Advertentie
carrière / Nieuws

Uittocht oude ambtenaar piekt in 2018

Ruim één op de zes gemeenteambtenaren gaat de komende vijf jaar met pensioen. Over twee jaar wordt de piek bereikt. Dit jaar bereiken 4.439 gemeenteambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2015 van het A+O fonds Gemeenten.

26 augustus 2016

Ruim één op de zes gemeenteambtenaren gaat de komende vijf jaar met pensioen. Over twee jaar wordt de piek bereikt. Dit jaar bereiken 4.439 gemeenteambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd. Volgend jaar zijn dat er nog eens 51 meer.

De ultieme piek wordt bereikt in 2018. Dan bereiken 4.525 gemeenteambtenaren de eindstreep, 2,9 procent van de totale bezetting. De jaren daarna vlakt de uitstroom geleidelijk iets af tot 2,7 procent van de bezetting. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2015 van het A+O fonds Gemeenten.

Bart Verhaagen, specialist strategische personeelsplanning, verwacht dat de uitstroom na 2020 nog wel enige jaren op ongeveer hetzelfde niveau blijft. ‘Als je weet dat de gemiddelde leeftijd bij gemeenten inmiddels op ruim 48 jaar ligt, weet je ook dat er nog een heel groot cohort aan komt van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen’, zegt hij. En die stijging van de gemiddelde leeftijd houdt nog wel een poosje aan. Als de trend zo doorzet, dan passeert de gemiddelde leeftijd zo rond 2020 de grens van 50 jaar.

Dankzij een stijging van het aantal traineeplaatsen, generatiepacten en een iets hogere instroom is de stijging van de gemiddelde leeftijd overigens voor het eerst in jaren wat afgevlakt.

Volgens Verhaagen zien de meeste gemeenten het vertrek van oude medewerkers – en daarmee ook een verlies aan kwaliteit en ervaring – niet langer als een probleem. Voor enkele jaren terug viel die vrees voor kwaliteitsverlies nog wel te bespeuren. ‘Die fase is voorbij. Nu zijn gemeenten er eerder blij mee. Er zijn vanwege bezuinigingen en een andere manier van werken steeds minder ambtenaren nodig’, aldus Verhaagen. In die zin is natuurlijk verloop een welkome en relatief goedkope uitweg om de omvang van de bezetting terug te dringen.

De aanhoudende grote uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers – 14,1 procent tot 2020 – geeft naar veel gemeenten hopen bovendien ruimte om meer jongeren aan te trekken. ‘Er is in onze participatiemaatschappij duidelijk een toenemende behoefte aan een ander type ambtenaar’, aldus Verhaagen. ‘In plaats van medewerkers die in het gemeentehuis beleidsstukken schrijven, komt de nadruk steeds meer te liggen op de ambtenaar als procesbegeleider die in samenwerking met inwoners plannen opstelt.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
QED
Annemieke / Beleidsmedewerker
Wat een vooroordelen weer: oudere ambtenaren zitten alleen maar in het gemeentehuis beleidsstukken te schrijven? Dat doen sommige jongere ambtenaren net zo goed. En er zijn dus oudere ambtenaren die midden in de maatschappij staan en samenwerken met bewoners en andere partners!

Ik word beetje moe van de ideeën die blijkbaar bij gemeenten leven over oudere ambtenaren.
Bernadette Weynants / Financieel specialist
Uitstroom van pensioengerechtigde gemeenteambtenaren = instroom van vrijwilligers en mantelzorgers in de samenleving. Ja toch?
Janet / beleidsadviseur
En in aanvulling op de vorige reactie: Niet alleen jongere medewerkers kunnen werken als procesbegeleider. Die kunst kunnen ook oudere ambtenaren. Het is wel een andere manier van werken. Maar ambtenaren zijn niet van nature vastgeroest in hun werken. Dat is weer een erg kortzichtige opmerking.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Landelijk zijn er op lokaal, provinciaal en rijksniveau 970.000 ambtenaren. Dus die uittocht zal wellicht nog veel groter gaan worden
Sjaak / waakzaam burger
Met een dominant cijfermatige benadering kan bij het bezien van de opbouw van ambtelijke gehelen in gemeentelijke organisaties niet worden volstaan.

Ambtenaren die enige tijd bij een gemeente hebben gewerkt, staan voor een constante factor en maken aan de hand van allerlei implementaties veranderingen mee. Zij zorgen ervoor dat er stabiel bestuurd kan worden en 'de waan van de dag' voortdurend naar het vaarwater van 'de orde van de dag' wordt teruggebracht. En dat zijn niet zomaar (nota's schrijvende) beleidaambtenaren, waarvan wordt gedacht dat er veel in gemeentelijke organisaties aanwezig zijn. Er wordt juist veel geadviseerd en begeleid bij de uitvoering van wat uit hogere bestuurslagen op gemeenten afkomt.

Ontegenzeggelijk is instroom van jonge en goedopgeleide ambtenaren belangrijk, vooral om gemeentelijjke organisaties eigentijds te houden en swung te geven. Echter, naast bestaande kennis die nodig is om 'een gemeente' te runnen, mag niet voorbij gezien worden aan een leeftijdsopbouw binnen het gemeentelijk apparaat die naar buiten (niet in de laatste plaats naar de burgers) enige senioriteit en ervaring uitstraalt.
Frits van der Meer / hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform
Die andere ambtenaar lijkt eerder helaas een wens dan een werkelijkheid. Ik zie geen feitelijke gegevens voor de opvatting van Verhagen: fact free. Zwak. Dat zelfde geldt voor Vreeswijk bij rijk provincie en gemeenten werken een kleine 300.000 mensen. Hij rekent defensie, politie en onderwijs weer mee. Maar ja.
t. faber / gepensioneerd
Eindelijk, ja eindelijk is het eind van die rampzalige vergrijzing in zicht en wordt de doelmatigheid van de overheid niet langer geteisterd door het immense arsenaal aan oudere, dus per definitie niet-flexibele en dure, en daarom nutteloze ambtenaren. Leve de jonge goden, die ons het Walhalla komen binnenloodsen! Wel jammer, dat al die ouderen zo verrekt lang van hun pensioen gaan parasiteren. Maar….., weest gerust niet grijze Nederlanders. In Den Haag wordt al lange tijd met man en macht gewerkt om aan deze uitwas een eind te maken!
Gerrit
In aanvulling op m (ud). Vreeswijk hanteert in zijn anti-ambtenaren propaganda hetzelfde aantal ambtenaren: 970.000 al vele jaren (zie CAO-archief BB 2012-2014).Gelet hierop en zijn professie maak ik me wat zorgen.

Hetzelfde geldt voor het binnenhalen van die 14,1 % tot 2020 bij een gebleken onaantrekkelijke werkgever.

faber
Nu snap ik waar die belabberde kwaliteit van veel beleidsstukken door veroorzaakt wordt. De Verhaagens en andere jonge honden zijn natuurlijk druk bezig processen te begeleiden. Maakt niet uit waartoe en waarheen, het is een proces en die zullen en moetwn begeleid worden.
Frits van der Meer / hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform
Nog en de personeelsmonitor na gelezen maar aanknopingspunten voor de invulling van Verhaagen valt daaruit niet te lezen. Wellicht wat goedkope reclame? Wanneer krijgen we degelijk analyses en oplossingen. Lijkt mij ook een mooie tak voor Binnenlands Bestuur.
Advertentie