Advertentie
carrière / Nieuws

Raadsleden en griffiers bundelen krachten

Hun verenigingen willen een betere positie voor raadsleden en griffiers. Kwaliteit van het openbaar bestuur en hun functies staan centraal.

12 juni 2023
bestuur--raadsleden.jpg

Een betere positie voor raadsleden en griffiers, waarbij de kwaliteit van het openbaar bestuur en de uitoefening van hun functies centraal staan. Daar gaan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) en de Vereniging van Griffiers (VvG) zich extra inspannen. Voor deze versterking van het lokaal bestuur hebben beide verenigingen afgelopen week een gezamenlijke verklaring ondertekend.

Samenwerking uitbouwen

Al enkele raadsperioden werken de NVvR en de VvG samen en met deze gezamenlijke verklaring willen zij de samenwerking verder uitbouwen. De verklaring moet het belang onderstrepen van het versterken van de raad als hoogste bestuursorgaan door te investeren in advisering, procesbegeleiding en facilitering door een griffie die aansluit bij de ambities van de raad.

Rol digitalisering

De verenigingen gaan zich gezamenlijk inzetten op vier onderwerpen. Ten eerste de versterking van de rol en positie van de raad. De informatievoorziening en de ambtelijke bijstand moeten zo worden georganiseerd en ingericht dat de raad echt als hoogste bestuursorgaan kan functioneren. Verder moet ‘een moderne lokale democratie’ worden bevorderd. ‘Digitalisering moet recht doen aan de rol en positie van de raad als hoogste bestuursorgaan, zonder de werking van de gemeenteraad te belemmeren.’

Wat raadsleden en griffiers met elkaar delen is dat zij het moeilijk vinden om goed voor zichzelf te zorgen en deze ambities daadwerkelijk te realiseren

Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Ruimte voor inwonersparticipatie

Een derde doel is de realisatie van inwonersparticipatie. Daarvoor moet ruimte zijn en daarbij speelt het hoogste orgaan ‘een duidelijke rol’. Dit moet de vertegenwoordigende rol van de raad versterken en moet ervoor zorgen dat de raad als representatieve democratie oog heeft voor de belangen van alle inwoners. ‘Digitale mogelijkheden worden niet uitgesloten’, aldus de verklaring. Tot slot moet de weerbaarheid van volksvertegenwoordigers worden versterkt. ‘Processen en protocollen moeten zo worden ingericht dat raadsleden en griffiers vrij en professioneel aan het functioneren van de lokale democratie kunnen bijdragen.’

Geen luxe, maar noodzaak

‘Wat raadsleden en griffiers met elkaar delen is dat zij het moeilijk vinden om goed voor zichzelf te zorgen en deze ambities daadwerkelijk te realiseren’, aldus Hanneke Willemstein, voorzitter van de NVvR. ‘Hier ligt de taak voor ons, voor mij, voor onze beide verenigingen om raden en raadsleden ervan te doordringen dat een sterke griffie, ondersteuning geeft die geen luxe maar noodzaak is.’ De voorzitter van de VvG, Renée Wiggers, voegt daaraan toe ‘Samen staan we sterk. Dat geldt zeker voor de raden, staten en griffiers.’ Volgens haar verdient iedere raad een sterke griffier ‘die functioneel én financieel op waarde wordt geschat en beoordeeld’. ‘De lokale democratie kan aan waarde en vertrouwen winnen met een sterke raad en een sterke griffier.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie