Advertentie
carrière / Nieuws

Zorgen over duurzame diversiteit bij Amsterdamse politie

De Amsterdamse fractievoorzitters Sofyan Mbarki (PvdA) en Mourad Taimounti (Denk) horen dat verschillende hooggeplaatste agenten met een niet-westerse achtergrond de Amsterdamse politie de afgelopen tijd hebben verlaten of dat gaan dat doen, omdat zij bij andere eenheden kansen krijgen op doorstroom die ze lokaal niet hebben gekregen of konden krijgen. Ze willen een verklaring van het college.

06 augustus 2019

Verschillende hooggeplaatste agenten met een niet-westerse achtergrond hebben de Amsterdamse politie de afgelopen tijd verlaten of gaan dat doen, omdat zij bij andere eenheden kansen krijgen op doorstroom die ze lokaal niet hebben gekregen of konden krijgen. Dat vernamen de Amsterdamse fractievoorzitters Sofyan Mbarki (PvdA) en Mourad Taimounti (Denk). Ze vragen het college om een verklaring.

Exitgesprekken
Beide raadsleden willen weten of er exitgesprekken zijn gevoerd met deze medewerkers en welk beeld daaruit naar voren komt. Ze wijzen op de bedoeling van het plan ‘Politie voor Iedereen’ uit 2017 dat de politie meer zou inzetten op teamontwikkeling en behoud en werving van agenten met een andere achtergrond. Mbarki en Taimounti vragen verder wat het college doet om verschillende geledingen binnen de politieorganisatie, zoals in de top, een goede afspiegeling van de maatschappij te laten zijn. Ze vragen zich af of er sprake is van gefaciliteerde uitstroom van leidinggevenden, zodat continu de mogelijkheid blijft bestaan voor nieuwe instroom in alle geledingen.

Geen goede afspiegeling
Een tweede reden voor de schriftelijke vragen zijn recente CBS-cijfers, waaruit blijkt dat het aandeel politieagenten in Nederland met een niet-westerse achtergrond afneemt. Vorige week publiceerde Nieuwsuur daarover. In 2009 was dit aandeel 6,8 procent, maar in 2018 was dat teruggelopen naar 6 procent. Het aandeel mensen met een niet-westerse achtergrond in Nederland nam in die periode juist toe van 11 naar 13 procent. De vraagstellers wijzen erop dat het Amsterdamse korps een nog minder goede afspiegeling van de samenleving is, aangezien daar maar 11 procent van de medewerkers een niet-westerse migratieachtergrond heeft, terwijl dat aandeel onder de inwoners 32 procent is.

Draaideur-effect onwenselijk
Uit het onderzoek blijkt ook dat hoge uitstroom onder mensen met een niet-westerse achtergrond na enkele jaren in het politiekorps of in de politieopleiding een reden is voor de niet-representatieve samenstelling van het politiekorps. Een verklaring voor dit ‘draaideur-effect’ is dat politiemensen in de bestaande organisatiecultuur onvoldoende meebewegen en ook onvoldoende ruimte creëren voor nieuwe opvattingen. PvdA en Denk vinden deze ontwikkeling bij het politiekorps onwenselijk en dat een goede afspiegeling van de maatschappij essentieel is voor de legitimiteit en herkenbaarheid van het korps en voor het optimaal veilig en leefbaar houden van het werkgebied.

Culturele sensitiviteit
De fracties wijzen erop dat de Amsterdamse politie zichzelf sinds 2017 als doel heeft gesteld om bij nieuwe instroom minimaal 50 procent nieuwe aspiranten per klas te werven met een niet-westerse achtergrond. Zij vragen zich af of dit doel wordt bereikt en hoe de voortgang is. Volgens de CBS-cijfers was eind 2018 het aandeel aspiranten bij de Amsterdamse politie 34 procent en had 9 procent een westerse migratieachtergrond. Om het draaideur-effect bij politieagenten met een niet-westerse migratieachtergrond te voorkomen lijkt het de fracties een goed idee om de competentie ‘culturele sensitiviteit’ in het sollicitatieproces belangrijker te maken. ‘Dat kan bevorderend werken voor de cultuursensitiviteit en dus de culturele diversiteit in het politiekorps van de regio Amsterdam.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
"De vraagstellers wijzen erop dat het Amsterdamse korps een nog minder goede afspiegeling van de samenleving is, aangezien daar maar 11 procent van de medewerkers een niet-westerse migratieachtergrond heeft, terwijl dat aandeel onder de inwoners 32 procent is."Is het een terechte vraag of 'een afspiegeling van de migratie-maatschappij' altijd en overal (nog) noodzakelijk is?Deze vraag zal door beroepsgekwetsten waarschijnlijk met 'ja' worden beantwoord maar de vraag is of wij door dit beleid er met z'n allen in Nederland beter van worden/zijn geworden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie