Advertentie
carrière / Nieuws

Leercultuur gemeenten beter dan andere sectoren

Het aantal ambtenaren dat een cursus volgt, is de afgelopen tien jaar wel gedaald.

07 februari 2023
Leren / studeren
Shutterstock

Het is goed gesteld met de leercultuur bij gemeenten, concludeert onderzoeksbureau TNO. Gemeenteambtenaren volgen bijvoorbeeld vaker cursussen dan werknemers in andere sectoren. Wel is er een dalende trend te zien in de deelname aan opleidingen, terwijl het gemeentelijke takenpakket juist complexer wordt.

Ervaren Adviseurs Ruimtelijke Ordening

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Gooise Meren
Ervaren Adviseurs Ruimtelijke Ordening

Teamleider Duurzaamheid en Omgevingsadvisering

Publiek Netwerk in opdracht van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Teamleider Duurzaamheid en Omgevingsadvisering

Vaker cursus

Op bijna alle indicatoren van de Monitor Leercultuur scoren gemeenteambtenaren beter of gelijk aan werknemers in andere sectoren, zo blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van A&O fonds Gemeenten. Zo heeft zes op de tien ambtenaren de afgelopen twee jaar een cursus gevolgd, tegenover 49 procent in andere sectoren. Ook zegt een groter aandeel veel te leren van hun taken (47 procent tegenover 40 procent). Alleen wat betreft deelname aan formele opleidingen van zes maanden of langer, scoren gemeenten lager dan andere sectoren (8 procent tegenover 19 procent).

Die uitkomsten kunnen deels worden verklaard door de leeftijd en het opleidingsniveau van ambtenaren. Werknemers bij de gemeente zijn ouder en hoger opgeleid dan gemiddeld, waardoor er minder ruimte is om bij te leren via formele trajecten.

Autonomie

Werknemers bij de gemeente hebben ook meer behoefte aan opleiding dan in andere sectoren, en vinden leermogelijkheden belangrijker. Daarnaast ervaren gemeenteambtenaren relatief veel autonomie in hun werk (81 procent tegenover 57 procent in andere sectoren), wat stimulerend werkt voor leren en ontwikkelen. Bovendien geeft 86 procent van de ambtenaren aan dat hun leidinggevende de ontwikkeling van kennis en vaardigheden stimuleert, ten opzichte van 78 procent in andere sectoren.

Daling

Toch is er wel degelijk ruimte voor verbetering, zien de onderzoekers van TNO. Het aandeel ambtenaren dat een opleiding volgt, is de afgelopen tien jaar namelijk behoorlijk gedaald (van 67 naar 60 procent). Het aandeel medewerkers dat behoefte heeft aan een opleiding of cursus, nam ook af (van 57 procent naar 49 procent). Die trend is overigens ook in andere sectoren te zien.

Complexer

De daling is opvallend omdat onderzoekers zien dat het belang van opleiden en ontwikkelen juist toeneemt. Dat heeft te maken met snelle technologische vooruitgang, maar ook met het feit dat het werk bij de gemeenten steeds complexer wordt.

Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij (denk aan de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 of de aankomende Omgevingswet). Ook ontwikkelingen als populisme, versplintering van het politieke landschap en toenemend aantal stakeholders, vergroten de complexiteit. Die trends zouden eerder aanleiding moeten zijn voor méér dan minder investering in opleiding en ontwikkeling.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie