Advertentie
carrière / Nieuws

Vakbonden: snel nieuwe cao rijksambtenaren

De vakbonden willen koopkrachtbehoud, een minimum uurloon van 14 euro en een onafhankelijke instantie om sociale onveiligheid te melden.

11 maart 2022
CAO
Shutterstock

De vakbonden willen zo snel mogelijk om tafel met minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een nieuwe cao af te spreken voor de 130.000 rijksambtenaren. Ze zetten in op behoud van koopkracht, een minimum uurloon van 14 euro voor alle rijksambtenaren en een onafhankelijke instantie om sociale onveiligheid te melden. ‘Er is nu vaak terughoudendheid om zaken te melden.’

Koopkracht

‘Maandag 14 maart maken we kennis met de nieuwe minister en wat ons betreft is dat meteen de start van de onderhandelingen voor een nieuwe cao’, stelt Marco Ouwehand, bestuurder van FNV Overheid. De huidige cao loopt af op 31 maart 2022 en volgens Ouwehand staat de overheid er niet om bekend dat zij snel over de brug komt met een goed loonbod. ‘Maar juist nu is het belangrijk dat er snel afspraken komen over verbetering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De koopkracht loopt snel achteruit en dat is zeker voor ambtenaren in de lagere schalen bij het rijk een serieus probleem.’

Terughoudendheid

Voor behoud van koopkracht is volgens de bonden een salarisverhoging nodig die niet onder de inflatie duikt. Naast koopkrachtbehoud hebben de vakbonden per brief nog twee prioriteiten voor de cao-onderhandelingen aan de minister gestuurd. Zo is het thema sociale veiligheid belangrijk. De bonden vinden dat er geen drempels moeten zijn voor medewerkers om sociale onveiligheid bespreekbaar te maken en/of te melden. Volgens de bonden kan dat nu alleen op enkele departementen en is het belangrijk dat er een onafhankelijke instantie is voor iedereen. Ouwehand: ‘Er is nu op veel plekken terughoudendheid om zaken te melden. Medewerkers zijn er niet zeker van dat ze geen nadeel ondervinden van een melding. Het is de hoogste tijd dat dat verandert.’

14 euro

Daarnaast willen de bonden dat alle rijksambtenaren, waaronder ook schoonmakers, mensen bij het gevangeniswezen en douanemedewerkers, minimaal 14 euro per uur gaan verdienen, net als recent is afgesproken in de cao voor gemeenteambtenaren. Inmiddels hebben VNG en WSGO een tijdpad vastgesteld om te onderhandelen voor de volgende Cao Gemeenten en Cao SGO. De gemeentelijke werkgevers houden van 27 juni tot en met 31 augustus een ledenraadpleging over de inzet. In die periode wordt ook een nieuw (waarnemend) College voor Arbeidszaken (CvA) en VNG-bestuur benoemd. Als het nieuwe bestuur op 15 september de inzet heeft vastgesteld, kan de nieuwe onderhandelingsdelegatie beginnen met de onderhandelingen. Het CvA en het WSGO- bestuur zeggen te streven naar een ‘voorspoedig overleg met een tijdige afronding’.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De start van de onderhandelingen is dus opnieuw veel te laat. De CAO behoort afgesloten te zijn vóór 31 maart 2022 (datum afloop). Ieder jaar weer wordt de finale datum overschreden. Beter is een half jaar tevoren met de onderhandeling starten en -bij onvoldoende resultaat- direct na de finale datum arbitrage inschakelen. Wanneer gaan werkgevers en werknemers het eens leren!
Advertentie