Advertentie
carrière / Nieuws

Kabinet laat effecten kantoortuin onderzoeken

Het kabinet laat onderzoek doen naar het werken in kantoortuinen en de mogelijke effecten op de gezondheid en het welzijn. Dat antwoordt staatssecretaris Tamara van Ark op vragen van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Die gevolgen moeten worden gemonitord via vragenlijsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

09 april 2020
computer-room.jpg

Het kabinet laat onderzoek doen naar het werken in kantoortuinen en de mogelijke effecten op de gezondheid en het welzijn. Dat antwoordt staatssecretaris Tamara van Ark op vragen van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Die mogelijke gevolgen moeten worden gemonitord via de vragenlijsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Vermoeidheid en concentratieverlies
Van Dijk stelde de vragen naar aanleiding van een uitzending van De Monitor uit februari van dit jaar. Daaruit bleek dat bedrijfsartsen veel klachten krijgen over het werken in een kantoortuin. Meer dan 90 procent zegt dat werknemers die bij hen komen de kantoortuin als één van de oorzaken van hun verzuim noemen. Geluidshinder (93 procent) en concentratieverlies (94 procent) noemen zij als belangrijkste oorzaken van de klachten. Ook ervaren werknemers teveel prikkels in de kantoortuin, zoals collega’s die rondlopen, en een gebrek aan privacy. Dit leidt tot vermoeidheid (90 procent) en concentratieverlies (92 procent). Vier op de vijf bedrijfsartsen hoort dat werknemers stress ervaren in een kantoortuin, 60 procent noemt hoofdpijn. Ruim een derde zegt dat werknemers ‘burn-out’ noemen als gevolg van de kantoortuin. Ook zou re- integratie van werknemers moeilijker verlopen als deze mensen worden teruggezet in de kantoortuin.

Nooit gevraagd naar gevolgen kantoortuin
Van Ark beaamt dat slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen en de werkgever ten behoeve van zijn werknemers moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Ze wijst erop dat de inrichting van de werkplek, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers moet worden aangepast. ‘Als er voor werknemers ongezonde arbeidsomstandigheden ontstaan, zoals hinderlijk geluid, zal een werkgever in overleg met zijn werknemers moeten zorgen voor een gezonde werkplek en organisatie van het werk, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd. Werkgevers en werknemers kunnen zich hierbij laten adviseren door arbodeskundigen.’ Van Ark kent het onderzoek van De Monitor, en zegt dat in lopende monitors naar arbeidsomstandigheden nooit specifieke vragen zijn opgenomen over kantoortuinen en gevolgen ervan op de gezondheid. Voortaan worden die wel in de vragenlijsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden opgenomen.

‘Niet alleen financiële overwegingen’
Van Dijk opperde dat het instellen van een kantoortuin voornamelijk vanwege financiële redenen wordt gedaan en wil weten of Van Ark het met hem eens is dat naast de financiële voordelen van een kantoortuin op de korte termijn, er op de langere termijn juist negatieve effecten kunnen zijn vanwege kosten die gepaard gaan met verminderde productiviteit en gezondheid van werknemers. Van Ark zegt geen inzicht te hebben in de beweegredenen van bedrijven om kantoortuinen in te stellen. ‘Dat zouden er verschillende kunnen zijn, niet alleen financiële overwegingen, maar ook de aanpassing van de inrichting van kantoren op nieuwe werkprocessen kan een rol spelen. Aan het creëren van open ruimtes wordt enkele voordelen toegedicht, zoals stimuleren van samenwerking, innovatie en integraal werken. Op basis van de gegevens die ik heb, kan ik geen conclusies trekken over de effecten.’

Rol Ondernemingsraad
Arbeidsomstandigheden, zoals inrichting van werkplekken, zijn een verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers, merkt Van Ark op. ‘Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers daarover het gesprek voeren.’ In hoeverre medewerkers daadwerkelijk worden betrokken bij het creëren en inrichten van een kantoortuin is haar niet bekend. ‘De vormgeving van de betrokkenheid van werknemers bij de inrichting van de werkplek is een aangelegenheid van de sociale partners. De wetgever heeft daar kaders voor gemaakt.’ De werkgever voert met de Ondernemingsraad of met een personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan, de individuele belanghebbende werknemers) overleg over het arbobeleid en de uitvoering daarvan. ‘Daarnaast ligt er een wettelijke taak voor de Ondernemingsraad bij het invoeren van een nieuwe werkwijze, zoals het nieuwe werken, om de werkgever te adviseren.’ Als concrete afspraken over arbeidsomstandigheden voor medewerkers bindend zijn, geldt instemmingsrecht voor de Ondernemingsraad, schrijft Van Ark.

Norm oppervlakte kantoorwerkplekken herzien
De arbeidsomstandighedenregelgeving bevat geen concrete normen voor concentratiewerkplekken in kantoortuinen, antwoordt Van Ark op de suggestie van ergonomen om een minimumaantal concentratiewerkplekken te garanderen per kantoortuin. ‘Het is aan arbodeskundigen om binnen die wettelijke kaders werkgevers en werknemers te adviseren bij een gezonde inrichting van de werkplek die toegesneden is op de situatie en het werk van de organisatie.’ Als partijen die opdracht geven kunnen NEN-normen worden aangepast om tot een beter werkklimaat in kantoortuinen te komen. Van Ark wijst erop dat het instituut NEN in november 2019 met deskundigen heeft besproken of de nationale norm NEN 1824 ‘Oppervlakte van kantoorwerkplekken’ moet worden herzien. De conclusie was dat dat het geval is. De werkomstandigheden in een kantoortuin vragen namelijk extra aandacht. Wie een bijdrage wil leveren aan de herziening van de norm kan contact opnemen met het NEN.

Gevolgen coronacrisis
De coronacrisis kan hier nog een extra impuls aan geven. In de Volkskrant stelde Wim Pullen, directeur van het Center for People and Buildings, deze week dat werkgevers zo hebben beknibbeld op ruimte dat er per werkende nog ongeveer 0,7 werkplek over is. En die plek bevindt zich dan meestal ook nog eens in een aaneengesloten blok bureaus op zo’n 120 centimeter afstand van zes andere collega’s, waar ook weer zo’n blok naast staat. ‘Met z’n allen tegelijk aan het werk en anderhalve meter afstand bewaren, lijkt daarmee op veel plekken onmogelijk.’ En Wendel Post van ArboUnie zegt in dezelfde krant dat we de coronacrisis zouden moeten aangrijpen om de kantoortuin te evalueren. ‘Misschien is dit het laatste zetje en gaan we weer terug naar de oude cellenkantoren.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Janet / beleidsadviseur
De reactie hieronder begrijp ik niet. Maar in ons gebouw, is de norm van 0,7 op sommige plekken verlaagd tot 0,53.

Het is soms heeeeel druk op etages. Als de helft van de mensen maar zou mogen werken vanwege de coronacrisis, dan zou nog de anderhalve meter niet gehaald kunnen worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.Pluim
Gauw wettelijk afschaffen die kantoortuinen. Het is alsof je naakt op een voetbalveld staat met volle tribune.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ivo
Het is niet verkeerd als deskundigen aangeven wat verstandig is, maar de overheid moet zich daar niet tegenaan bemoeien
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Dit probleem wordt veroorzaakt doordat bestuurders/managers hun oren laten hangen naar architecten. Die architecten kijken alleen maar naar wat zij een fraai ontwerp vinden en laten zich daarbij niets gelegen liggen aan de omstandigheden waaronder het personeel moet werken. Dat kun je die architecten niet verwijten. Die beschouwen zichzelf als kunstenaars. Maar van bestuurders/managers mag je verwachten dat die in de eerste plaats kijken naar de functionaliteit van het gebouw voor hun personeel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ronald prins / manager energietransitie
Al jaren wél een fan van kantoren tuin idee. Maar wel met voldoende ruimte, voldoende stilte werkplekken. In Zuid Holland werken wij ivm een verbouwing in een tijdelijke ruimte met 'nieuwe' flexplekken. Ruim opgezet en zeer gewaardeerd. Soort vooruitziende blik: 1,5 meter gaat aardig!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Ja, Ronald Prins, je kunt wel vijf keer dezelfde reactie plaatsen, maar dat maakt nog niet dat je daarmee meer indruk maakt. Hooguit blijkt eruit waartoe werken in een kantoortuin kan leiden....

Dat hele kantoortuinen gedoe is louter ingegeven geweest door bezuinigings-streven. Gauw weer terugkeren naar kantoorkamers met maximaal vier bureaus, flink ver van elkaar. En dan liefst afdelingsgewijs, zodat er weer van saamhorigheid en wederzijdse inspiratie en onderlinge vervanging sprake zal zijn. Daar ontbreekt het nu vaak aan, want iedereen zit maar door elkaar. En af en toe thuiswerken is ook prima natuurlijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John van Hooft / CEO
Veel kantoortuinen kennen door hun open karakter nadelen qua akoestiek, klimaat (bijv ervaringsverschillen temperatuur ma/vrouw), licht etc maar om nu zomaar terug te vallen op de oude celkantoren of massaal separate concentratie ruimtes is een beetje te kort door de bocht. Waarom niet de ingrediënten 1,5 meter, concentratie, licht, klimaat, transparantie, kantoortuin en werkplek als uitgangspunten nemen om te komen tot de nieuwe werkplek die al het goede combineert? De huidige kantoortuin is dan misschien (nog) niet goed maar vroeger was alles echt niet beter...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tinus
Ik word helemaal knetter van die teringherrie om me heen. Overal telefoontjes en bilaatjes. Hoe meer er tegelijkertijd praten, des te luider wordt iedereen. Wat slecht allemaal. Nu met thuiswerken i.v.m. Cororna is het heerlijk rustig.

Kantoortuinen: komt overwaaien uit Amerika. Daar is ook niet alles beter. Vaak genoeg voor gewaarschuwd. Langzaam wordt men hier ook wakker dat dit niet bijdraagt aan een goed werkklimaat en leidt tot ziekte.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel
Bedoeld wordt toch zeker; weer een nieuw onderzoek. Even rondneuzen en er is ruim voldoende over te achterhalen. Het fenomeen kantoortuinen is al meermalen onderzocht door allerlei deskundigen vanuit verschillende invalshoeken. Met als resultaat; kantoortuinen zijn inmiddels volstrekt achterhaald.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernadette Weynants / Financieel specialist
Kantoortuin is niet fijn, maar kantoortuin in combinatie met flexplekken is helemaal niet fijn: Na elke vergadering of bila terugkomen en ontdekken dat je vorige plek door iemand anders is ingenomen zodat je weer op zoek moet. Ook ik vind het daarom efficiënter om thuis te werken. Al vergeet ik dan weleens koffie te halen voor mezelf alleen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Ook Arie ontkomt niet aan de kantoortuin. Arie succes jonge.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie