrière / Nieuws

CMHF: kabinet moet voorop gaan met loonsverhoging

Wie zoals het kabinet andere werkgevers oproept de lonen te verhogen, kan en mag als grootste werkgever niet achterblijven.

18 augustus 2022
Meer salaris
Shutterstock

Ambtenarencentrale CMHF roept het kabinet op om het goede voorbeeld te geven en overheidscao's open te breken. ‘Voorzie in hogere loonstijgingen voor 2023 om zo de inflatie voor werknemers te verzachten.’

Koopkracht

Het kabinet roept bij monde van de ministers Kaag en Van Gennip de werkgevers op de lonen – fors – te verhogen om zodoende de sterk teruglopende koopkracht te repareren. De CMHF stelt het met de oproep van de ministers eens te zijn, zeker nu het kabinet niet voornemens is om de inflatie door middel van het verlagen van de belastingdruk te bestrijden.

Onder inflatieniveau

‘De grootste werkgever in Nederland is de Staat der Nederlanden oftewel datzelfde kabinet’, aldus de vakbond. ‘Daar waar de staat partij is heeft zij langdurige cao's afgesloten in de sectoren Rijk, Politie, Defensie – de Rechterlijke Macht volgt nog als kleine sector. De daarin afgesproken loonstijgingen zijn ver onder inflatieniveau, zeker volgend jaar.’

Verzachten

Niets weerhoudt het kabinet er volgens de vakbond dan ook van om zelf het goede voorbeeld te geven en de reeds door haar afgesloten cao's open te breken en te voorzien in van hogere loonstijgingen voor 2023 om zo de inflatie voor hun werknemers te verzachten.

Extra loonruimte

‘Daarnaast is het dan meer dan eveneens redelijk om extra geld ter beschikking te stellen voor de cao's waarbij het kabinet niet formeel zelf partij is, zoals in onderwijs en zorg, zodat daar ook extra loonruimte beschikbaar komt’, besluit de vakbond zijn oproep.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Er kan beter een centraal akkoord worden gesloten, waarbij alle 3 partijen (werknemers, werkgevers en Overheid in principe 1/3 inbreng van de inflatie van 6,8% voor hun rekening nemen. Ook de pensioenfondsen dienen voor zover mogelijk met dit proces mee te werken. Uitkeringen kunnen het beste volledig worden gecompenseerd.
Incidenteel te regelen wat moet en structureel te regelen wat kan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie