Advertentie
carrière / Nieuws

Waterschappen: toename externe inhuur en ziekteverzuim

Net als in andere sectoren neemt ook in de sector waterschappen het ziekteverzuim toe, blijkt uit de HR-monitor 2022 sector waterschappen.

11 mei 2023
waterschap.jpg

In de sector waterschappen steeg het aantal medewerkers in de 35 organisaties (21 waterschappen, inclusief 14 gelieerde organisaties) ten opzichte van 2020 met 5,2 procent tot 14.457. Dat blijkt uit de HR-monitor sector waterschappen 2022 van A&O fonds Waterschappen. Verder valt op dat zowel externe inhuur als het ziekteverzuim toenemen.

Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

BMC
Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

Locatiecoördinator Opvang Oekraïense ontheemden en statushouders

JS Consultancy
Locatiecoördinator Opvang Oekraïense ontheemden en statushouders

Stijgend ziekteverzuim

Het is een algehele trend op de arbeidsmarkt en ook de waterschappen zijn geen uitzondering: het ziekteverzuim neemt toe. In 2020 was het percentage ‘ziekteverzuim inclusief verzuim van langer dan één jaar’ nog 4,5 procent, in 2022 was het 5,5 procent, laat de HR-monitor zien. ‘Een forse stijging, maar wel een landelijke trend’, zegt fondsmanager Bart de Zwart. ‘Het zou aan corona-effecten kunnen liggen. We gaan er nog een nadere analyse naar doen.’ Ook het percentage ‘ziekteverzuim exclusief verzuim langer dan één jaar’ nam toe van 3,8 procent in 2020 naar 4,4 procent in 2022.

Grotere formatie

Bestaande en nieuwe taken vragen intussen om meer personeel en dat is er ook gekomen, want de formatie nam toe tot met 5,2 procent ten opzichte van 2020 tot 14.457. Ook het aantal fte toonde een groei van 5,7 procent tot 13.602. Door klimaatverandering kosten bestaande taken meer werk, zoals de opgaven rond dijkversterking. ‘Ook de kwaliteitseisen van oppervlaktewater zijn strenger geworden, wat aanpassingen aan de zuiveringsinstallaties vergt’, legt De Zwart uit. Er zijn ook nieuwe taken binnen de sector bijgekomen met bijvoorbeeld de ambitie energieneutraal te zijn. ‘Met eigen energiefabrieken halen we biogas uit slib. Daarnaast is er door de droogteperiodes een omslag in het denken: van teveel water naar water vasthouden. Verder brengt de digitale transformatie veel extra werk met zich mee.’

Duurdere externe inhuur

En daar zijn gespecialiseerde functies voor nodig, wat weer heeft gezorgd voor een flinke toename in kosten voor externe inhuur. Het percentage dat werd uitgegeven aan externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom steeg ten opzichte van 2020 van 16,7 naar 18,6 procent in 2022. In totaal ging het om een bedrag van 197,4 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2020 was dat bedrag nog 150 miljoen. Het aandeel externe inhuur in bezetting in personen naar aanstelling is wel ongeveer gelijk gebleven: 17,1 procent. ‘Vooral functies in ict en data zijn moeilijk vervulbaar. Als vacatures dan niet worden ingevuld, wordt er vaak een beroep gedaan op externe inhuur en dan stijgen de loonkosten daar.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie