Advertentie
carrière / Nieuws

Maastricht speurde in mails ambtenaren

De gemeente Maastricht heeft een detectivebureau ingeschakeld om mails van drie medewerkers te lezen en hen te ondervragen. De drie zijn kaderlid van de vakbond. Het ondervragen gebeurde volgens voorzitter Patrick Fey van vakbond CNV Overheid ‘op intimiderende wijze’. Volgens de gemeente is het onderzoek gebeurd na een concrete integriteitsmelding en na een extra check op juridische houdbaarheid.

24 januari 2019

De gemeente Maastricht heeft een detectivebureau ingeschakeld om mails van drie ambtenaren te lezen en hen te ondervragen. Dat gebeurde volgens voorzitter Patrick Fey van vakbond CNV Overheid ‘op intimiderende wijze’. Volgens de gemeente is het onderzoek ingesteld na een 'concrete melding' van schending van de geheimhoudingsplicht bij het intern meldpunt integriteit en is het onderzoeken van de mails gebeurd na een extra check op juridische houdbaarheid.

Kritische ambtenaren ontslaan
De drie hadden kritiek op plannen voor een gezamenlijk dienstenkantoor met de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen, schreef De Limburger vanochtend. De drie ambtenaren zijn kaderleden van vakbond CNV en zijn ondervraagd na het uitlekken van notulen van een vergadering van het bestuur van het Shared Service Center Zuid-Limburg dat in Heerlen is gepland. In die notulen staat dat in de vergadering werd geopperd om te onderzoeken of vakbondsmensen die moeilijk deden over het gezamenlijke kantoor konden worden ontslagen. De detectives van Hoffmann Bedrijfsrecherche moesten achterhalen wie de notulen had verspreid. Voor het schenden van de geheimhoudingsplicht of plichtsverzuim bleek trouwens geen enkel bewijs. 

Vertrouwelijke mails
Het recherchebureau kreeg die opdracht van gemeentesecretaris Piet Buijtels die het college hier niet over informeerde, aldus De Limburger. De detectives hadden toegang tot vertrouwelijke mails van de drie, waaronder mails met advocaten, de arbeidsinspectie en vakbonden. Woensdag kreeg de vakbonden CNV en FNV Overheid een brief van Maastricht waarin de vakbondsleden van alle blaam werden gezuiverd. Maar de vakbond is boos. ‘Er zijn rechten geschonden. Dit is niet de manier waarop je met personeel omgaat’, aldus Fey. 'Het is een essentieel mensenrecht dat vakbonden en hun lokale vertegenwoordigers in vrijheid hun werk kunnen doen en belangen kunnen behartigen. Deze vrijheid is in gevaar', aldus de vakbonden in een brief aan de gemeente Maastricht.

Sociaal plan

Aanleiding voor de rel is een conflict over een sociaal plan. Het samenvoegen van diensten van de drie gemeenten in het Shared Service Center Zuid-Limburg vereist zo'n sociaal plan. Daarover werden de vakbonden, ondernemingsraad en gemeenten het echter niet eens. Daarop drukten de gemeenten eenzijdig een sociaal plan door, maar eind vorig jaar verloren zij hier twee rechtszaken over. Die waren aangespannen door de vakbonden en de ondernemingsraad. Maastricht laat in de brief aan de bonden weten van hoger beroep in deze rechtszaken af te zien. Op die manier wil wethouder Jim Janssen de relatie met de vakbonden en de ondernemingsraad normaliseren.

Raadsvragen
De verhoudingen tussen werkgever en personeel in het stadhuis zijn al geruime tijd verzuurd, schrijft De Limburger. De ambtenaren zegden het vertrouwen op in hun werkgever nadat er tegen de afspraak in notulen waren gemaakt van een vertrouwelijk overleg. Met die wetenschap en het feit dat afgelopen juli nog raadsvragen waren gesteld over 'pesten en intimidatie' op de werkvloer stuurden acht partijen uit de raad nog voor het verstrijken van de ochtend vragen naar het college over het waarheidsgehalte van de berichtgeving. 'Het is een heftig stuk dat om opheldering vraagt.' Ook willen de partijen om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen onderliggende stukken ontvangen op grond van de informatieplicht. Verder willen de raadsleden weten of Buijtels eigenstandig heeft gehandeld en of hij daarvoor ook bevoegd is.

Check op juridische houdbaarheid

Gemeentesecretaris Piet Buijtels wilde vanmiddag zelf niet reageren en liet de woordvoering over aan wethouder P&O Jim Janssen. Die stuurde aan het eind van de middag een brief naar de raad. Volgens hem is het onderzoek ingesteld na een 'concrete melding' van schending van de geheimhoudingsplicht bij het intern meldpunt integriteit en dus niet vanwege 'kritiek van drie ambtenaren' Daarnaast is het onderzoeken van de mails pas gebeurd na een extra check op juridische houdbaarheid van de te hanteren onderzoeksmethoden. 'De gemeentesecretaris gaf zijn toestemming onder condities van privacybescherming, interne regelgeving en proportionaliteit.' Verder was het onderzoek niet gericht op communicatie van de OR of hun ondersteuners, vakbond en de werkgeversdelegatie van het lokaal GO. De eindrapportage is ingezien door Janssen en gemeentesecretaris Buijtels, als bevoegd gezag integriteit, en juridisch adviseurs. De resultaten zijn ook (mondeling) gedeeld met de burgemeester.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerben
Dag Piet!PS. "Het college hier niet over informeerde" ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Hij had beter kunnen wachten op 2020. Dan is de ambtenaren status vervallen en kunnen ambtenaren makkelijk worden ontslagen. Als zo'n onderzoek gebeurt is er heel veel rancune bij deze heren en zal het wel als nog gebeuren, helaas
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wottsjer
Als integriteitsofficier zonder je meerderen behoorlijk te informeren en toestemming te vragen externe detectives op je ondergeschikten zetten, vakbonders nog wel. Je moet maar durven. Naar goed Limburgs gebruik kan dat in Maastricht, maar heeft ergens in Nederland een betrokken vakbondsbestuurder de ballen in zijn broek deze stal juridisch uit te laten mesten? Of blijft dit net als de overvloedig aanwezige varkensmest in het wingewest lekker verder stinken ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim / ambtenaar
Ja, en rara wie die melding nou heeft gedaan ... de directeur van dat Shared Service Center Zuid-Limburg. Was helemaal geen medewerker van Maastricht, dus hij had niks te zoeken bij dat meldpunt! Maar het college vindt dat allemaal prima in zijn brief aan de raad. Stel je voor dat er een melding onbehandeld zou blijven!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Het valt me op dat als dit zich voordoet in kleinere gemeenten er vaak door reageerders wordt aangedrongen op opheffing daarvan en fusie met een grotere gemeente. Maar het doet zich dus ook in grotere gemeenten voor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Citaat: "De eindrapportage is ingezien door Janssen en gemeentesecretaris Buijtels"

D.w.z. ze hebben de tekst al bijgestuurd (zij zijn tenslotte opdrachtgever). En dus was de 1e nog niet aangepaste conclusie voor de gemeentesecretaris Buijtels niet best.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / ambtenaar
Triest, Moskou aan de Maas. Dit soort types hoort toch niet thuis in een ambtelijke omgeving !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie