Advertentie
carrière / Nieuws

Openbaar bestuur meest actief op diversiteit

Diversiteit en inclusiviteit hebben geen topprioriteit op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software waarbij bijna 2000 hr-professionals. Het openbaar bestuur komt er nog het best uit: 44 procent stuurt actief op diversiteit en inclusiviteit.

17 juni 2020
diversiteit.jpg

Diversiteit en inclusiviteit hebben geen topprioriteit op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software waarbij bijna 2000 hr-professionals. Het openbaar bestuur komt er nog het best uit: 44 procent stuurt actief op diversiteit en inclusiviteit.

Helft openbaar bestuur stuurt niet op diversiteit
Toch geeft iets meer dan de helft van de organisaties in het openbaar bestuur (51 procent) aan niet actief op diversiteit te sturen. Een kwart (24 procent) zegt simpelweg dat daar niet op wordt gestuurd en 27 procent zegt er niet op te sturen, maar dat het thema wel meer aandacht zou moeten krijgen. Van alle sectoren is dit de beste uitkomst, want gemiddeld over alle sectoren stuurt slechts 20 procent van de bedrijven actief op diversiteit. Twee derde doet dat niet en 23 procent vindt dat het meer aandacht moet krijgen.

Maatschappelijke visie
Belangrijkste drijfveer om te sturen op diversiteit over alle sectoren is de aansluiting op de maatschappelijke visie van de organisatie (71 procent), gevolgd door een positieve bijdrage aan de prestaties van medewerkers (57 procent). In de sector openbaar bestuur wordt maatschappelijke visie het meest als drijfveer genoemd, op ruime afstand gevolgd door de positieve invloed op de team- of afdelingsprestaties. In de prioriteitenlijst van beleidsthema’s van alle ondervraagde hr-professionals komt het onderwerp voor 2020 op plaats 12, een plaatsje hoger dan voor 2019.

Zorgelijk
Hans van der Spek, hr-consultant bij Berenschot, maakt zich zorgen over het feit dat de thema’s diversiteit en inclusiviteit nu en naar verwachting in de toekomst allesbehalve topprioriteit zijn op de werkvloer ‘ondanks maatschappelijke- en politieke aandacht ervoor’. ‘Dat is zorgelijk, want inmiddels is de meerwaarde van diversiteit en inclusie meermaals bewezen.’

Barometer culturele diversiteit
Hij wijst op de Barometer culturele diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarmee organisaties met meer dan 250 medewerkers vanaf 1 juli inzicht kunnen krijgen in de diversiteit van hun medewerkersbestand. Daarin ziet hij een kans om het speelveld op de arbeidsmarkt gelijker ‘en dus ook echt sterker’ te maken. ‘Een instrument als de Barometer maakt het mogelijk een beleid met aandacht voor diversiteit en inclusie te vormen op basis van geanonimiseerde data en feiten.’

Extra drijfveer
Als tweede kans die mogelijk verandering in de hand kan werken ziet Van der Spek het feit dat het CBS vanaf 1 juli vaak bijgewerkte gegevens over culturele diversiteit in bedrijfssectoren en in het arbeidsmarktaanbod gaat publiceren. Die extra openheid kan voor bedrijven een extra drijfveer zijn om meer te investeren in diversiteit- en inclusiebeleid. ‘Bedrijven doen er goed aan deze openheid te omarmen en de kans om verandering teweeg te brengen niet te negeren.’

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Die hele diversiteitsdiscussie is ook een kwestie van arm en rijk en hoger opgeleid en lager opgeleid. Het kost enorm veel moeite om nieuwkomers, die vaak in achterstandspositie zitten, het been bij te laten trekken. Misschien kunnen we beter even pas op de plaats maken en er voor zorgen dat iedereen weer met elkaar door een deur kan voordat we weer nieuwe nieuwkomers toelaten.
Martin / Jur. medewerker
"Diversiteit en inclusiviteit hebben geen topprioriteit op de werkvloer."Misschien kunnen we het ook anders zeggen: "Een groot deel van Nederland is niet zo volstrekt bezeten van diversiteit en inclusiviteit als men in woke kringen is.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Martin: Ja, maar die inclusiviteit (en daarmee ook de diversiteit) is wel van wezenlijk belang voor een stabiele samenleving.
Keijzer
@Broadcaster

Spijker op de kop. Maar hier versterken jaar en dag de Koopman (aandeelhouderswaarde prioriteit) en de Dominee (de dominante kosmopolitische linkse kerk) een hoogst versterkende rol op elkaar (beiden krachtig voor migratie) en dat leidt ertoe, dat op termijn alleen in het Westen, alle bevolkingen van de wereld in het Westen wonen en niet buiten het Westen. Rechten en plichten hier in onbalans blijven, maar door slap beleid dat algemeen aan de orde is geraakt.

Nu zijn Westerse landen buiten West Europa veel selectiever, wie men toe laat. Dus hier gebeurt waar Fortuyn al op hamerde, dat de hartgrondig omhoog gehouden asielmagneet, royaal mensen uit een onderklasse toelaten, die daar moeilijk uitkomen, cultuur schuurt met die van hier, met risico van generatie op generatie problematiek. In elk geval jarenlang investeringen kost.De druk door migratie, op de hele, toch al kostbare publieke sector, decennia lang, sterk is toegenomen, doordat bevolking aanzienlijk is toegenomen (In de jaren 50 was door de babyboom, 10 miljoen inwoners al een schrikbeeld voor toenmalige regering en gingen ze emigratie stimuleren), maar niet de mensen en de middelen in de publieke sector. Echter ook de opgelegde verplichte fluwelen handschoenen (anders verwijt racisme, etnisch profileren, discrimineren), de problematiek niet doet verbeteren. Dan zitten we in een fase (met doorgaande migratie) dat mondig geworden 2de generatie en volgende, in 2 werelden leven. Groot deel reëele problemen tegenkomen in beiden, in een samenleving, die in 50 jaar op zijn kop is gezet, maar ook sociologische/psychologische zaken, een volkomen genegeerde rol spelen, die autochtonen in dezelfde sociaal economische klasse, niet precies hetzelfde hebben. De vele daar minder succesvollen in elke klasse bij groot en beter aanbod, kunnen niet verwijzen naar racisme etc.
Keijzer
Nog ter aanvulling:

Burgermeesters willen nu onder de noemer van Corona, die de zaken heeft doen achteruit kachelen naar hun conclusie, dat zij meer geld en middelen krijgen. Ik vraag mij af in hoeverre in de psychologie van de diepe zakken van minister Hoekstra dit (en bij veel meer) nou gebeurt in deze periode en hoeverre de stand van zaken was pre Coronatijd. Meer geld helpt vast, maar als je problemen steeds op dezelfde manier benadert en die niet duurzaam verbeteren, dan hou je

eeuwig hetzelfde resultaat en moet er steeds meer geld bij komen, mede door ontbreken van sancties bij niet meewerken en door doorgaande- en niet-selectieve migratie. Gedoe met uitkeringen in buitenland etc.We zijn verder dan ooit afgedreven van een stabiele samenleving waar u het in uw 2de post over heeft, door eigen politiek correct beleid, geforceerd via marxistische studenten in de jaren 60 en doorlopend via Nieuw links (annexeerde PvdA en richtte vervolgens nieuwe partijen op) en stevig geworteld is in het Neo Marxisme van nu ter linkerzijde politiek (incl. CDA) en deze opmars, ook zich wortelde in alle relevante instituten, die deze ideologie met hand en tand handhaven.
Toine Goossens
Ik heb helemaal niets, maar dan ook helemaal niets, met de termen diversiteit en inclusiviteit. Het zijn juridische termen die door druk van betrokkenen die opkomen voor achterstandsgroepen tot een politiek item zijn gemaakt.Deze juridische begrippen sluiten niet aan op[ universele waarden zoals 'De Gulden Regel', in in alle grote filosofieën en godsdiensten een kernbegrip is.

Evenmin sluiten deze juridische termen aan op het begrippenkader van de sociale leer van christelijke kerken, de islam, het humanisme, het boeddhisme en noem maar op.Weg met deze termen en terug naar de eeuwenoude begrippen als barmhartigheid, naastenliefde e.d. De politiek en de juristen moeten niet denken dat zij tot een verbetering komen door andere begrippen te gaan hanteren.
Keijzer
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/17/de-recup …Jurgen Slembrouck is medewerker bij de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen.

4 koppen in diens opiniestuk:

1.Dat de discussie over racisme vermengd wordt met de discussie over neutraliteit is niet onschuldig.

2.Een model van exclusieve neutraliteit binnen de sfeer van de overheid biedt de beste garantie voor de vrijheid van individuele burgers“.

3.Neutraliteitsstreven is geen racisme. Het centrale punt dat het Grondwettelijk Hof maakt betreft het legale en legitieme karakter van het neutraliteitsstreven. Dat streven getuigt dus niet per definitie van racisme zoals sommigen beweren.

4.De levensbeschouwelijke neutraliteit van officiële instellingen is al jaren een doorn in het oog van multiculturalisten en islamisten voor wie de godsdienstvrijheid absoluut is. Zij instrumentaliseren de verontwaardiging over de dood van George Floyd om het neutraliteitsgebod gelijk te schakelen aan “islamofobie” en “racisme”. Op die manier wakkeren ze de identitaire polarisatie alleen maar aan en ondermijnen ze het legitieme karakter van de antiracismestrijd. Dat is uitgerekend voor de echte slachtoffers van racisme een slechte zaak.

Einde citaten.

Deze geluiden kom je vanuit de dominant politiek correcte universiteiten nauwelijks tegen en eveneens, nog maar net een ietsie, aan de praattafels van dito Vlaamse “publieke” omroep, dus deze Jurgen Siembrouck is erg moedig.Wanneer vanuit het fanatieke afro activisme keer op keer gesteld wordt dat Nederland doordesemd is van diepgeworteld racisme en tegelijkertijd de koloniale tijd erbij gesleept wordt, dan heeft men het dus over autochtoon Nederland en valt dit onder de omschrijving van racisme. Wilders generieke benoeming van een groep, staat hiervoor tegenover de rechter. Artikel 1 toegepast?

We zagen de compenserende neutraliteit (in het stuk inclusieve neutraliteit genoemd) van Job Cohen toegepast op 2 juni in Amsterdam, waarbij een activistische Afro Nederlandse belangenorganisatie, zichzelf met goedkeuring Gemeente, niet aan wet/regelgeving hoefde te houden en een onderzoek daarover, onder leiding mag zijn van diegene, die onderdeel uitmaakt van het onderzoek. Hoe geloofwaardig maakt Overheid/Bestuur zichzelf zo?
WvD / SW
De zelfde trends en aandacht vinden we terug in het thema Participatie (P-wet) als het gaat om het bieden van gelijke kansen voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Ook daar wordt er met de mond op managementniveau veel ideologie beleden maar land het niet in de organisatie. Terwijl de basis van de P-wet juist inclusie, diversiteit en antidiscriminatie voor staat alleen dan niet op basis van etnische achtergrond, geaardheid of geloof. Eigenlijk zelfde probleem, andere thema's. Maar als het uiteindelijk niet van binnen komt komt het wel via druk van buiten.
Bernard
Ik vind dat de staat burgers en ambtenaren neutraal moet bekijken dus zonder naar m/v, afkomst, geaardheid etc. te kijken. Er moet een sterk besef zijn dat men voor een publiek belang werkt. De termen inclusiviteit en diversiteit zijn holle begrippen want als het gaat om andere meningen dan de mainstream mening dan is men opeens niet zo inclusief en divers. Er wordt heel erg de oren gehangen naar belangenclubjes en big business heeft ook een negatieve invloed op democratie en de mainstreammedia heeft alleen niet meer de klassieke controle functie maar lijkt een spreekbuis van de macht. De BLM hysterie is in Neerland op geen enkele manier gerechtvaardigd. Is alles ideaal? Vast niet. Maar 'institutioneel racisme' in Nederland? Met institutioneel bedoeld men vast diep verankerd in de maatschappij en de instituties. Dan zeg ik: laat me niet lachen, een bizarre claim. Rob Jetten en de BLM kliek wakkeren tegenstellingen aan en vergroten haat. De gewone burger van welke afkomst dan ook kan en hoop ik, beter nuchter blijven en elkaar blijven ontmoeten in de maatschappij; op het werk, op het schoolplein, in de disco, of waar dan ook. Niemand hoeft te knielen voor wie dan ook en 'privileges' bestaan niet. Al deze bullshit is gekopieerd uit de VS, een land met een heel andere achtergrond. Slechte mensen, profiteurs, opportunisten en meelopers gaan hierin mee. Maak je eens druk over landen waar echte onderdrukking bestaat. Martin Luther King vocht voor burgerrechten en gelijkheid, een wereld waarin kleur er niet meer toe doet. Zou hij niet verdrietig zijn geweest als hij dit allemaal zou zien? Weten we nog die journaliste die in een bus zat die voor Dokkum werd tegen gehouden en voor Vrij Neerland of de Groene een stuk schreef waarin het net leek of ze een activiste in the Deep South was in 1961? Die retoriek vind ik niet alleen beschamend maar ook gevaarlijk. En kijk eens naar die manager van Tony Chocoloney die een beeld van J.P. Coen op het Beursgebouw besmeurt. Na al die jaren vind hij het opeens 'offensive'. Wat ben je dan een treurige droeftoeter die nog even mee wil surfen om zijn bedrijf op de kaart te zetten. Ik wijs alle vormen van geweld af, ook tegen standbeelden en monumenten. Kijk eens kritisch naar je eigen leven; ondersteun je sweatshops in China of kinderarbeid in Bangladesh. Laat de stille meerderheid zich niet in de welles nietes meeslepen en positief met een weerwoord komen en op de bal spelen en niet op de man. Stop de waanzin. Vecht voor vrijheid en verzet je bv. tegen die bizarre corona 'noodwet'. Dit is niet allemaal links of rechts maar gezond verstand.
Keijzer
@BenTja, het vergt een of een paar fanatieke personen, die geestverwanten zoekt/zoeken, of die vanzelf aantrekt. Zich gaat organiseren. Aansluiting zoeken bij geestverwanten, acties gaan voeren, waardoor altijd wel mensen worden aangetrokken, media halen en in deze dominante tijd van neo marxisme en dus dat dader-slachtoffer stramien, heb je onmiddellijk podium bij de "publieke omroep" die daar ook in verdrinken en vervolgens springen natuurlijk dito politieke partijen op die trein en dat dendert vanzelf door met een goede strategisch fanatieke groep als locomotief. Je ziet hetzelfde patroon bij klimaatkwestie. Vorig jaar had men een internationale ster met de voornaam Kim uit VS om de PR van de black power beweging hier te versterken en nu lukt dat in deze tijd van een gigantische collectieve verontwaardiging, over de wijze waarop George Floyd is overleden door een sadistische agent en passieve collega's, met Jesse Jackson. Die beweging is nationaal en internationaal (ook sterk in VN) vertakt en organiseren die betogingen met hulp van steunbetuigers. Zoals in die link staat over multiculturalisten en islamisten die deze afgrijselijke gebeurtenis in VS instrumentaliseren, om neutraliteit overheid uit te dagen, is dat vanuit KOZP ook het geval, zoals op 2 juni in Amsterdam. Hopelijk heeft premier Rutte een reëel beeld gegeven van de situatie en NL geen VS is en omgekeerd gevraagd, of Jesse Jackson, die groep maant om niet verder dit land te polariseren en hun methode prima werkt bij het neo marxistische deel van het land, maar als een rode lap op een stier bij een ander deel. De veenbrand die Fortuyn vaststelde, dooft men echt niet uit zo. Daaruit kan ook een uitslaande brand komen als reactie. Je ziet hoe een schokkende gebeurtenis ineens, een enorme trigger kan vormen.Na 10 jaar het systematisch verzieken van een al sterk gewijzigde traditie en in stroomversnelling gekomen, het hoog tijd wordt een gebiedsverbod op te leggen. Het doel is nu als zelfbenoemde BOA's te controleren en te betogen met hoog risico profiel. Kostbare zaak qua beveiliging.

Dat is extreem en politiek en Bestuur verabsoluteerd een grondrecht en het tegenovergestelde voor een algemeen belang. Het lijkt op andere vorm van etnisch profileren, wat dan het activisme wel uitkomt en die gaan juridisch daarvoor tot het uiterste, hetgeen het fanatisme onderstreept. Wat een oudere mevrouw in kerngroep van dat activisme, na een rechtszaak (ik meen in EenVandaag) voor de camera zei, dat het hele feest weg moet en er een VN internationaal kinderdag/feest moest komen. Ze deed de suggestie om die naar moeder Theresa te noemen. Dit hoor je sindsdien niet meer, om strategische redenen neem ik aan, maar het feit dat dit fanatieke activisme, met groeiende autochtone aanhang, die in een zekere indoctrinatie gezogen worden van dit activisme, zullen blijven uitzwermen ieder jaar over Nederland naar die intochten (inmiddels ook Carnaval), zou een poging suggereren, om aldus deze traditie helemaal weg te drukken, zoals bovengenoemde mevrouw wenste.
Keijzer
Voorlopig zie ik door die enorme lobby van het fanatieke Afro Nederlandse activisme met bakermat Amsterdam, dat de Afro Nederlanders, meer bepaald uit land van herkomst Suriname en de Antillen, mijlen oververtegenwoordigd zijn, t.o.v. zoveel andere minderheden aan de praattafels, bij wat heet publieke omroep, plus talloze optredens ook hebben. Dat bijt met de activistische slogans. Mensen uit andere Afrikaanse culturen, en die uit geheel andere minderheidsgroepen, komen nauwelijks in beeld met hun verhaal. Een hoge uitzondering recent bij OP 1. Een Chinese Nederlander, die op een vraag antwoordde: ik zie geen mensen die op mij lijken in media. Men moest zich dood schamen! Die herkent zich niet in deze multiculturele samenleving in media of in reclame. Veel te veel een afspiegeling van Amsterdam en met name die daar momenteel het meest zich georganiseerd hebben en hevig manifesteren.

Kijk naar de reclame blokken en folders. Praktisch alleen Europese en Afrikaanse etniciteit en vooral uit Suriname en Antillen. Opdrachtgevers en uitvoerders van de reclame industrie, dus ook een vorm van etnisch profileren toepassen, die de bevoordeelde groep met migratieachtergrond, heel goed wel past. Een minderheid vertegenwoordigt dus alle minderheden in dit land.

Hoe vaak zie je in de reclame - en aan de praattafels van de "publieke" omroep - mensen uit voormalig Nederlands Indië bijvoorbeeld? Daar in Hilversum (lees Amsterdam) dus geen sprake van actief zijn op diversiteit, tenzij 2 groepen aan die definitie voldoet ineens en Afro Nederlanders en Europese autochtonen dat begrip omvatten. Zijn de gevoelens en herkenbaarheid vanuit andere minderheden daar niet van tel? Pech voor hen, geen krachtige lobby?Hoe gaat het openbaar bestuur zelf hiermee om? Mee in die ultra selectieve tendens binnen minderheden van de “publieke” Omroep en reclame industrie?

De compenserende neutraliteit is al zichtbaar en onzichtbaar gaande, binnen overheid en daarbuiten!

Wanneer komt het CPB met een rapport waarbij autochtonen bevraagd worden over hun ervaringen over vooroordelen en racisme van andere kanten? Uitgerekend in deze tijd een CPB rapport vanuit niet-autochtoon Nederland, om nog wat droog hout aan te slepen voor op de veenbrand, waarvoor Fortuyn waarschuwde? Waar zijn onderzoeken naar racisme en vooroordelen in alle bevolkingsgroepen met migratie achtergrond? Men krijgt daarvoor geen medewerking, dus komen die er niet. Men heeft een sociale druk binnen eigen kring, om mee te doen met de gewenste kritiek op andere bevolking etc, en de druk, om mond te houden t.a.v. kritiek op eigen kring. Dat wilde Fortuyn doorbreken als actief PvdA-er, 15 jaar lang tot 1989, tot die partij overgenomen werd door nieuw links en soepel overging in neo marxisme, onderdeel zijnde van links populisme en schijn-progressief.

De beweging (vrijzinnig links meen ik) van Eddy Terstall, boegbeeld van de prima old school sociaal democraten, heeft leden, juist uit minderheden, die zich in een collectiviteit beklemd voelen van de eigen gemeenschap en overheid en "publieke" omroep die niet horen en zien. Die mensen door fanatisme in eigen kring, en daarbuiten, gekielhaald worden via social media en niet durven komen.

Deze mensen door de overheid, en door wat zichzelf progressief Nederland noemt, in de steek gelaten worden, omdat die naar de collectieve geluiden/belangen buigen, vanuit het activistisch, hardst roepende deel daarvan.

Eddy Terstall komt wel hoor, maar die zie je niet bij de bekende praattafels van Hilversum, maar die in Amsterdam staan.

De publieke omroep zou beter opgeheven worden, of verplaatst naar een deel van het land waar je meanstream Nederland hebt. Of het budget verdeeld wordt over Noordelijke, Zuidelijke, Oostelijke en Westelijke provinciale omroepen, die per regio en in samenwerking die taak uitoefenen, zodat alle bewoners landbreed, zich vertegenwoordigd voelen.
Keijzer
Van de link in voorgaande post gaat toch je lamp van uit. Leven we in NL in parallelle werelden? Al minstens sinds vorig jaar begon het op te vallen hoe eenzijdig minderheden vertegenwoordigd zijn. Enkel bijna Afro Nederlanders, dus nog voordat de rampzalige dood van de heer Floyd plaats vond, waren Afro Nederlanders t.o.v. andere minderheden mijlen oververtegenwoordigd in de reclame industrie. In de link staat weer een foto van...ja, mensen met Afrikaanse roots. Oververtegenwoordigd nogmaals ook bij de 2de huisomroep van Amsterdam, die publieke omroep heet. Na sinds mensenheugenis recent een Nederlandse Chinese Jongeman aan een praattafel daar. Dan toch een dag of 2 geleden een Koreaanse Nederlandse. Maar toch daarnaast Afro Nederlanders en Europese. Kijk eens naar tal van optredens in allerlei programma’s, los van de praattafels. Idem dito, heel veel Afro Nederlanders.Er staat niet bij in dat stuk van de NOS, dat de acteurs in die reclames, op enkele uitzonderingen na, Afro Nederlanders zijn, als vertegenwoordigers van alle minderheden daar en niet in 50% van de reclames naar mijn waarneming. De inhoud van de link in vorige post, onderstreept de verontrustende collectieve psychose zou je het bijna kunnen noemen. Hier de VEA wederom iets onbewust doet, naar hun zeggen, op basis van explosie aan betogingen en de volumeknop van media voluit ging n.a.v. die emoties. Het is een wisselwerking, zoals altijd bij bepaalde triggers.Wat zou er zijn gebeurd, indien die sadistische agent met zijn knie een Latijns Amerikaan had doen overlijden, of een islamitische Amerikaan met roots in Midden Oosten? Of een Aziatische Amerikaan? Was dan alles desondanks ook zo gefocust geworden op Afro Amerikanen en dat ook overal daarbuiten? All lives matter, die reëel in de praktijk racisme meemaken, had de slogan moeten zijn hier in Nederland en niet Nederland hier presenteren als een van de staten van VS. In die doctrine zijn schokkend veel partijen, organisaties en particulieren in meegegaan en dit gaat m.i. averechts werken.

Quote Eddy Terstall: wie denkt dat in Nederland geen racisme is, kent Nederland niet. Wie denkt dat Nederland bovengemiddeld racistisch is, kent de wereld niet. Einde quote. Dit had in Nederlandse acties het vertrekpunt moeten zijn! Zonder Verantwoordelijkheid, geen Vertrouwen en zonder Vertrouwen, geen sociale Vrede. Daar is op bijkans elk domein, van boven tot onder (individueel of collectief) en Nederland breed, een enorm gebrek aan.Dan nog wat betreft diversiteit binnen en buiten overheid. Is dat de afspiegeling van Amsterdam, of van heel Nederland? De inwoners van grootsteden maken een fractie uit van de hele bevolking. Binnenlands Bestuur mag deze gevoelig liggende kwestie, ook wel meenemen in hun overwegingen m.b.t. diversiteit! Indien 15% een migratie achtergrond heeft, wat moet dan de vertegenwoordiging zijn? Naar ratio inwoners per verschillende bevolkingsgroep? Het is beter de publieke omroep in 4 regio’s op te delen. Noord, Zuid, Oost en West en daar op regio aanpassen.Heel Nederland is nu afhankelijk van een publieke omroep, die een afspiegeling is van Amsterdam. Vanwaar die vanzelfsprekende dominantie? Omdat “publieke” omroepen in West Europa altijd dichtbij- of in Grootsteden uitzenden? Je ziet als gevolg van het fanatiek activisme uit Amsterdam, domeinen al eenzijdig vertegenwoordigd en als deze dynamiek zo doorgaat, worden dat nog meer en gaat dat vrees ik kwaad bloed zetten, niet alleen bij deel autochtoon Nederland, maar mogelijk ook onder andere minderheden, die zich bewust kunnen gaan worden van hun non vertegenwoordiging overal en blijkbaar goed georganiseerd fanatiek activisme je bovenaan doet komen in de representatie. Zo werkt dat binnen disproportioneel-, dominant-, zogenaamd progressief Nederland. Nederland kom a.u.b. bij zinnen!
Keijzer
Van een massa met gestrekt armen naar boven krijg ik beelden op mijn netvlies, maar dan van vele armen in een groep of menigte, met vlakke hand. Is deze houding vanuit activisme in VS, hier in Nederland wel betamelijk t.o.v. Joodse gemeenschap? Maar ook elders wonen overlevenden en kinderen en kleinkinderen van slachtoffers.

Is deze vraag ergens ooit opgekomen?De Joodse gemeenschap zou groot gedeelte van oude deel van Amsterdam kunnen vragen af te breken vanwege de gigantische pijnlijke herinneringen van zelfs nog overlevenden uit 40-45.. Er liggen wel tegeltjes met hun namen bij huizen van slachtoffers, die uit hun huizen zijn gehaald en weggevoerd. Maar die vroegere woningen van henzelf, ouders of grootouders, lopen Joodse Amsterdammers wel voorbij. Zelfs na 75 jaar nog hevig anti-semitisme. Wat een schande. En in die wijd open gezette volumeknop sinds de dood van de heer Floyd, komt dat racisme niet eens aan de orde bij de "publieke" omroep, in het kader van anti-racisme betogingen. Intriest en verbijsterend en alleen hiervoor kan ik plaatsvervangende schaamte voelen met wat nu gaande is en nog beter begrijpen wat massa-dynamiek kan doen, zowel ten goede, als ten slechte, of averechts.
Keijzer
AANRADER:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/22/bart-de- …Citaat bij link:

Bart De Wever (N-VA): "Geloof niet dat Vlaming racistisch is, maar hebben groot probleem met identiteit en diversiteit"

"Ik geloof niet dat Vlaming racistisch is, maar we hebben in de samenleving wel een groot probleem met identiteit en diversiteit." Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een lang gesprek in "Terzake" over racisme, betogingen tegen politiegeweld, praktijktesten en de politieke situatie.

Einde citaat.Dit is een VRT programma, deels vergelijkbaar met Nieuwsuur, maar dan na het Nieuws en niet gecombineerd.

VRT zit in Brussel. Ook dus weer een “publieke” omroep die een afspiegeling is van die stad. De wantrouwige vragen van deze presentatrice spreken boekdelen en zit in die neo marxistische bubbel en alles wat vanaf ter rechterzijde (N-VA plaatst De Wever als centrum rechts) aan realiteit wordt gezegd, kan niet zo zijn.Deze burgermeester van Antwerpen heeft een uitstekend rapport gehad over het functioneren van de politie daar en toch dat continue wantrouwige gewroet door deze links politiek correcte presentatrice en steeds wijzen naar wat op straat nu gebeurt en gezegd wordt, met volume knop van media wijd open. Bart de Wever kan elke journalist aan en deze mevrouw heeft bij VRT een naam.Dit is de meest moedige en een van de allerbeste top politici in dit deel van de wereld. Weverisme en Fortuynisme raken elkaar, maar in BE zit een heel groot structuur probleem. 5 parlementen op 11 miljoen inwoners zegt genoeg.Bart de Wever is bijna tegelijkertijd met Fortuyn opgekomen. De Wever vanuit Antwerpen. Fortuyn vanuit Rotterdam. Veel opvallende overeenkomsten in achtergrond, maar verschillend qua persoonlijkheid en presentatie.Een interview van dit niveau aan kant gast, met deze top voorzitter van N-VA en burgermeester van Antwerpen van nu nog de allergrootste partij in BE, zie ik niet in Nederland. Hij doet het moeilijke werk en maakt vuile handen, heeft visie en gaat met succes gestaag door, maar Vlaams Belang gaat nu in de peilingen de grootste partij worden. Vlaams Belang kan als zweeppartij, zoals men daar deze partij in huidige situatie in oppositie noemt, nu van alles beloven. 13% van de 33% stemmen op N-VA in 2014 (sinds september 2018 lukt het niet een volwaardige federale regering te krijgen) stappen nu over naar Vlaams Belang en denken, dat de jonge succesvolle voorzitter van Vlaams Belang hen snel wel kan bedienen. Vergeet het maar!Bart de Wever krijgt helaas niet de credit die hij verdient, een van de grootste en moedigste politici die BE ooit heeft gehad. De heer de Wever ambieert alleen de post die hij nu heeft. Hij heeft het recept voor een stabiele en gezonde diverse samenleving per Land in EU en in een beter opgezette Europese Unie, maar dat gaat men pas achteraf inzien, als het te laat is.

Deze topper bij de zuiderburen zien we uiteraard nooit bij de "publieke" omroep hier voor het broodnodige gezonde politieke verstand en nodige moed daarbij in een tijd, waar diverse grote domeinen gigantisch onder druk staan tegelijkertijd. Nogmaals een aanrader is dit interview en wat een verademing, zoals Fortuyn dat ook was!
Keijzer
https://nos.nl/artikel/2338337-black-lives-matte …Betogers van black lives matter gaan in gesprek vandaag met premier Rutte.

KOZP heeft de betoging van 2 juni op de Dam georganiseerd en stelt in bovenstaand bericht, dat zij tot hun onvrede niet zijn uitgenodigd en zij wel betrokken zijn bij meer dan 12 betogingen in elke provincie van Nederland. De betreffende woordvoerster luistert naar de achternaam Pieter lees ik.

Dit onderstreept die netwerken in binnenland en buitenland, waardoor dit ook zo explosief kon ontrollen.Hier heeft premier Rutte een verstandige stap in gezet. Met fanatiek activisme kom je niet in dialoog, die zenden alleen uit en willen dat naar hun wensen meteen wordt gehandeld en op welke manier en misbruiken in mijn ogen het recht van protest, omdat zaken die altijd al per generatie in ontwikkeling waren, nu in versnelling al zijn. Zij trekken oneigenlijk het laken naar zich toe als spreekbuis van alle Surinaamse- en Antilliaanse Nederlandse bewoners. Het protest in de Bijlmer suggereert dat de gemeenschap hen als spreekbuis accepteert, gelet op aantal aanwezigen daar, maar ik begrijp dat 300.000 Nederlandse Surinamers hier in Nederland wonen. Zoveel waren er dan ook weer niet. Niet eens opgeteld bij alle betogingen volgens mij.De spreekbuis claimen van alle Afro Nederlandse bewoners, is een vlag die de lading zeker niet dekt. Dat mandaat is hen niet gegeven, maar hebben zij eenvoudig naar zich toe getrokken. Dat lukt hen aan de praattafels bij de “publieke” omroep heel goed en bij overheden. Dit keer wordt dat patroon eindelijk doorbroken.

Als het hen uitkomt, worden alle bewoners van niet Europese achtergrond erbij gehaald.Een gevolg van het een en ander is de heisa rondom de heer Derksen. De Afro Nederlandse advocate, die eerder aan een praattafel, een heel empathische D66 achtige collega, bij een gesprek, die bedoeld was om een dialoog op gang te brengen, maar zij haar collega bij de start al, onmiddellijk het deksel op de neus gaf en de arme man vervolgens verder, nu op zijn tenen, op eierschalen ging lopen, pakte het nu anders aan met de heer Derksen. Blijkbaar heeft de advocate kritiek gehad op haar stijl vanaf start gesprek met haar collega en pakte ze het dus dit keer bij de heer Derksen anders aan.

Derksen moest echter nu op 3 borden schaken. Jegens de Afro Nederlandse advocate, jegens een meen ik Marokkaans Nederlandse oud voetballer en jegens de presentator, die de heer Derksen niet onterecht de advocaat van de duivel noemde. Adverteerders in die georganiseerde collectieve - hysterisch te noemen - dynamiek meegaan en reclames terug trekken. Blijkbaar calculeren zij in meer consumenten daarmee te trekken, dan de kijkers van dat programma als consument te verliezen. Dat kon in werkelijkheid wel eens anders uitpakken.Dezelfde bovengenoemde advocate tegenover Derksen, werkte sterk nu vanaf de start op diens gevoel, maar haar voorbeeld van een contact met een oudere vrouw, die een bepaalde aanduiding wilde voor huidskleur Europese en Afrikaanse kleur huid, vond ik nogal merkwaardig dat te combineren met algemeen empathie, waarop zij hamerde. Als je met die mevrouw spreekt en haar wens onthoudt ook nog, kun je daar rekening mee houden, maar zoveel anderen zullen een andere voorkeur hebben. Al met al stelt de advocate een wereld voor, dat de geborgenheid en veiligheid en onvoorwaardelijke acceptatie van moeder en vader thuis (dat is al niet eens jammerlijk genoeg het geval in veel huishoudens) in die buitenwereld ook moet zijn. Dat is een fantastische stip op de horizon, a la PM Rutte geformuleerd, maar na duizenden jaren wereld-levensovertuigingen, lijken we daar nu verder af dan ooit. Als kinderen dat verwachten als ze de buitenwereld in gaan, hun antennes op hoogste gevoeligheid worden afgestemd, dan kweek je onrealistische verwachtingen, met enkel als schild - pijn voelen en gekwetst voelen – en met gevolg: vijand denken. Deel daarvan gaat frustraties afreageren op die buitenwereld en ontvankelijk worden voor radicalisme.
Keijzer
AANRADER (voor openbaar bestuur en geïnteresseerden)https://www.youtube.com/watch?v=uS2dz00OW5UNederland en slavenhandel: een ontnuchterende analyse in een verhit debat. In gesprek met Piet EmmerAd Verbrugge in gesprek met emeritus hoogleraar Piet Emmer over het Europese en Nederlandse slavernijverleden. “We moeten nooit krijgen dat iedere groep de eigen ellende het belangrijkst vindt.”Het gesprek is onder de video uitgeschreven!Over slavernij, die ook verder terug gaat dan de koloniale tijd en overal in de wereld, de inhumane norm van slavernij bestond, die evenzeer ook gold in Afrika en tussen Afrikaanse bevolkingsgroepen. Als krijgsgevangenen, of (nieuw voor mij) als je schulden niet kon terug betalen en die krijgsgevangenen als slaven doorverkocht konden worden. Die werden als ruil, of te koop aangeboden aan Arabische handelaren of Europese handelaren. Binnen Afrika werden bij onderlinge verkopen slaven te voet naar verdere oorden in Afrika gebracht en daar verkocht aan Afrikaanse heersers. Toen de koloniale tijd begon waren Arabische- en Europese handelaren een “afzet markt”.

Bij hongersnoden was het aanbod heel hoog en de prijs veel lager vanwege slechte conditie slaven, die de reis over water nauwelijks meer konden overleven.Het beeld wat vanuit het fanatiek activisme in Amsterdam en daarbuiten wordt gesuggereerd, dat hier in Nederland, net als in VS, Afrikaanse slaven leefden en werkten, klopt dus niet. Een van de doctrines vanuit het fanatiek activisme.

Je had hier dagloners, die zich meldden bij fabrieken etc., onderling tot de bodem gingen, om die dag, of die week, een paar centen per dag te kunnen verdienen, 6 dagen in de week lange dagen. Gemiddelde leeftijd de helft van nu. De werkgevers hoefden ze niet te huisvesten (winter) en te voeden. Daarom hadden die hier geen slaven nodig. Voor werkgevers veel goedkoper. Vind je het gek dat zoveel autochtone Nederlanders als nazaten van deze Europese ploeteraars, woedend zijn over de aantijgingen vanuit dit onacceptabele fanatiek activisme, richting hen, hun ouders, grootouders, overgrootouders, betovergrootouders en verder terug. Gesteund en gefaciliteerd via het verabsoluteren van recht op protest.5% van het BNP (direct en indirect) bracht de slavenhandel op. 95% uit agrarische sector en handel binnen Europa, die een elite enorm verrijkte, maar 90% van bevolking straatarm was in slechte omstandigheden moesten zien te overleven. Vanaf ongeveer 1350 bestond hier geen slavernij in de betekenis zoals we die ons veelal voorstellen. Uithuwelijken ook niet, behalve onder elite.Het fanatiek activisme suggereert, o.a., dat Nederland, dus Nederlanders in den brede, van de slavenhandel riant geleefd hebben. Gouden eeuw gold voor een topje van de samenleving, vergelijkbaar met nu en het aandeelhouderskapitaal gouden tijden beleeft, al een jaar of 30, middeninkomens omlaag zijn geduwd en onderste helft in die periode, nauwelijks is vooruitgegaan in inkomen.In Europa zelf, Europese slaven waren als krijgsgevangenen van Romeinen, Arabieren en Moren die delen van Europa veroverden. Naar verluidt zou Zwarte Piet een vrij gemaakte Moor zijn, met kleding die edelen droegen aan het Spaanse hof, zoals Piet nu nog draagt. Er wel een bisschop (Nicolaas) van Mira (Turkije nu) heeft bestaan, die door Romeinen hevig is gemarteld vanwege christelijk geloof en dat geloof, volgens de Romeinse overheerser, een gevaar werd t.a.v. hun veel godendom en rust in het Rijk. Vandaar rode kleur kleding. Deze bisschop is heilig verklaard. Vandaar ook veel kerken en instellingen met die naam.
Keijzer
Nu gaat premier Rutte toch het fanatiek Afro Nederlands activisme ontmoeten uit Amsterdam. Men roept van die kant iets over een PR stunt van Rutte m.b.t. bijeenkomst op 24 juni en meteen wordt men daar bediend.Vanmiddag zaten er geen burgers uit de andere minderheden bij (Nederlanders met roots in voormalig Nederlands Indie bijvoorbeeld) om over racisme te praten. Dat is m.i. een blunder van premier Rutte, die verondersteld wordt zich niet alleen te richten op wie het meest en het hardst actie voert. Hoofdthema is racisme toch?Indien de premier bij KOZP en BLM, niet andere vertegenwoordigers van andere minderheidsgroepen bij uitnodigt en wederom 2 fanatieke organisaties uit slechts 2 gemeenschappen, het hele laken naar zich toe laat trekken, als woordvoerders van hun eigen gemeenschappen uit Suriname en de Antillen, plus van alle Afro Nederlanders over het thema racisme, faalt hij als verbindende leider gigantisch. All lives matter die reëel racisme meemaken.Vervolgens zal hij ook particuliere geluiden van burgers binnen autochtoon Nederland moeten uitnodigen, wat zij meemaken aan racisme. Laat hij maar een oproep doen wie wil komen. Helaas is/zijn autochtoon Nederland en heel wat andere, ongehoorde minderheidsgroepen, niet georganiseerd.Vervolgens zal premier Rutte ook de platforms ter rechterzijde van de politieke middenlijn, moeten uitnodigen, zoals hij nu bovengenoemde organisaties alsnog uitnodigt, die via internet opkomen voor het genegeerde geluid vanuit autochtonen en nu bij de publieke omroep genegeerd worden. Zij betalen ook mee aan die “publieke” omroep. Dit als alternatief voor de ontbrekende, niet georganiseerde, brede autochtone belangengroep ter rechterzijde van de politieke middenlijn en die zichzelf als gezond-verstand-centrum-rechts positioneert.Als dat niet gebeurt, vormt het wederom een ander begrip van etnisch profileren, oftewel compenserende neutraliteit t.g.v. een zich hevig roerend deel binnen Afro Nederlandse bevolkingen en draagt hij bij tot verbreding van de kloven.
Advertentie