Advertentie
carrière / Nieuws

Personalia

Belangstellenden kunnen solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Appingedam (circa 12.100 inwoners). De vacature is vacant per 15 september 2008. De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij de commissaris van de koningin in de provincie Groningen. Sollicitatiebrieven moeten vóór 24 september 2008 binnen zijn.

12 september 2008

H. Slegten, wethouder in Wageningen, is om gezondheidsredenen tijdelijk afwezig. Zijn werkzaamheden (portefeuille economische zaken kennisintensief, financiën, sociale dienst, sport, handhaving en toezicht) worden waargenomen doorI. Stadhouders.

 

T. van der Stroomvan Ewijk(VVD) wordt door de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht per 1 september 2008 benoemd tot waarnemend burgemeester van Bunnik. Van der Stroom-Van Ewijk was van 1994 tot 2001 burgemeester van Schermer (NH) en van 2001 tot 2007 burgemeester van Heemstede (NH). Zij volgtVan Rijnbach- de Groot(CDA) op die met ingang van 1 september 2008 de nieuwe burgemeester van de gemeente Etten- Leur wordt.

 

Leeuwarderadeelheeft een nieuwe raadsgriffier. De benoeming van J. Olthof gaat per 1 september 2008 in.

 

R. TreffersvolgtH. Wijffelsop als bewindvoerder bij de Wereldbank. Treffers zal omstreeks 1 november met zijn werkzaamheden in Washington aanvangen. Hij is op dit moment Directeur- Generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

J. Thunnissenis voorgedragen als inspecteur- generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De benoeming gaat dit najaar in. Thunnissen werkt sinds 1975 op het directoraat-generaal Belastingdienst van het ministerie van Financiën. Sinds mei 2000 is zij directeur-generaal Belastingdienst.

 

Met ingang van 1 november 2008 isS.C. Görtzbenoemd tot directeur Organisatie en Personeel Rijk bij het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Görtz is sinds 2005 werkzaam als programmadirecteur landelijk HRM bij Politie Nederland. Tot 2005 was zij directeur HRM bij politie Haaglanden.

 

A.A. Tromp-Yarzagarayis per 1 september 2008 waarnemend gouverneur van Aruba. Tromp-Yarzagaray was eerder gevolmachtigd minister van Aruba in Den Haag, minister van Financiën, minister van Publieke Werken en Volksgezondheid en lid der Staten Aruba.

 

U.I.D. Girigorie-Luydens, A.H.M. van der Leur en W.P. Scheltemazijn voorgedragen voor benoeming tot plaatsvervangende leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. De benoemingen gelden voor een periode van drie jaar. Girigorie-Luydens en Van der Leur zijn beiden rechter in opleiding bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Scheltema is gepensioneerd raadsheer plaatsvervanger bij het Hof in Amsterdam.

 

Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagtL. Kohsiekvoor als de nieuwe dijkgraaf. Kohsiek is plaatsvervangend directeurgeneraal van Rijkswaterstaat en lid van de raad van bestuur van Rijkswaterstaat. Hij volgt op 1 januari 2009M. de Vriesop.

 

J. Broekhuis(VVD) wordt per 17 september 2008 benoemd tot waarnemend burgemeester van Leusden. Hij volgtC.J.G.M. de Vetop, die per 1 september 2008 als lid van de Directieraad in dienst treedt van de VNG in Den Haag. Tot zijn benoeming in Leusden functioneert Broekhuis als waarnemend burgemeester van Maarssen. Broekhuis was eerder van 1989 tot 1996 burgemeester van Hendrik Ido-Ambacht (ZH) en van 1996 tot 2007 burgemeester van Spijkenisse (ZH).

 

Met ingang van 15 september 2008 isH.G. Vos(CDA) benoemd tot burgemeester van Nuth. Hij is sinds mei 2007 waarnemend burgemeester van Nuth. Hij was eerder burgemeester van Meijel en de Zundert en waarnemend burgemeester van Nederweert. De heer Vos volgtH.R. Binderhagel(CDA) op die met ingang van 1 september 2008 met FPU is gegaan.

 

Na een kort ziekbed is in de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 augustus wethouderFrank Gerbrandsoverleden. Gerbrands werd 56 jaar. Frank Gerbrands werd in 1995 namens Groen Brabant lid van de Oosterhoutse gemeenteraad. Vier jaar later werd hij als wethouder onder meer verantwoordelijk voor Financiën, Milieu en Personeel en Organisatie.

 

R. van den Bergis per september 2008 het nieuwe hoofd Stedenbouw van de Academie van Bouwkunst. Hij volgtP. Janninkop, die sinds 2005 aan de Academie verbonden was.

 

Met ingang van 1 november 2008 isA. Thijssenbenoemd tot programmadirecteur Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid bij het directoraatmeer generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Thijssen is sinds 2002 gemeentesecretaris/ algemeen directeur bij de gemeente Leidschendam- Voorburg. Tot 2002 was hij directeur Bestuur, tevens plv. gemeentesecretaris bij de gemeente Zoetermeer. Thijssen is tevens lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen met dienstverlening en bedrijfsvoering als bijzonder aandachtsveld. Vanuit dit beleidsterrein is hij ook actief in commissies van de VNG.

 

De Haagse wethouder CitymarketingF. Huffnagelis per 1 september 2008 benoemd tot voorzitter van het Holland Business Promotion Office (HBPO). Hij volgt daarmeeI. Opsteltenop. Het Holland Business Promotion Office (HBPO) is in november 2006 opgericht. De belangrijkste doelstelling is het aantrekken van internationale investeringen en activiteiten. De partners (en oprichters) van het HBPO zijn de vier grote steden in de Randstad, de vier Randstadprovincies, het Ministerie van Economische Zaken, Schiphol Group, Havenbedrijf Rotterdam en de Vereniging van Bloemenveilingen Nederland.

 

De burgemeester van Ten Boer,H.K. Pot, is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Appingedam. De benoeming gaat in op 15 september en duurt totdat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de vacature is voorzien. Deze vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeesterE.A. Grootnaar Delfzijl. Pot was in de jaren ‘90 wethouder van de gemeente Marum. Naast een aantal andere nevenfuncties is ze voorzitter van de burgemeesterskring in de provincie Groningen.

 

RaadslidJ. Brinkstopt per 6 november 2008 als lid van de gemeenteraad van Den Haag. Het lidmaatschap van de raad laat zich niet meer combineren met zijn drukke baan en jonge gezin. Gedurende zes jaar is Jan Brink, eerst als beleidsmedewerker en daarna als raadslid, betrokken geweest bij de gemeenteraadsfractie van D66 in Den Haag. Zijn opvolger is de nummer drie van de kieslijst van D66,R. Guernaoui. Guernaoui is werkzaam bij ICTU, een stichting die overheden ondersteunt op ICT gebied.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie