Advertentie
carrière / Nieuws

Rijksambtenaren krijgen er 8,5 procent bij

In juli krijgen rijksambtenaren 8,5 procent loonsverhoging en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris.

30 maart 2024
Loonsverhoging
Shutterstock

Rijksambtenaren krijgen in juli 8,5 procent loonsverhoging en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris. Daardoor gaan vooral werknemers in de lagere loonschalen er flink op vooruit. Dat meldt vakbond FNV.

(Strategisch) beleidsadviseur Economie

Gemeente Zoetermeer
(Strategisch) beleidsadviseur Economie

Medior Handhavingsjurist

JS Consultancy
Medior Handhavingsjurist

Koopkrachtverbetering

Daarnaast krijgen alle rijksambtenaren in mei eenmalig 1.200 euro uitgekeerd als inflatiecorrectie, in november een eenmalige uitkering van 800 euro en nog eens 350 euro in juli 2025. Hiermee is de inflatieachterstand gecompenseerd en zelfs koopkrachtverbetering gerealiseerd. Dat is het resultaat na onderhandelingen van FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF Overheid en AC Rijksvakbonden met het rijk.

Oordeel aan leden

Het resultaat wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden. Die hebben het laatste woord. Als zij akkoord gaan, loopt de nieuwe cao rijk van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Volgens CNV-bestuurder Bart Schnoor kan de loonontwikkeling zich zeker meten met die van bijvoorbeeld de politie. ‘We zijn blij dat we de inflatieachterstand flink verkleind hebben’, zegt hij in een persbericht van de vakbond.

Mensen met overgangs- of menstruatieklachten mogen op andere uren werken of werkzaamheden tijdelijk aanpassen

Ophoging IKB

Een ander resultaat is dat het individuele keuzebudget van rijksambtenaren stijgt naar 16,5 procent en wordt uitgebreid met de mogelijkheid om studieschuld af te lossen met een maximum van 2.000 euro per jaar. Het leasen van een fiets wordt ook structureel mogelijk. Daarnaast gaat het betaalde zorgverlof omhoog van twee naar vier weken en komt er ondersteuning voor mensen met overgangs- of menstruatieklachten. Zij mogen op andere uren werken of werkzaamheden tijdelijk aanpassen, zodat deze minder belastend zijn.

Vergroening

Vergroening is een ander belangrijk thema. De pilot die in de vorige cao is gestart wordt voortgezet met een budget van 10 miljoen euro, om onder meer het gebruik van deelvervoer bij zakelijke reizen en de combinatie van zakelijke en privéreizen te testen. Ook wordt onder meer de werkomgeving groener ingericht. De fietsleaseregeling moet het aantrekkelijker om de auto te laten staan. 'En dat is nog gezond ook.' De uitbreiding van mogelijk zorgverlof van twee naar vier weken draagt volgens Schnoor ook bij aan een betere balans tussen werk- en privétaken. 

Sociale veiligheid

Verder zijn concrete afspraken gemaakt om de sociale veiligheid op de werkvloer te verbeteren, meldt de vakbonden. Het rijk stelt bijvoorbeeld een onafhankelijke integriteitscommissie in met een calamiteitenprocedure. Die is bedoeld voor integriteitssituaties die direct gerelateerd zijn aan het werk, zoals een acute maatschappelijke misstand, ernstige druk of ernstige ongepaste bejegening. De sociale partners vinden een sociaal veilig werkklimaat essentieel voor het goed functioneren van de rijksoverheid. 'Het akkoord herbevestigt de al eerder gemaakte afspraken en benadrukt de voorbeeldrol van leidinggevenden', aldus Schnoor. Werkgever rijk zal meer aandacht besteden aan sociale veiligheid en de manier waarop leidinggevenden functioneren. Ook de verantwoordelijkheid van de werkgever voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren wordt benoemd. 'De werkgever moet binnen de werkrelatie ruimte bieden aan professionele tegenspraak en reflectie.'

Gedeeltelijke jubileumuitkering

Tot slot zijn er afspraken gemaakt voor werknemers die kort voordat ze in aanmerking zouden komen voor een jubileumuitkering de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en uit dienst gaan. Zij krijgen in de nieuwe cao een gedeeltelijke jubileumuitkering. Daarmee wordt hun positie hetzelfde als die van werknemers die vanwege bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan. Die kregen al een gedeeltelijke jubileumuitkering.

Dit bericht is na verschijning op zaterdagmiddag nog aangevuld.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Gemeenteambtenaren konden uitzien naar een salarisverhoging van 4,75% per 1 januari 2024 en per 1 oktober 2024 volgt de resterende 1,25%.

Gemeenteambtenaren zijn de ambtenaren die tegenwoordig het werk van Rijksambtenaren doen. Daar lagen de salarissen al lager.
Nico Bos
Als er iets de inflatie weer verder opdrijft dan is dit het wel, want de rest van Nederland wil dit nu natuurlijk ook, en dan gaan de prijzen weer omhoog. En wie blijven er weer als gewoonlijk achter met deze overdreven inflatiecorrecties????
R. D.
Mooie ontwikkeling dat met het IKB nu ook de studieschuld kan worden afbetaald. Toch iets beter dan die aanfluiting van een compensatie vanuit de politiek.
Hielco Wiersma
Dit is een onnavolgbare salarisstijging:
-hoe ligt deze verhoging t.o.v. de salarisverhogingen bij de medeoverheden? Daar komen sommigen er wel erg bekaaid af.
-wat zijn de consequenties voor de CAO's in het bedrijfsleven?
-hoe is dit te verklaren met diverse recente forse belastingenverhogingen?
-hoe is dit te verklaren met onlangs bij de informateur neergelegde bezuinigingstaak van 17 miljard euro?
Het huishoudboekje van dit de gehele wereld rondreizende Kabinet is kennelijk volledig zoek. De Tweede Kamer stond er bij en keek er naar!
Monique ten Dam
Mooi voor de Rijksambtenaren.
Zij komen er altijd beter vanaf dan de gemeente ambtenaren.
Ik sluit mij aan bij Timpelmans.
Advertentie