Advertentie
carrière / Nieuws

Nieuwe eed voor rijksambtenaren

De nieuwe eed voor rijksambtenaren maakt duidelijker dat ambtenaren werken voor het algemeen belang en explicieter dat ze niet mogen lekken.

ANP
20 januari 2023
ambtseed.jpg

Ambtenaren die in dienst komen bij de Rijksoverheid gaan straks een nieuwe ambtseed afleggen. Daarin wordt beter benadrukt dat rijksambtenaren in hun werk op basis van "rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect" met alle mensen moeten omgaan. Ook staat er duidelijker in dat ambtenaren in het algemeen belang van de samenleving werken, schrijft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Adviseur Kunst en Cultuur

Gemeente Assen
Adviseur Kunst en Cultuur

Beleidsmedewerker RO

JS Consultancy
Beleidsmedewerker RO

Begrijpelijke taal

'De nieuwe eed maakt duidelijk welke waarden en welk gedrag daarbij horen', zegt Bruins Slot, doelend op het werk van rijksambtenaren. De nieuwe eed is ook geschreven in 'begrijpelijke en herkenbare taal. Zo is het voor ambtenaren ook makkelijker om daar het gesprek over aan te gaan', stelt de minister. De wens om de eed te moderniseren kwam vanuit de Kamer, maar ook ambtenaren vinden volgens Bruins Slot de huidige tekst van de eed verouderd en lastig te begrijpen.

Vertrouwelijke informatie

Bij het uitspreken van de nieuwe eed beloven ambtenaren niet te zijn omgekocht om de baan te krijgen, eerlijke informatie te hebben gegeven en niets te hebben verzwegen 'wat voor dit ambt van belang kan zijn', zo staat in de nieuwe eed. Er staat tevens dat ambtenaren bijdragen aan 'een open overheid', maar ook dat zij weten dat ze 'vertrouwelijke informatie geheim moeten houden'. In de nu geldende ambtseed staat explicieter dat ambtenaren niet mogen 'lekken'. Nu zweren of beloven rijksambtenaren 'dat zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben'.

Tegenspreken

De ambtseed markeert het bijzondere karakter van het werken bij de overheid, zegt het ministerie. Rijksambtenaren moeten in hun rol 'zorgvuldig belangen afwegen en hun bewindspersonen adviseren'. 'Daarbij hoort ook tegenspreken als dat nodig is, bijvoorbeeld als beleid in de praktijk anders uitpakt dan de bedoeling is.' De eed is ook een juridisch document. Ambtenaren die de ambtseed of de belofte afleggen, zweren of beloven dat zich aan strikte regels te houden die bij hun 'bijzondere positie' horen. 'Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid in haar functioneren eerlijk en betrouwbaar is.'

Voor de nieuwe eed is een wetswijziging nodig. De verwachting is dat deze vanaf 1 januari 2024 kan worden gebruikt. Alle rijksambtenaren moeten de eed afleggen als zij in dienst bij de rijksoverheid komen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
De naïviteit kent geen grenzen, zaken als deze zijn al in de wetgeving vastgelegd inclusief de uitzonderingen op lekken als dat noodzakelijk is als bv. de rechtsorde in het geding is. Wat is de zin van iets beloven of een eed afleggen waar zelfs een minister president lak aan heeft (1000 Euro Rutte, kwartje van Kok) en liegen de normaal is totdat een klokkenluider aan de bel trekt. Laten we dan ook maar in de grondwet vastleggen dat liegen verboden tijdens het afleggen van de eed; voor de zekerheid :-D .
T. Simpelmans
Gut gut wat zijn we weer woke.
Iedereen verdient respect. Bent een commandant van Islamitische Staat en wil ook graag ook in een gratis huis + Miele en een uitkering in Nederland? Nou, dan hebben wij groot respect voor u. Even de formaliteiten in orde maken.
P. Smit
Ik mis tekst in de trant van: u dient uitsluitend het Nederlandse volk.

Dit bijvoorbeeld in relatie tot ambtenaren die lid zijn van het WEF en/of e-mailen met gebruik van een WEF-adres, zie https://twitter.com/PvanHouwelingen/status/1600114576896323584Advertentie