Advertentie
carrière / Nieuws

Te rooskleurig beeld van interne leercultuur

Slechts een derde van de ambtenaren (30 procent) ervaart dat de leidinggevende hen stimuleert om te leren, terwijl bijna driekwart (73 procent) van de hr-professionals bij de overheid ervan overtuigd is dat leidinggevenden hun medewerkers actief stimuleren om zich te ontwikkelen.

12 januari 2021
leren-wijsheid-pixabay--2706977-640.jpg
Pixabay

Slechts een derde van de ambtenaren (30 procent) ervaart dat de leidinggevende hen stimuleert om te leren, terwijl bijna driekwart (73 procent) van de hr-professionals bij de overheid ervan overtuigd is dat leidinggevenden hun medewerkers actief stimuleren om zich te ontwikkelen.

Duidelijke rolverdeling ontbreekt
In het algemeen hebben hr-afdelingen een rooskleurig beeld van de interne leercultuur, maar in de praktijk ontbreekt een duidelijke rolverdeling, waardoor niemand écht de regie in handen neemt en het leerproces hapert. Dat blijkt uit de L&D Monitor 2021, een onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube. De uitvoering van leerbeleid is een belangrijke verantwoordelijkheid, maar het is niet altijd duidelijk op wiens schouders die belandt. Een op de vijf ambtenaren (21 procent) geeft aan niet te weten wie hiervoor in de organisatie verantwoordelijk is.

Kwart hr-professionals: uitvoering leerbeleid onze taak
Volgens de Studytube L&D Monitor 2021 beschouwt 27 procent van de hr-professionals bij de overheid de uitvoering van het leerbeleid als hún taak. De steekproef in de groep leidinggevenden bij de overheid bleek net iets te klein om daar betrouwbare cijfers uit te krijgen, maar onder de 1000 hr-professionals die over alle sectoren zijn ondervraagd, blijkt dat bijna hetzelfde aantal leidinggevenden (33 procent) die rol opeist. Bijna een kwart van de ambtenaren (23 procent) vindt dat dan weer een opdracht voor hr.

Kwart ambtenaren wil zelf regie
Een belangrijk deel van die uitvoering is de regie over het leer- en ontwikkelproces van ambtenaren. Ook wat dat betreft blijkt er geen consensus te bestaan over de vraag wie er in de regisseursstoel moet zitten. Bijna één kwart van de ondervraagde hr-professionals bij de overheid reserveert dat plekje voor het middenkader (24 procent), over alle sectoren is 31 procent van de leidinggevenden het daarmee eens. Die eensgezindheid contrasteert met het standpunt van ambtenaren, waar een kwart (24 procent) die regie zélf in handen wil nemen.

Hr-professionals positiever over interne leercultuur

Diverse cijfers tonen aan dat hr-professionals een positiever beeld hebben van de interne leercultuur dan hun collega’s in andere lagen. Zo stelt 57 procent van de hr-professionals bij de overheid dat Learning & Development een vast onderdeel is van de beoordelingscyclus (bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken). Van de ambtenaren (overheidsmedewerkers) is dat 47 procent en van de leidinggevenden (over alle sectoren) is dat 48 procent.

Evaluaties niet altijd verwerkt in leerplan
Verder zegt 44 procent van de hr-verantwoordelijken bij de overheid dat het middenkader concrete leerdoelen heeft voor de medewerkers, bij de medewerkers zelf deelt 32 procent die mening en bij de leidinggevenden over alle sectoren 50 procent. Over het verband tussen performance evaluatie en het opstellen van leerplannen lopen de meningen uiteen: de helft van de hr-verantwoordelijken bij de overheid (48 procent) verklaart dat evaluaties worden verwerkt in het leerplan. 53 procent van de leidinggevenden over alle sectoren verklaart dat. Van de ambtenaren (medewerkers) ervaart 48 procent dit.

Weinig gevolgen niet behalen leerdoel
Het niet behalen van een leerdoel heeft zelden ingrijpende gevolgen voor de medewerker in kwestie. Een minderheid van de hr-professionals bij de overheid (24 procent) geeft aan dat medewerkers op die manier bijvoorbeeld bonussen of promoties missen. Bij leidinggevenden over alle sectoren is dat 16 procent. Bij ambtenaren is 23 procent zich niet bewust van eventuele consequenties.

Veel ruis op de lijn
‘Uit onze L&D Monitor bleek eerder ook al dat slechts driekwart van de overheidsorganisaties een leerstrategie heeft geformuleerd’, stelt Homam Karimi, ceo van Studytube. ‘Als je dan kijkt naar de uitvoering van dat beleid, zit er nog veel ruis op de lijn tussen theorie en praktijk. Wie vertaalt die goede intenties naar concrete leerdoelen op afdelings- en individueel niveau? Men lijkt zich bewust van het belang van leren en toch ontbreken nog duidelijke afspraken over regie en accountability in de uitvoering van het leerbeleid. Nu speelt iedereen de bal wat rond, maar zo scoor je nooit een doelpunt.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie