Advertentie
carrière / Nieuws

Kloofje tussen top en werkvloer

Dat meldt CBS op basis van het jaarlijks onderzoek naar de beloning van werknemers. Het verschil tussen het salaris van de ambtelijke top en de rest van het ambtenarenapparaat is een stuk minder, namelijk 4,3 keer zo hoog. In de zorg is dat 4 keer en in het onderwijs is de kloof het kleinst van allemaal, slechts 2,5.

21 oktober 2016

De loonkloof tussen de topambtenaren en de gemiddelde ambtenaar is klein. Uit onderzoek blijkt dat dit verschil bij de overheid het kleinst is van alle sectoren in Nederland. Bij de grotere bedrijven was vorig jaar het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf 6,1 keer zo hoog als het salaris van de doorsnee voltijdwerknemers.

Dat meldt CBS op basis van het jaarlijks onderzoek naar de beloning van werknemers. Het verschil tussen het salaris van de ambtelijke top en de rest van het ambtenarenapparaat is een stuk minder, namelijk 4,3 keer zo hoog. In de zorg is dat 4 keer en in het onderwijs is de kloof het kleinst van allemaal, slechts 2,5.

Maximumloon
Voor de publieke en semipublieke instellingen geldt de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van de beloning. Dit jaar zijn de nieuwe topfunctionarissen in alle (semi-) publieke sectoren minder gaan verdienen, niet meer dan 179.000 euro bruto per jaar. Voor de huidige bestuurders in de overheidssector met een hoger topsalaris geldt een overgangsrecht. Hun loon wordt de komende jaren in fases teruggebracht naar maximaal 179.000 euro, evenveel als een ministerssalaris.

Voorheen mochten publieke topmensen nog 130 procent van een ministerssalaris verdienen. Dat werd in 2015 verlaagd naar 100 procent. De WNT wordt later verder uitgebreid zodat nog meer medewerkers een lager maximumloon ontvangen. Het gemiddeld brutojaarloon van de vijfduizend topverdieners bij de duizend grootste bedrijven steeg tussen 2010 en 2015 met 22 procent tot 252 duizend euro.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

faber
Het van kracht worden van steeds lagere wettelijke maximum salarissen in de publieke sector zal vroeger of later betekenen dat alle salarissen zich aan dat maximum zullen aanpassen. En dus naar beneden zullen gaan. Met dank aan de SP en de PvdA zullen dus ook de middel en lagere salarissen bij se overheid onder druk komen te staan. Niet zozeer door verlaging van de schaalbedragen maar door lagere inschaling van functies. Dat is een ijzeren consequentie van het toepassen van functiewaarderingssytemen. Die houden naast hoogstes van salarissen ook de verschillen in beloning nauwlettend in de gaten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het verschil tussen de doorsnee topsalarissen in de publieke sector en de lonen van de gemiddelde ambtenaar zijn in vergelijking met het bedrijfsleven altijd al klein geweest. Daar is op zichzelf ook niets mis mee en daar zou de private sector iets van kunnen leren.

Waar het hier om gaat zijn de exceptioneel hoge salarissen bij Overheidsdiensten, ziekenhuizen, zorginstellingen e.d. Terecht dat daar is/wordt ingegrepen en een einde is/wordt gemaakt aan graaicultuur. Niemand in de publieke sector behoort meer te verdienen dan de premier van ons land. Met het onder druk komen staan van salarisschalen heeft dit niets, maar dan ook niets, te maken. Dat heeft daar ook geen invloed op.

Bovendien wordt het de hoogste tijd dat er ook een einde komt aan de graaicultuur in de private sector. Sommige -zelfs slecht lopende- bedrijven worden leeggeroofd via absurd hoge salarissen, veel te hoge bonussen en aandelenuitkeringen zonder dat de aandeelhouders daar enig grip op hebben. Dijsselbloem e.a. roepen wel, maar doen er niets aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Ach het nivelleren gaat weer best,

stapelen van banen,dat is pas vetgemest.

Het klinkt misschien wat frivool:

ten tijde der verkiezing stooft men ons een kool

maar gelukkig:wie het laatst lacht, lacht het best.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie