Advertentie
carrière / Nieuws

Stichtse Vecht neemt onrust ambtenaren weg

Onder ambtenaren van Stichtse Vecht is sprake van onrust en leven er gevoelens van onveiligheid. Gemeentesecretaris Frank Halsema snapt dit en doet er alles aan deze weg te nemen.

21 juli 2021
Gemeentesecretaris-Frank-Halsema-def---foto-Norbert-Waalboer-edit.jpg

Binnen de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht is sprake van onrust en leven er gevoelens van onveiligheid. Reden is het plaatsingstraject van managers. Vier huidige managers passen niet meer in het nieuwe managersprofiel en moeten op zoek naar een andere functie. Gemeentesecretaris Frank Halsema snapt de ongerustheid en het gevoel van onveiligheid en doet er alles aan deze weg te nemen.

Perspectief

Het viel dan ook niet mee om op hele korte termijn een interviewafspraak met Halsema te maken, nadat er raadsvragen over de onrust waren gesteld. De prioriteit van Halsema lag bij de gesprekken die hij vorige week heeft gevoerd met de teams die per november hun manager noodgedwongen zien vertrekken. Ook sprak hij met de managers wiens profiel niet meer bij de nieuwe eisen passen. Deze week volgt nog een aantal gesprekken. ‘Er was onrust in met name die vier teams. Daarom wilde ik ze snel spreken. En hen daarbij het perspectief voorhouden waarom we dit doen: iedere inwoner verdient een goed functionerende gemeente. Dat perspectief is nodig om de benodigde organisatieverandering te kunnen doorgronden.’

 

Opgavegericht

Dat perspectief vloeit voort uit de veranderopdracht die Halsema anderhalf jaar geleden van het college kreeg. Om toe te groeien naar een goed functionerende overheid moet de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht meer opgavegericht gaan werken, meer in regionaal verband gaan opereren en als netwerkorganisatie gaan functioneren; zowel in- als extern, legt Halsema uit. ‘Je kunt er dan voor kiezen zo’n opdracht bij een extern bureau te beleggen, maar daarvoor heb ik niet gekozen. Ik wilde het van binnenuit organiseren.’

 

Managementprofiel

Een aantal werkgroepen ging aan de slag met ieder een eigen opdracht. De ene werkgroep boog zich over een nieuw organisatiemodel, een andere over de bedrijfsvoering en weer een andere over de nieuwe managementprofielen. Vanuit die nieuwe managementprofielen volgde een plaatsingsproces. ‘Dat is met de zittende managers, de ondernemingsraad en de vakbonden afgestemd’, aldus Halsema. In het nieuwe organisatiemodel is plaats voor achttien managers. Negen huidige managers hebben op die nieuwe functies gesolliciteerd; vijf van hen zijn per 1 november benoemd. Vier managers zijn niet geplaatst en krijgen twee jaar de tijd om op zoek te gaan naar een andere functie, binnen dan wel buiten de organisatie, en krijgen daarbij ondersteuning. ‘We gaan dicht bij de mensen staan.’

 

Kwetsbaar proces

Dertien managementfuncties staan nog open. Nu de sollicitatieronde voor de zittende managers is afgerond, worden de vacatures voor andere medewerkers binnen de gemeente opengesteld. Als er dan nog functies onvervuld blijven, wordt extern geworven. Het plaatsingsproces is een van de meest moeilijke onderdeel van het veranderproces, stelt Halsema. Het is begrijpelijk dat dit binnen de organisatie tot onrust en gevoelens van onveiligheid leidt. ‘Zo’n proces is ingewikkeld, kwetsbaar en maakt mensen angstig.’ Er was onder medewerkers ook de vrees dat dit de start zou zijn van een grote reorganisatie. Daarvan is geen sprake, benadrukt Halsema. Wel gaat er ‘in de breedte wat veranderen’. Mensen gaan in nieuwe teams werken, met nieuwe managers. Die teams moeten onderling meer gaan samenwerken dan ze nu doen. ‘Veranderingen geven nu eenmaal reuring.’

 

Plek geven

De onrustgevoelens van zijn mensen raken hem. ‘Ik hou hen zo veel mogelijk het doel voor ogen; een goed functionerende overheid die opgavegericht, regionaal en in netwerken werkt. Om zo onze inwoners de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden.’ Op de vraag of hij met de gesprekken de ambtenaren voldoende heeft kunnen geruststellen, moet Halsema het antwoord schuldig blijven. ‘Aandacht helpt altijd, maar of het voldoende is, kan ik niet inschatten. Het heeft tijd nodig om aan een verandering te wennen. Mensen moeten het een plek geven. Ik heb aangegeven dat ze daar de tijd voor kunnen pakken. Dat geldt ook voor de niet-geplaatste managers.’ De nieuwe organisatie gaat op 1 november van start. De niet-geplaatste managers kunnen tot die datum hun huidige functie blijven vervullen, maar hij heeft er ook begrip voor als niet iedereen dat kan opbrengen. 

 

Gevolgen dienstverlening

Raadslid Ron Druppers van de Fractie Lokaal Liberaal, die raadsvragen over de onrust binnen de ambtelijke organisatie stelde, is bezorgd over de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners ‘als er zoveel onrust heerst in de ambtelijke organisatie en zoveel teamleiders de organisatie gaan verlaten’. Het college erkent in zijn beantwoording dat de impact van de stappen die nu worden genomen op korte termijn gevolgen kunnen hebben voor de dienstverlening. Er wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen. Mocht de nood aan de man komen, wordt extra capaciteit ingehuurd, zo heeft het college toegezegd.    

 

Schrale organisatie

Een makkelijke periode om zo’n organisatieverandering door te voeren is het niet, erkent Halsema. Door corona werkt vrijwel iedereen thuis en nam de arbeidsproductiviteit af. En dat terwijl de gemeente vanwege corona stapels extra werk kreeg, in een ‘schrale organisatie’, zoals de gemeentesecretaris het noemt. In ‘gewone’ tijden kan met de ambtenaren van Stichtse Vecht het werk worden gedaan dat gedaan moet worden. Maar met alles wat er rondom corona kwam kijken, ‘zag ik, en ons college, ook de realiteit onder ogen. We moesten keuzes maken. We hebben projecten geprioriteerd en beleid teruggeschroefd.’ Het helpen van ondernemers en kwetsbare inwoners ging voor het maken van een nieuw beleidsplan. Halsema: ‘Ik gun alle gemeente die prioritering en het maken van keuzes om het voor medewerkers behapbaar te maken. Niemand heeft er wat aan als er mensen uitvallen.’

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@Bimie, ik kan natuurlijk geen namen noemen i.v.m. de AVG regels, ik zou zomaar een rechtszaak aan de broek krijgen wegens smaad, gaan we dus niet doen. Maar geloof me na meerdere (openbare) Berenschot onderzoeken dat we na 10 jaar prutswerk van een dominant groepje "bestuurders" (die zichzelf na de fusie in het zadel hadden gehesen) we toe zijn aan een andere bestuurscultuur. Dat doe je het beste met een externe verse secretaris die van wanten weet. P.S. Ik reageer niet meer op "Argumentum ad hominem" van een conspirerende troll (ik noem geen naam).
B. Janssen / Ambtenaar
@Nico: namen van bestuurders zijn niet geheim hoor! En 10 jaar aan de macht? Dan heeft de bevolking in de Stichtste Vecht blijkbaar niet echt opgelet. Mijn ervaring is dat bestuurlijke onrust en reorganisaties maar zijdelings met elkaar verbonden zijn. Het "opschudden" van organisaties heeft meestal als gevolg dat slecht werkende elementen verdwijnen, maar helaas ook de goede. Dientengevolge rommelt het nog even "lekker" door en is een volgende reorganisatie het gevolg. Pas wanneer het management weer echt éénduidig en helder de structuren en lijnen uitzet komt er weer "rust" in de tent en voelen bestuurders en burgers zich weer bediend. En daar doen we het voor, niet voor onze "netwerkjes" en vage "opgaves".
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@Bimie, "Dan heeft de bevolking in de Stichtste Vecht blijkbaar niet echt opgelet." ... daar gaat de bevolking helemaal niet over, er is een ambtenarenwet die zoals je weet ambtenaren heilig heeft verklaart met eigen wet en regelgeving. Bovendien geldt bij reorganisaties het afspiegelingsbeginsel (first in - last out) dat de oudere plucheplakkers beschermt. Het heeft de gemeente 6 jaar gekost om een werk weigerende ambtenaar op RO te ontslaan (wilde volgens de rechtbankstukken niet werken onder een Duits regiem uit de jaren 40). ECLI:NL:RBUTR:2012:1573, inmiddels verwijderd want van de inhoud wordt je niet vrolijk, en deze ECLI:NL:CRVB:2014:3121 de einduitspraak hoger beroep.
Pietje / HR
'de arbeidsproductiviteit neemt af' is een veelgehoorde leus in deze tijd, de werkdruk is simpelweg te laag als er echt een kritisch wordt gekeken.
Jan
Een gemeentesecretaris werd ontslagen en vervangen door een nieuwe en hij gaf zijn opvolger drie gesloten enveloppen. Bij elke crisis mocht die er één openen. Na een half jaar kwam al de eerste crisis: het college was niet tevreden over de arbeidsproductiviteit van de ambtenaren. De nieuwe gemeentesecretaris opende enveloppe nr. 1. Daarin zat een briefje met de tekst "Geef je voorganger de schuld". Aldus geschiedde en het was even rustig. Maar na weer een half jaar begon de gemeenteraad te morren over de arbeidsproductiviteit. Weer een crisis. Hij opende dus enveloppe nr. 2. Daarin zat een briefje met maar één woord: "Reorganiseren". Aldus geschiedde. Na een jaar kwam er een grote crisis. Niets liep meer goed, iedereen was ontevreden: de burgers, de gemeenteraad, het college en de ambtenaren. Algemeen was men van mening dat de gemeentesecretaris moest worden ontslagen. Hij opende ten einde raad enveloppe nr. 3. Daarin zat een briefje met de tekst "Maak drie enveloppen klaar met daarin de volgende teksten"
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@jan, leuk verhaal... Onze 1e secretaris hield het bijna 5 jaar vol totdat hij intern een functie elders kreeg, kon de kikkers niet in de kruiwagen houden. Vervolgens kregen we een interim zonder enige bestuurservaring of bestuursopleiding (Drs. Engels), die met een kruiwagen werd binnengereden door een hoofdambtenaar (tevens voormalig oud collega uit de gemeente Zeist). Vervolgens werd deze interim intern "benoemd" tot nieuwe secretaris die vol goede moed de klus moest klaren samen met een nieuwe "verander manager" die direct op zijn handen is gaan zitten. Deze secretaris is na 5 jaar ploeteren vertrokken naar elders omdat de interne bestuursstructuur (ieder voor zich, selectieve HRM) verandering niet toe liet. Met deze nieuwe secretaris hebben we een kans om niet verder te roeien met versleten riemen, maar over te stappen op een motorboot met een gekwalificeerde kapitein aan het roer. Ik wens hem sterkte met zijn opdracht om er iets moois van te maken.
B. Janssen / Ambtenaar
Leuk zo'n traject met een verandermanager die zich bedient van holle frases als "opgavegericht werken" en veranderen naar "netwerkorganisatie". Allemaal dingen die de productiviteit niet gaan bevorderen noch besluitvorming gaan verbeteren. Leuk bedacht, maar dan mis ik nog de leus "wie het weet mag het zeggen". Hoop voor mijn collega's in de Stichtse Vecht dat deze gekkigheid en meeloperij niet al te lang gaat duren en ze daar weer snel bij zinnen komen.
H. Wiersma / gepens.
Een organisatie verander je niet van daag op morgen. Dit wordt op de gedachte manier een duur grapje voor de gemeente (lees burgers). Misschien een secretaris zoeken die bereid is wat meer tijd te nemen?
Willem / Manager bij gemeente
Klassiek voorbeeld waarbij via een organisatieontwikkelings project achterstallig onderhoud van jaren wordt weggepoetst.

In een professionele/moderne organisatie doe je continue aan verbetering. Een niet goed functionerende medewerker of manager daar ga je mee aan de slag. Door deze continue verbetering voorkom je dit soort leed voor medewerkers. Maar veel managers vinden het naar om mensen eerlijke feedback te geven over hun functioneren. Dat is ook niet leuk maar wel noodzakelijk en beter voor alle partijen.

Deze vier snappen ook wel dat ze waarschijnlijk al jaren als onvoldoende worden gezien, maar hebben nooit de kans gekregen om zich te verbeteren.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Ik ben bijzonder blij dat de heer Halsema de zelfbenoemde kasteelheren op alle departementen even onder de loupe heeft genomen op basis van hun (wan) prestaties. Ik wens hem en de burgemeester heel veel succes op weg naar een betrouwbare gemeente!
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Ik ben bijzonder blij dat de heer Halsema de zelfbenoemde kasteelheren op alle departementen even onder de loupe heeft genomen op basis van hun (wan) prestaties. Ik wens hem en de burgemeester heel veel succes op weg naar een betrouwbare gemeente!
B. Janssen / Ambtenaar
@Nico: Is er sprake van wanprestatie van de kasteelheren? En wie zijn dat dan? Doen die 4 het zo slecht? Of moet de secretaris en bestuur zich profileren? Dat oordeel durf ik niet te geven, maar iemand die zich bedient van een holle frase als "opgavegericht werken" daar zou ik niet bij voorbaat vertrouwen in hebben.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Birmie: maar onze Nico heeft hier elders al de klok zonder klepel geluid dat dit aaaaaalllllllemaaaaaasllll komt door een herindeling. Meer dan dat komt er bij hem niet uit.
Advertentie