Advertentie
carrière / Nieuws

Flinke groei gemeentelijke bezetting

De extra taken die gemeenten telkens op hun bordje krijgen, zijn er de belangrijkste oorzaak van er steeds meer ambtenaren nodig zijn.

22 mei 2023
Meer werknemers
Shutterstock

Het aantal gemeenteambtenaren neemt hand over hand toe. Vorig jaar steeg de bezetting met 4 procent ten opzichte van 2021 en was daarmee het grootst van de afgelopen jaren.

EMMA zoekt ervaren adviseur met ruimtelijk profiel

EMMA
EMMA zoekt ervaren adviseur met ruimtelijk profiel

Beleidsuitvoerder maatschappelijke voorzieningen

Gemeente Deurne
Beleidsuitvoerder maatschappelijke voorzieningen

Middelgrote gemeenten

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Personeelsmonitor Gemeenten van A&O fonds Gemeenten. op 31 december 2022 waren 179.380 personen in dienst bij gemeente. De stijging was met 7,2 procent het grootst bij gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners.

Schaalvergroting

Alleen bij de kleinste gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) was er een daling, net als in eerdere jaren. Daar was de afname van de bezetting 5,8 procent. Volgens de onderzoekers brengt dat de schaalvergroting die bij gemeenten plaatsvindt in beeld.

Extra taken

De toename van de bezetting komt mede doordat er steeds nieuwe taken op gemeenten afkomen. Voorheen waren dat voornamelijk corona-gerelateerde taken. In 2022 waren het vooral taken rondom de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen en alle maatschappelijke problemen die voortvloeien uit verhoogde (energie)kosten voor burgers.

Vacatures

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het vinden van de benodigde medewerkers extra lastig. Bijna 80 procent van de gemeenten met een dalende bezetting gaf aan dat dit komt door het niet kunnen invullen van vacatures. In totaal was 20 procent van de vacatures in 2022 moeilijk vervulbaar (2021: 19 procent).

Met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu en bouwkunde/civiele techniek blijft het lastig om geschikte kandidaten te vinden. Dat is volgens de onderzoekers zorgelijk, omdat een tekort in die functiegebieden gemeenten belemmert bij het uitvoeren van activiteiten.

Verwachting voor 2023

Ruim acht op de tien gemeenten verwacht dat de bezetting dit jaar verder zal toenemen. Slechts 2 procent van de gemeenten verwacht dat de bezetting zal afnemen. Groei wordt vooral verwacht in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu, automatisering/ICT en wonen/volkshuisvesting. Binnen de functiegebieden burger-/publiekszaken en dienstverlening/facilitair verwachten gemeenten krimp. Driekwart van de gemeenten verwacht op geen enkel gebied krimp.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Dit is het gevolg van slecht beleid van de rijksoverheid, maar ook van gemeenten die hun zaken niet weten te organiseren. Allerlei lapmiddelen regelingen zijn qua uitvoering veel duurder dan echte goede regelingen waar goed over is nagedacht. Gemeenten regelen hun zaakjes organisatorisch niet goed.
Advertentie