Advertentie
carrière / Nieuws

Vakbond komt op voor weigerambtenaren

De reformatorische vakbond RMU is een platform begonnen voor weigerambtenaren die vrezen ontslagen te worden omdat zij weigeren om homostellen te trouwen.

22 november 2011

De reformatorische vakbond RMU is een platform begonnen voor ambtenaren die vrezen ontslagen te worden omdat zij weigeren om homostellen te trouwen. De afgelopen week hebben zich 70 weigerambtenaren bij de vakbond gemeld. RMU-directeur Peter Schalk bevestigde dinsdag een artikel hierover in het Reformatorisch Dagblad.

Brainstormen
De RMU, die een achterban heeft van 16.000 leden, wil samen met de trouwambtenaren brainstormen hoe het nu verder moet. Ook gaat de vakbond zich in politiek Den Haag sterk maken voor de weigerambtenaren.

Ontslag

Eerder deze maand sprak de Tweede Kamer uit ambtenaren die geen homo's willen trouwen wettelijk aan te willen pakken. Het kabinet wacht nog op een advies van de Raad van State over de weigerambtenaren, alsook op een uitspraak die de rechter mogelijk doet in de zaak van een Haagse weigerambtenaar die werd ontslagen.

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

jan keijzer / sen.int.beheerder
Waarom bemoeit de Tweede Kamer zich met het personeelsbeleid van een gemeente? De politiek heeft de mondvol van dereguleren en wat doen ze: ze gaan een wet maken om een niet bestaand probleem op te lossen. Kennelijk heeft de politiek onvoldoende overtuigingskracht en onvoldoende argumenten, dus grijpen ze naar het middel: Wet. Overigens is het dan nog niet helemaal zeker, dat het probleem wordt opgelost. We kunnen natuurlijk vervolgens ook weer gaan gedogen en toestaan dat de wet niet wordt nageleefd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.H. / Financieel gemeente ambtenaar
Wat een onzin deze hele discussie in deze economisch barre tijd. Als een homopaar wil trouwen dan mag dat, maar als een ambtenaar dat weigert dan mag dat ook. Er zijn genoeg ambtenaren die dit huwelijk wel willen sluiten. Een zinloze discussie die overigens wel past bij een redeloos kabinet!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hro
Stel dat een trouwambtenaar zou weigeren moslims, joden of gristenen te trouwen omdat hij/zij atheïst is. De wereld zou te klein zijn. Het omgekeerde moeten we wel gedogen? Als ambtenaar dien je je wettelijke taak uit te voeren of ander werk te kiezen.De voorzitter van het COC Eindhoven verwoordt het heel mooi met een ander voorbeeld: je weigert een rijbewijs af te geven aan een vrouw omdat je van mening bent dat vrouwen niet kunnen autorijden. Dat kan je persoonlijke mening zijn maar de wet schrijft toch voor dat vrouwen een rijbewijs kunnen krijgen.

Zie http://www.ed.nl/mening/9920874/Ambtenaren-moete …Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hro
de link onder mijn bijdrage blijkt niet te werken. Voor geïnteresseerden: http://www.ed.nl/ (Eindhovens Dagblad), rubriek Mening, 22 november.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry Brakel / gemeenteambtenaar
De weiger - ambtenaar past niet binnen de beroepsgroep.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico op de Laak
De discussie moet uit de politieke sfeer. Immers het gaat om een medewerker die zijn functiebeschrijving kent en daar vervolgens bepaalde taken niet van wil uit voeren. Dat is, wellicht extreem uitgedrukt, werkweigering. Daar hebben we geen tweede kamer voor nodig om vast te stellen dat er dan maatregelen nodig zij n om de medewerker alsnog te bewegen zijn werk normaal uit te voeren
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
De seculiere partijen laten - onder aanvoering van pacifiste van gent - hun ware gezicht zien. Intolerant tot op het bot.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Simon
Hoe zo vakbond? Je kan toch moeilijk volhouden dat een vereniging met slechts 16.000 leden als de vakbond kan worden betiteld ten opzichte van de andere bonden. Bovendien gezien de achtergrond van dit bondje kan je moeilijk ook iets anders van ze verwachten ten opzichte van dit thema. Het is meer een gezindte dat een pro-rechtse en joods-christelijke politiek voert waarbij geen ruimte is voor anders denkende en anders geaardheid. Dat God het daarom mag verhoede dat deze groep ooit voor het vertellen krijgen in dit land. In de volksmond worden ze ook wel de christelijke Taliban van Nederland genoemd
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roberto / Projectmanager
@ Hans R: dat wettelijke-taak-argument hebben we vaak genoeg gehoord, en dat terwijl het onzin is. De gemeente heeft de taak en wettelijke plicht trouwlustigen te trouwen. Die plicht ligt niet bij de individuele ambtenaar. Het is aan de gemeente om te bepalen hoe aan die plicht invulling gegeven wordt. Je zou er alleen over kunnen discussieren of het in dienst hebben van weigerambtenaren een hindernis is bij het effectief uitvoeren van gemeentelijke taken. Dat blijft echter een zaak die (ruim) binnen de uitvoerende discretie van de gemeente valt.

@Nico: het is aan de gemeente de functiebeschrijving te maken en taken toe te wijzen aan individuele medewerkers. Zolang de gemeente als werkgever accepteert dat een medewerker bepaalde taken niet uit wil voeren (en ze niet toewijst) is er geen sprake van werkweigering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Hoewel ikzelf geen enkel probleem met homohuwelijken heb snap ik alle ophef niet.

1. Een gemeente is gehouden alle wettelijke taken uit te voeren.

2. Er dienen dus altijd 1 (of meer) ambtenaren van de burgerlijke stand beschikbaar te zijn. Voor zover mij bekend beschikken alle gemeenten over meerdere van dergelijke ambtenaren.

3. Er kan bij de gemeenten dus gemakkelijk met gevraagde diensten worden geschoven.

4. Gemeenten doen er natuurlijk wel verstandig aan om bij het aanstellen van nieuwe ambtenaren geen weigerambtenaren meer aan te stellen.

Het 'probleem' gaat zich dus zelf oplossen. Kamerleden moeten eens beseffen dat ze er zijn om problemen op te lossen en niet om onnodige problemen te creëren. Voor gemeenten geldt natuurlijk hetzelfde.

NB. Ambtenaren van de burgerlijke stand zijn in de regel parttime ambtenaren.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Probleem is dat in deze discussie een essentieel onderdeel over het hoofd gezien wordt:

het verhil tussen een ABS en een BABS.

Een BABS is een BIJZONDERE ambtenaar, vaak niet in vaste dienst, maar op basis van een vergoedingsregeling. Een BABS omdat deze persoon het leuk of bijzonder vindt een huwelijk te voltrekken. Als een BABS een huwelijk voltrekt, moet hij dit nauwgezet volgens de wet doen.

Bij een dergelijke bijzondere functie is het mijns inziens vanzelfsprekend dat daarover individuele afspraken gemaakt kunnen worden.

Bruidsparen kunnen vaak kiezen welke BABS ze willen.Als je principieel wilt zijn zijn ten aanzien van een BABS, moet je deze niet meer benoemen, alles gewoon door de "gewone" ambtenaar burgerlijke stand laten doen, en bruidsparen ook niets te kiezen geven. Terug naar de wet, niets meer en niets minder. Dan handel je pas rechtlijnig.Voor Bijzondere ambtenaren, mag je echter ook bijzondere regels en afspraken voor maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.W. den Boef / consultant
Ik wil twee zaken noemen:

1. in het recente verleden erkende de overheid gewetensbezwaren tegen het vervullen dienstplicht door pacifisten, nu Groen Links en SP. Merkwaardig dat politici van deze signatuur zich nu het hardste lijken te verzetten tregen honorering van een beroep op gewetensbezwaar tegen het voltrekken van een homohuwelijk.

2. Simon Blasweiler moet zo nodig denigrerend doen over de RMU ("dat bondje") en voor de mensen waar de RMU voor opkomt: "christelijke taliban". Is hij ooit een orthodoxe christen met een bomgordel tegen gekomen? Kortom: hier is sprake van een misselijkmakende vergelijking, om niet te zeggen demonisering van een autochtone bevolkingsgroep die nog steeds een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van onze samenleving.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Leurs Kout / werkzoekend
Persoonlijk zou ik er niet aan moeten denken om met mijn partner in de echt verbonden te worden door een ambtenaar die dat zelf absoluut niet wilt. Aan de andere kant vind ik de opvatting van veel ambtenaren die weigeren homo's te trouwen, namelijk dat zij vinden dat zij gedemoniseerd worden omwille van hun standpunt(en) een beetje huichelachtig. Veel refo christenen hebben een negatieve mening over homo's die zij vaak niet eens ooit zijn tegengekomen. Ik hoor het zelf binnen mijn familie: homo's zouden sexverslaafd zijn, sex hebben met dieren, met kinderen, het zouden criminelen zijn. Als je daar tegenin brengt dat op de bible belt meer incest etc voorkomt dan elders in Nederland, dan is het ineens een privé zaak waar niet over gesproken mag worden. Beetje hypocriet. Als de refo's een mening hebben over anderen dan kunnen zij tegengas verwachten, maar dan zijn de christenen ineens verbolgen en beledigd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Leurs Kout / werkzoekend
Een christenlijke ambtenaar van de burgelijke stand mag weigeren om mensen van hetzelfde geslacht te huwen. Laat de 'weigerambtenaar'dan bedenken dat homosexuele ambtenaren van de burgerlijke stand met een beroep op gewetensbezwaren ook christenen mogen weigeren te huwen als zij van mening zijn dat refo christenen hun kinderen wellicht zullen opvoeden met een negatief beeld over homo's.

Mijn vraag aan hen is: hoe zou u dat vinden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie