Advertentie
carrière / Nieuws

Afschaffen ambtenarenstatus kan 2,5 jaar duren

Het afschaffen van de ambtenarenstatus, waar de Kamer volgende week over stemt, kan wel 2,5 jaar duren, meent minister Ronald Plasterk.

24 januari 2014

Het afschaffen van de ambtenarenstatus kan nog wel 2,5 jaar duren, zegt minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Op 28 januari stemt de Tweede Kamer over het voorstel voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet moet een einde maken aan de speciale ambtenarenstatus.

Initiatiefwetsvoorstel
Weg met de speciale ambtenarenechter, de speciale aanstellingsregelingen en allerhande beroepsmogelijkheden bij de rechter wanneer je het niet eens bent met je functioneringsgesprek of met ontslag. CDA en D66 willen met een initiatiefwetsvoorstel de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk in overeenstemming brengen met die van andere werknemers. Op 28 januari stemt de Kamer over het wetsvoorstel.

Geen bijzondere positie meer
De ambtenarenstatus moet verdwijnen, vinden D66 en CDA. De partijen kwamen al in 2010 met een wetsvoorstel om dat te realiseren. Volgens deze partijen is de historisch gegroeide bijzondere positie van ambtenaren in de afgelopen jaren steeds verder toegegroeid naar die van gewone werknemers. Eddy van Hijum (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) willen met hun initiatiefvoorstel de rechtspositie van ambtenaren verder harmoniseren met die van andere werknemers.

Extra bescherming blijft nodig
In hun voorstel blijft de ambtelijke status bestaan, maar wordt het burgerlijk arbeidsrecht op ambtenaren van toepassing verklaard. Critici van het afschaffen van de speciale ambtenarenstatus wijzen er op dat ambtenaren extra bescherming nodig hebben ten opzichte van reguliere werknemers om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Ambtenaren moeten immers het publiek belang dienen en niet het belang van een bepaalde politicus. Dat maakt hen kwetsbaar en de speciale status zou hen tegen willekeur moeten beschermen.

Meer ruimte voor flexibiliteit
De indieners vinden dat geen reden om de status te handhaven. Ook gewone werknemers worden beschermd tegen onredelijkheid en willekeur van hun werkgever, stelt Van Hijum. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voorstander van het afschaffen van de ambtenarenstatus. De VNG is ervan overtuigd dat het afschaffen van de ambtenarenstatus meer ruimte biedt aan gemeenten voor het voeren van een meer concurrerend en eigentijds personeelsbeleid. De mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt zullen toenemen en overstappen tussen markt en overheid wordt gemakkelijker.
 

Uitzonderingen
Het wetsvoorstel betreft niet alle ambtenaren. Bepaalde groepen, zoals rechters en militairen, worden uitgezonderd. De ChristenUnie wil ook politieambtenaren uitzonderen, maar de indieners willen het aantal uitzonderingen zo beperkt mogelijk houden.
 

Veel regels aangepast
Dat het beëindigen van de ambtenarenstatus niet voor 2017 zal lukken, komt volgens minister Plasterk doordat er veel regelingen moeten worden aangepast. Zo moet er regelgeving komen voor de groepen die van de nieuwe wet worden uitgezonderd en is de nodige opleiding en scholing nodig.

Reacties: 42

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Grietje postma
Goed voorstel, zeker als het ook trendvolgers betreft en het eveneens ook het uitkeringsstelsel betreft! Geen bovenwettelijke en nawettelijke uitkeringen: maar WW. Uitzonderingen echt beperken: rechters / militairen/ politie. Verder niet. Ook niet voor wethouders, kamerleden en politici uitzondering maken, zeker ook deze groepen geen bijzondere uitkeringssituaties meer: ook alleen WW. Wel dan ook marktconforme salarissen. Geen commissies van beroep etc. Praktijk echt maar de rest van de arbeidsmarkt modelleren. Overgangsregelingen voor 60-Plussers en hun uitkeringssituaties wellicht te overwegen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Dan ook een marktconform salaris.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Morsnova / inwoner
Wat een voorspelbare reacties allemaal en wat een hoop gemekker en gezeur, zoals vaak op deze site. Het is voor velen goed als deze status wordt afgeschaft en wel hierom:

1, de overheid is een volstrekt onaantrekeklijke werkgever nu, met die rigide CAO-bepalingen en ouderwetse periodieke verhogingen. Door te normaliseren creëer je een gelijk speelveld en kan de overheid mensen aantrekken, die er nu niet aan denken om binnen die vastgeroeste kaders te werken;

anderzijds maak je het aantrekkelijker voor ambtenaren die een andere baan zoeken om ook eens bij het bedrijfsleven te kijken. Dat is goed voor hen maar ook voor de overheid, die nu vol zit met verzuurde typetjes die hun tijd uitzitten omdat ze hun werkgever niet durven verlaten..

2. ja, daar hoort een marktconform salaris bij. Natuurlijk en terecht! Anders kan de overheid die concurrentie niet aan. Reken je alleen niet rijk. Voor veel mensen in de lagere schalen bij de overheid, -en dat is de meerderheid - levert dit niet meteen voordeel op, bij hogere functies wel. Bij managementfuncties is het weer wat onduidelijk. Bij het bedrijfsleven wordt van directeuren immers gevraagd om waarde te creëren. Anders vliegen ze eruit. Bij de overheid bestaat het hogere management vaak uit vergrote ego;'s, die mooi weer willen spelen en ongestoord hun gang kunnen gaan, want ze worden toch niet afgerekend op bedrijfsresultaten.

3. Het eeuwige argument van politieke willekeur snijdt geen hout. Veel ambtenaren durven uberhaupt niet hun wethouder tegen te spreken. Maar los nog daarvan: ook in het bedrijfsleven heb je rekening te houden met de mening van de directie c.s.

4. Het levert natuurlijk vaak een voordeel op wanneer je bij een aanstelling kan gaan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden in plaats van noodgedwongen (want eenzijdige aanstelling) akkoord te gaan met het standaard-aanbod. Dan kan je die voorwaarden ook meer laten passen bij jouw persoonlijke situatie.En wie weet, wordt eht ambtenaren bashen ook minder als de ambtenaar een vergelijkbare werknemer wordt....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
herman jansen
Ik ben het volledig eens met een marktconforme benadering:

- ww

- 13e maand

- 2% jaarlijks

- bonussen

- leaseauto

- goedkope hypotheek

- en misschien kan hoofd financien wat creatief met de rekenrente omgaan en anders mss een rabo man inhuren
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin / controller
En weer gaat de top er met de winsten vandoor, zie Huib, de lagere schalen hebben hier geen profijt van en de hogere wel. Enne.... bij het bedrijfsleven bestaan de hogere management functies ook voor het merendeel uit vergrote ego's, laten we dat nu niet vergeten. Om over waardecreatie van directeuren in het bedrijfsleven maar helemaal niet te praten, daar gaat het vaak meer om waardeonttrekking en dat zullen we dus nu bij de overheid ook nog meer gaan zien a la de woningcorporaties.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
De wetgever heeft in 1929 de ambtenaren niet voor niets een bijzondere rechtsbescherming geboden tegen de politieke waan van de dag. De overheid als werkneemster heeft niettemin maar al te vaal misbruik gemaakt van haar duale positie, maar dan betrof het vrijwel altijd collectieve belangen. Voor individuele gevallen was er de bestuursrechter (voorheen ambtenarenrechter) om politieke willekeur te toetsen.. Als deze nieuwe aanslag op de positie van ambtenaren doorgaat zullen uitkeringstrekkers over nog meer rechtsmiddelen beschikken tegen schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dan de overheidsdienaar. Ik ben al enige tijd met pensioen, maar zou bij een tweede loopbaan never nooit niet meer voor onze hoogst onbetrouwbare overheid kiezen, die zelfs de wettelijke verplichting met voeten treedt om vooraf met de vakbonden in overleg te treden. Alle legitieme krachten dienen te worden gemobiliseerd om deze nieuwe stap op weg naar een bananenrepubliek een halt toe te roepen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roel van der Vliet / civieltechnisch adviseur
Politiek pakt alleen maar de ambtenaren omdat het een makkelijke groep is om te pakken. Steeds meer ambtenaren eruit en het werk blijft en maar roepen dat de service beter moet; ze geloven dus in sinterklaas denk ik. Als de ambtenaren dezelfde status krijgen als iedereen dan ook alles hetzelfde zoals optrekken lonen en vakantiegeld dat we al jaren tegoed hebben! Misschien dat met het verdwijnen van de speciale status wel het onterechte beeld over de ambtenaar verdwijnt. Ik heb mensen bij een grote aannemer meegemaakt die aan de beeldvorming over de ambtenaren voldeden maar ....ze waren van een aannemer en was daar destijds ingehuurd en kan het dus weten! Ik was er als eerste en ging bijna als laatste weg...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar
Als ze net zo snel zijn als bij het afsuiten van een nieuwe CAO (2013-...) voor gemeenten dan maak ik me niet zo druk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Bezorgde burger
Ben het met veel reacties eens. Zodra status wordt afgeschaft en er een tweezijdig contract ontstaat, moeten we dat als ambtenaren maar eens gaan openbreken. Nieuwe en meer persoonlijke onderhandelingen dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre / ambtenaar
De tijd dat ik tegen de wethouder zeg: "Ik adviseer niet wat u wil, maar wellicht dat u het college in de vergadering zover krijgt uw standpunt over te nemen", zal dan voorbij zijn.

De vraag: Wat wilt u wethouder zal eerder bij mij opkomen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / adviseur
Beste redactie, let eens goed op uw woordgebruik. De indieners van het wetsvoorstel hebben een onderscheid gemaakt tussen ambtelijke status enerzijds en ambtelijke rechtspositie anderzijds. De eerste blijft bestaan en worden door de gewijzigde ambtenarenwet zelfs versterkt. De ambtelijke rechtspositie gaat voor het grootste deel van de ambtenaren verdwijnen; daar komen Burgerlijkwetboek en CAO voor in de plaats.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
Het enige wat ik er over kwijt wil, is dat de politici uitstekend voor zichzelf gezorgd hebben met riante salarissen, onkostenvergoedingen en wachtgelden. Wat bij de ambtenaren inmiddels wegbeknibbeld is. Ik vind het getuigen van een dubbele moraal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Daniella
Wat voor voordeel hebben deze beide tweede kamer-leden eigenlijk met hun voorstel? Het enige dat ik kan bedenken, is populair negatief meedoen over ambtenaren. Als de ambtenarenstatus ook nog verdwijnt, blijft er nauwelijks nog een reden over waarom je bij de overheid zou willen werken. Als de arbeidsmarkt weer aantrekt, gaat de overheid dat wel merken.

In ieder geval zal het salaris meer marktconform moeten gaan worden als compensatie voor het verlies van deze status. En het zal eindelijk een afgelopen moeten zijn met dat gegraai in onze pensioenpot bij het ABP!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Bakker / zelfstandig veiligheidsadviseur
Zet de voor- en nadelen goed op een rij !, maar wat mij betreft, kan het enorm veel kosten besparen, zeker waar het gaat om afschaffing van het Bestuur(DER)srecht, een aanfluiting van jewelste,en praat me aub niet over beginselen van behoorlijk bestuur, want is net zoals op de slager, die zijn eigen vlees keurt ! DE overheid ic de bestuurders hebben toch altijd gelijk in bestuurskwesties, opruimen maar !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Juist rechters en officieren van justitie dienen door middel van functioneringsgesprekken ontslagen te kunnen worden. Ze worden nu nog voor het leven benoemd... en in verband met de onafhankelijkheid... maar de andere kant van de medaille is dat ze ook de boel kunnen belazeren, als ovj de raarste theorieën kunnen aanvoeren, dossier kunnen manipuleren zonder dat dit gevolgen heeft omdat ze toch niet kunnen worden ontslagen.De personen die dit wetsvoorstel indienen weten niet waarmee ze bezig zijn. Een ambtenaar is helemaal niet zo goed beschermd. Ontslagen kan hij makkelijk worden het zijn juist die beroepsgroepn (OM en rechters) die een aanstelling voor het leven krijgen. Daar moet naar gekeken worden. En geldt dit ook voor de superambtenaar W.A?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / IT Engineer
Volgens mij is dit de voorbode om over een paar jaar veel ambtenaren snel te kunnen ontslaan. En meestal komt dat wel uit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janneke
@ Huib, helemaal mee eens. Wat een verzuurde reacties. Het zou goed zijn als ambtenaren ook eens in het bedrijfsleven werken en omgekeerd. Dan is er meer begrip voor verschillende situaties. En daar heeft iedereen voordeel bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
@Janneke. Beeldvorming over het kennen en kunnen en salariëring zullen bepalend zijn of werknemers uit het bedrijfsleven naar de overheid zullen overstappen. Voor ambtenaren is het nu al financieel aantrekkelijk om naar het bedrijfsleven over te stappen. Van die kant is er flexibiliteit. Als er meer arbeidsuitwisseling moet komen, dan zal dat onherroepelijk verhoging van de ambtenarensalarisen opleveren. Het electoraal gezien aantrekkelijke "ambtenaartje dissen" wordt duur betaald!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
willem $ / adviseur
Waarom hoor ik in dat Kamerdebat toch niemand over flexibiliteit die voor de overheidswerkgever gaat verminderen? Europese rechtsbescherming bij outsourcing (overgang van onderneming), ontslagvolgorde binnen leeftijdscohorten, etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed balkenende / lid WMO raad Glize en Rijen
Wat mij in de hele discussie opvalt is het feit dat nergens wordt ingegaan op de verhouding tussen werkgever en werknemer bij de overheid. Het is toch de politiek die met haar "beleid" uiteindelijk bepaald wat de lonen voor het overheids personeel doen. We staan niet voor niets al een aantal jaren op de nullijn. Dat is in het bedrijfleven fundamenteel anders. En wat die bescherming van ambtenaren betreft, dat is meer theorie dan praktijk. Er zijn allerlei methoden om iemand weg te krijgen, daar zijn voorbeelden genoeg van te geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wilma zoetemelk / Gemeentesecretaris
Bedenk dat er ooit een reden is geweest voor de aparte status. Aan een overheidsdienaar worden terecht andere eisen gesteld. De aparte status heeft ook een functie in het maatschappelijk verkeer.

Wat is de kosten baten analyse hiervan: wat kost deze verandering en wat levert het uiteindelijk op. Als we die vragen hebben beantwoord. Neem dan een gefundeerde keuze. Niet veranderen om het veranderen maar om echts iets van waarde te bewerkstelligen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
U. Mannoesingh / Werkcoach
Op dit moment zijn er ambtenaren in grote getallen boventallig verklaard en na 2 jaren gaan zij in WW in als het niet gelukt is een andere baan te vinden. Bijna alle gemeenten zijn hieraan debet. Velen van de slachtoffers zijn boven de 50 jaar.

Dan is de nawettelijke regeling voor deze groep een zegen uit de hemel.

Laten we elkaar niet voor de gek houden. Velen zullen nauwelijks aan een baan komen als het zo gesteld is met de arbeidsmarkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Het afschaffen van de ambtenarenstatus, betekent uiteraard ook dat ambtenaren gewone werknemers worden die:

- recht hebben hun eigen mening te vertileren waar en wanneer ze willen (dus geen politiemensen ontslaan vanwege een tweet !!)

- Bijbaantjes mogen nemen waar en wanneer ze willen (coffeeshop bijvoorbeeld)

- In hun blote kont op internet mogen staan als ze dat in hun vrije tijd willen.

- politieke uitspraken (in de pers) mogen doen die in gaan tegen de heersende politieke opninie binnen een raad of college.M.a.w. geen ambternarenstatus, dan ook geen belerende, muilkorvende, tuttige regels over integriteit en 'behoorlijk' gedrag. Alles is dan geoorloofd, mits passend binnen de algemene wettelijke kaders die voor alle werknemers gelden.Dat wordt leuk !!! Ambtnaren die hun bestuurders in de pers publiekelijk afvallen op basis van ijzersterke inhoudelijke argumenten !!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit / vuilnisman
Wordt nu ook het politiek primaat waarmee de OR van ambtelijke organisaties vaak buitenspel wordt gezet afgeschaft?

Ik denk het niet, net zoals de mogelijkheid om politiek actief te worden in de gemeente waarvoor je werkt.

We krijgen van D66, het CDA en de VNG wel de lasten maar niet de lusten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed / projectleider civiel
# Bert, een ambtenaar is een 'gewone' werknemer, veel zaken die jij noemt in je stukje vind ik 'ongewoon'!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kees Bloemendaal / Vuilnisman
Ze hadden de ambtenarenstatus veel eerder moeten afschaffen. Ze hebben altijd geprofiteert van alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd is het ook tijd, dat de salarissen
aangepast worden. De ambtenaren moeten ook
een bijdrage leveren aan de economische
crisis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ipe van der Deen / rijksambtenaar
Het is al lang mogelijk ambtenaren te ontslaan. Alleen zijn de p-dossiers vaak zo slecht bijgehouden (goed onderbouwde negatieve beoordelingen doet men bijna niet aan) dat je altijd wel een procedure kunt beginnen met een redelijke kans om te winnen. Zo lang leidinggevenden binnen de overheid niet durven te praten met niet functionerende ambtenaren over wat er anders moet en zij niet op die verandering sturen lost deze wet niets op. Dan hou je last van lange procedures. Maar misschien kan je die sneller afkopen (MET belastinggeld).

Wat verandert deze wet aan de (aan)sturing binnen de overheid? Niets. Dat probleem kan de Tweede Kamer niet oplossen, dat moet de ambtelijke organisatie zelf doen. Aan de slag dus, of die wet er nu komt of niet:-).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre / ambtenaar
Bent u ook al lid van een vakbond?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem / coördinator wdr'n
Bert, helemaal eens met jouw "voorbeelden". Als ambtenaren geen gewone werknemers zijn dan zal dat ook ergens uit moeten blijken. Dat lijkt mij normaal!

En Kees, leveren wij geen bijdrage aan de oplossing van de economische crisis?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique Bense / juridisch medewerker gemeente Amsterdam
Vrijwel alle ambtenaren hebben geen lease auto en hebben ook geen bonussen. De salarissen zijn de laatste jaren bevroren en doen niet mee aan de inflatie. Een ambtenaar werkt in een glazen huis en dient zijn eigen mening doorgaans altijd voor zich te houden. Altijd correct zijn, absoluut geen giften aan mogen nemen in verband met omkoping. Altijd stipt de regelgeving naleven. Altijd op je woorden moeten letten. Ben al ruim 20 jaar ambtenaar en heb een keer een antsichtkaart gehad als dank van een vriendelijke mevrouw die ik moest delen met een andere collega die er ook op stond. Natuurlijk een heel leuk gebaar. Moet er nog vaak aan denken, maar denk wel dat in het bedrijfsleven het er doorgaans iets ruimhartiger aan toe gaat.

Tja, ben het met Bert eens, als de ambtenaren status wordt aangeschaft geef de ambtenaar dan ook een extra portie vrijheid die zij nu missen. Een ambtenaar is links of rechts om nu eenmaal geen gewone werknemer en zal dat gezien het dienen van de publieke taak ook nooit worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
Zucht..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
"Eddy van Hijum (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) willen met hun initiatiefvoorstel de rechtspositie van ambtenaren verder harmoniseren met die van andere werknemers. "Volstrekt logisch. de afgelopen jaren is de werkgever immers ook steeds meer geharmoniseerd met die van het bedrijfsleven: corruptie, vriendjespolitiek, waan van de dag, financieel eigenbelang, schofferen en uitbuiten van werknemers etc. De ambtenarenstatus staat deze ontwikkelingen in de weg, dus ook die moet wijken....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tiepmiep
Decennia bleven ambtenaren qua loonontwikkeling achter bij bedrijfsleven.

Maar... hun status aparte compenseert dat, aldus de regering.

Nu wordt die aparte status opgeheven.

De ambtenaar staat met lege handen....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Voor de ambtenaren: Het is altijd je eigen keus om voor overheden te willen blijven werken.
En voor de overheden: iedereen krijgt het personeel dat ze verdient. En wie voor een dup op de eerste rang wil zitten...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
SAARTJE
gelijke behandeling- gelijke rechten als alle andere werknemers voor iedereen! iedereen ww > 2 jaar ook voor alle ambtenaren, collegeleden, ministers etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Als dit nu ideologisch gemotiveerd was ? Dan kon ik er vrede mee hebben. De visie/ideologie is echter slechts een dun sausje, dun laagje vernis over datgene wat hier werkelijk aan ten grondslag ligt, namelijk: afgunst en nijd op mensen die door eigen inspanning een betere positie in de maatschappij hebben weten te veroveren- of misschien (kan ook) gewoon geluk gehad hebben.Ware er geen crisis ? Dan was dit niet aan de orde gekomen. En daarbij, de ambtenarenstatus is er niet zomaar. Denk daar ook eens aan. Straks gaat men de buurman/vrouw nog aanklagen omdat zij een tientje per maand meer verdienen- of 1 a 2 dagen per jaar meer vakantie hebben, bah, wat een rotwereld.Laat de ambtenaren met rust. Rotte appels in ambtenarenkorpsen daargelaten, doen zij belangrijk werk, dat die status 100% rechtvaardigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pegawai
Voor Ambtenaren geldt zeker binnenkort ook: een 14e maand, (hogere) salarissen voor het midden en de top gelijk aan het bedrijfsleven, extra provisie van marktpartijen als ze bedrijven beter bedienen, wie meer betaalt krijgt van hen meer rechten of voorrang, direct ontslag voor de top als er een andere regeringspartij komt, geen geheimshoudingsplicht meer, geen ontslag meer bij schending vanhet ambt, etc. Wat een feest wordt dat dan !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Beide TK-leden willen de ambtenarenpositie normaliseren. Eén van die twee is lid ve partij die bij de minste financiele tegenslag om een nullijn voor de ambtenaren roept. Hoezo normaliseren? Beide hebben ingestemd met de eet die topinkomens normeert. Ja, maar dan wel alleen in publieke sector. Hoezo normaliseren? Minister Plasterk verzuchtte dat de vakbeweging toch geen wetgeving kon blokkeren (over de rechtspositie van ambtenaren). Die verzuchting geeft precies aan waarom ambtenaren een speciale positie moeten hebben: bescherming tegen politiek gemotiveerde invulling vd arbeidsvoorwaarden. Er wordt door de politiek genormaliseerd als het geld oplevert en op de bijzondere positie van werken bij de overheid gwezen als dat beter uitkomt. Ik heb mijn hele leven bij de overheid gewerkt maar de laatste jaren krijg ik daar steeds meer spijt van. De politieke bazen staan allang niet meer vóór het ambtelijk apparaat. Integendeel, ze huilen mee met wolven en doen vrolijk mee aan het bashen van ambtenaren als dat stemmen oplevert. Geen enkele partij uitgezonderd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Ga lekker werken bij de Rabobank. Daar flikkeren ze je ook na jaren trouw werk gewoon buiten. En de zakkenvullers in hun ivorentoren blijven buiten schot. De wereld is verrot
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Van dit Snaakje rammelt alle wet en regelgeving. Terugdraaien! Er gaat niets boven een trotse kennisrijke functionaris die zich inzet voor de Publieke Zaak ; een Ambtenaar ! In Ambtskostuum. Het is nog niet te laat
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Laten we het ambtenarenschap gewoon afschaffen. Klinkt goed, scoort lekker.... maarwelk probleem wordt hiermee nu opgelost? Ik ben overigens voor afschaffen van de status,omdatwe dan ookeindelijkeen normale cao krijgen. Overigens die van 2013 is er nog steedsniet meneerplassterk.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mark
Ja en bij geen markt conforme cao leggen we het werk neer. Kun je lachen bij de balies, hulpdiensten, verkeer, etc....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie