Advertentie
carrière / Nieuws

Ruigrok wil rehabilitatie en schadevergoeding

Het interim-bestuur van Stichting Topsport Limburg heeft vanaf januari 2019 tot het faillissement eind oktober 2019 paulianeus gehandeld. Ook is er valsheid in geschrifte gepleegd, concludeert althans de eerder op non-actief gestelde directeur Geert Ruigrok, in ‘aanvullende gronden’ die hij vorige week heeft ingediend bij de rechtbank in Roermond.

07 januari 2021
Statenzaal-Limburg.jpg

Het interim-bestuur van Stichting Topsport Limburg heeft vanaf januari 2019 tot het faillissement eind oktober 2019 paulianeus gehandeld. Ook is er valsheid in geschrifte gepleegd, concludeert althans de eerder op non-actief gestelde directeur Geert Ruigrok, in ‘aanvullende gronden’ die hij vorige week heeft ingediend bij de rechtbank in Roermond. 

Paulianeus handelen
Hij baseert zich daarbij op het meest recente verslag van de curator die het faillissement van de stichting afhandelt. Daarin staat dat de curator aan de rechter-commissaris heeft gevraagd twee betalingen te vernietigen die kort voor het aanvragen van het faillissement zijn verricht door interim-bestuurder Eric Bessems en volgens de curator als paulianeus moeten worden aangemerkt. Het gaat hierbij om het bevoordelen van bepaalde schuldeisers boven andere schuldeisers. In dit geval ging het om een betaling aan het financiële advieskantoor van Bessems zelf en aan een ingeschakeld advocatenkantoor. Nadat de rechter-commissaris toestemming gaf, heeft het advieskantoor het bedrag teruggestort.

Minnelijke regeling
De rechter-commissaris gaf eveneens toestemming om een minnelijke regeling te treffen met de aan Stichting Topsport Limburg gelieerde stichting Topsport Expertise en Innovatie Centrum (TEIC). Het was de curator immers gebleken uit bij Bessems opgevraagde cijfers dat TEIC, anders dan eerder werd gepresenteerd in de boekhouding, geen vorderingen van duizenden euro’s had op Stichting Topsport Limburg had, maar TEIC juist nog 160.000 euro diende te betalen aan Stichting Topsport Limburg. De minnelijke regeling bestond eruit dat deze vorderingen door TEIC zijn afgekocht tegen betaling van 45.000 euro.

Valsheid in geschrifte
Ruigrok en zijn advocaat betitelen dit in hun ‘aanvullende gronden’ als valsheid in geschrifte door Bessems door ‘het verwijtbaar gebruiken van en verstrekken van onjuiste cijfers’. Dat was volgens hen het geval bij het op non-actief stellen van Ruigrok, bij het aanvragen van zijn ontslag en bij het aanvragen van het faillissement van de stichting, ‘een en ander met medeweten van en zelfs in opdracht van dan wel op instigatie van beide gedeputeerden (Ger Koopmans en Joost van den Akker, WB), waartegen het integriteitsonderzoek wordt verzocht’.

Onrechtmatige daad
Ruigrok zegt ook bij de curator en de rechter-commissaris bezwaar te zullen aantekenen tegen het afkopen van ‘een nader onderzoek door de curator aan de interim-bestuurder Bessems naar die valsheid in geschrifte’. ‘Het feit dat Bessems nu erkend heeft biedt mij de mogelijkheid om de nodig stappen zetten om mij te rehabiliteren en schadevergoeding te krijgen. Dat is echter een lange weg met de nodige valkuilen’, aldus Ruigrok. Bij zijn gang naar de rechter gooit Ruigrok het erop op dat het handelen van Bessems en de voorzitter van de raad van toezicht, Luc Winants (en burgemeester van Venray, CDA), aan te merken is als ‘onrechtmatige daad’ op grond waarvan zij gehouden zijn om de schade voor het verliezen van zijn baan aan Ruigrok te vergoeden.

Gedeputeerden
En dan komen de Limburgse gedeputeerden Koopmans en Van den Akker in beeld. De onrechtmatige daad zou namelijk zijn gepleegd in opdracht van in ieder geval Koopmans. Dat zou zijn bevestigd tijdens een bespreking in maart 2019 op kasteel Doenrade, waarbij Bessems en Winants zouden hebben verklaard dat het rapport van Bessems, waardoor Ruigrok uit zijn functie ontheven is, is opgemaakt in opdracht van Koopmans en die ook de feitelijke leidinggevende was van de stichting vanaf het op non-actief stellen van Ruigrok tot en met de aanvraag van het faillissement. Het college van GS heeft vervolgens op basis van ‘dezelfde valse, onjuiste cijfers’, Provinciale Staten geadviseerd de subsidie aan de stichting te stoppen, wat de oorzaak zou zijn van ‘het failleren van de stichting’.

Onder ede horen
Omdat PS het verzoek om een integriteitsonderzoek naar de twee gedeputeerden ‘niet ontvankelijk’ heeft verklaard heeft Ruigrok niet de kans gekregen om bovenstaande te bewijzen door alle spelers onder ede te horen. Als bovenstaande namelijk daardoor vast zou komen te staan, dan staat volgens Ruigrok vast dat in ieder geval Koopmans de integriteitscode heeft geschonden. Dat zou dan weer een onrechtmatige daad opleveren van de provincie Limburg jegens Ruigrok en dan zou de provincie en zouden de twee gedeputeerden zijn geleden schade moeten vergoeden.

Integriteitsdriehoek wel publiekrechtelijke uitoefening
In de aanvullende gronden komen Ruigrok en zijn advocaat ook terug op de ‘niet ontvankelijkheid’ van het verzoek om een integriteitsonderzoek. De reden daarvoor was dat de integriteitsdriehoek geen publiekrechtelijke bevoegdheid heeft. Die grond houdt geen stand, vinden de heren, want de driehoek leidt haar bevoegdheid tot toetsing af uit een wel degelijk publiekrechtelijke bevoegdheid van PS: het toetsen van de integriteit van het handelen van de leden van GS in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken en bevoegdheden, zoals het verlenen van subsidies. Het kan niet zo zijn dat het voorwerk voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak, het werk van de driehoek, dan geen publiekrechtelijke uitoefening is.

Indirect rechtsgevolg
De tweede grond voor afwijzing van het verzoek om een integriteitsonderzoek houdt volgens Ruigrok en zijn advocaat ook geen stand. Die grond was dat het oordeel van de driehoek en PS niet gericht is op enig rechtsgevolg voor Ruigrok. Voor Ruigrok zijn er door de afwijzing namelijk zelfs zeer ernstige rechtsgevolgen, want hij kan daardoor de schade die hij heeft geleden (op onrechtmatige wijze) niet verhalen op provincie of gedeputeerden. Er is weliswaar geen direct rechtsgevolg voor Ruigrok, maar des te meer indirect ‘nu het zeer nadelige gevolgen heeft voor de rechten en mogelijkheden, dus bevoegdheden van Ruigrok tot verhaal van de door hem geleden schade’. Het verzoek is derhalve dat het integriteitsonderzoek alsnog doorgang kan vinden met het gewenste getuigenverhoor onder ede.

Overigens komt de curator op 31 mei met een volgend verslag.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

De Majjem
Kan ook de handelwijze van Ger Koopmans en Theo Bovens m.b.t. de melding en benadeling van een klokkenluider door hen worden onderzocht? Alsmede de strafbare feiten die vanuit de gemeente Venlo richting de provincie Limburg zijn gepleegd?En de Ien Dales prijs voor de werkgroep Integriteit Limburg zou moeten worden afgenomen.Doofpotten genoeg in Limburg.

Omerta Limburgia.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Colla Alberts / trotse Zuid Limburger
Geert Ruigrok heeft gelijk, gaat dit ook winnen is smerig behandeld gaat volledig gerehabiliteerd worden plus de bijhorende smak geld wat ik Ruigrok van harte gun.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Chris
Wordt het niet eens tijd voor actie beste Limburgse parlementariërs. Of blijven jullie meedoen aan de spelletjes van Koopmans/CDA ?

Er moet een einde komen aan deze Limburgse maffiapraktijken die door Koopmans uitgevoerd kunnen worden door het inzetten van onze gemeenschapsgelden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Waar rook is, is vuur!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A. Janssen
En ja hoor het gestrekte been van Koopmans weer zoals zo vaak.

#machtsmisbruik#Lak aan integriteit#Tijd voor een frisse wind door Limburgse Provinciehuis!#
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie