Advertentie
carrière / Nieuws

Kabinet heeft te weinig oog voor krapte op arbeidsmarkt

De Raad van State mist in de Miljoenennota een belangrijk thema: de krapte op de arbeidsmarkt. Gezien de toenemende krapte en het structureel lager arbeidsaanbod bij een grotere vraag naar arbeid, is meer aandacht daarvoor wenselijk.

21 september 2021
Werkplek.jpg

De Raad van State mist in de Miljoenennota een belangrijk thema: de krapte op de arbeidsmarkt. Gezien de toenemende krapte en het structureel lager arbeidsaanbod bij een grotere vraag naar arbeid, is meer aandacht daarvoor wenselijk.

Het kabinet schetst in de Miljoenennota zeven grote uitdagingen:  kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs, werkenden gelijker behandelen, een eenvoudiger toeslagenstelsel, ruimte voor wonen, toekomstbestendige zorg, duurzame veiligheid en beperking van de verandering van het klimaat.

 

Mismatch

De Raad van State waarschuwt voor een mismatch op de arbeidsmarkt, zeker met het oog enkele lange termijn uitdagingen zoals het klimaat, de woningmarkt, de tweedeling op de arbeidsmarkt, de kwaliteit van het onderwijs en uitvoeringsproblematiek. Met alleen arbeidsmarktarrangementen is die mismatch niet op te lossen. En dat terwijl die mismatch zich volgens de RvS op een recordniveau bevindt, daarbij verwijzend naar de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO.

 

Vergrijzing

De bank stelt dat die mismatch deels is veroorzaakt door de steunmaatregelen, aldus de Raad. ‘Die hebben een ontslaggolf voorkomen, maar hebben ook mobiliteit naar sectoren met een sterke vraag naar arbeid tegengehouden. Mogelijk neemt de arbeidsmarktkrapte weer deels af, na afbouw van de steunmaatregelen en de afname van het aantal coronagerelateerde banen. Desondanks bestaan er zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt ook wordt veroorzaakt door meer structurele elementen, zoals vergrijzing, (het ontbreken van gereguleerde) arbeidsmigratie en beletsels voor meer arbeidsparticipatie van vrouwen.’

 

Zorg

Nu al zijn er personeelstekorten in het onderwijs en bij de politie, maar ook in sectoren als bouw en techniek. Ook gemeenten ondervinden steeds meer moeite geschikte medewerkers te vinden. De vacatureproblemen doen zich met name ook voor in de zorg. De grootste uitdaging in de zorg is volgens de Raad voldoende menskracht, ‘dit is misschien nog wel belangrijker dan kostenbeheersing.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Is ook wel weer zo
Toch knap van Rutte om wederom in tijden van grote economische groei een koopkrachtplaatje te presenteren waarbij de burger er geen cent op vooruit gaat. Maar goed, gemeenteambtenaren krijgen er misschien wel een hele halve procent bij, voorop gesteld dat de uitgaven aan het sociaal domein een beetje meevallen.
Advertentie