Advertentie
carrière / Nieuws

'Gemeenteambtenaar wordt superflexibel'

De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip, aldus tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam. Nu zitten topambtenaren nog bij het rijk, maar het is logisch dat knappe koppen met bijbehorend salaris naar gemeenten gaan, als daar de nadruk meer komt te liggen.

05 augustus 2016

Gemeenten moeten zo rap mogelijk beginnen met de omslag naar een ambitieuze, communicatieve en radicaal transparante overheid. De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip. Dat zeggen tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam.

Omslag maken
Gemeenten moeten inspelen op de digitale en creatieve informatiemaatschappij om de verbinding met de burger niet te missen. Niet door terug te treden, maar door ambitieus te zijn en nieuwe mogelijkheden die in de samenleving te ontstaan te faciliteren. Daarvoor heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Gemeenten moeten daarvoor zo snel mogelijk een omslag maken. Dit zegt tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki in een interview in het juninummer van A+O magazine.

Betere besluitvorming
Naast radicale transparantie, informatie is voor iedereen beschikbaar en iedereen communiceert met iedereen, signaleert Tabarki radicale decentralisatie. Mensen organiseren steeds vaker dingen zelf op een kleiner schaalniveau. Als gemeenten beiden willen faciliteren moeten ze een grote stap maken. ‘Radicale transparantie omarmen is ingewikkeld in een organisatie die van oudsher hiërarchisch is.’ Toch is dat onvermijdelijk en leidt het tot een andere cultuur. ‘Als feiten transparant worden, zie je dat fouten maken nu eenmaal bij werken hoort. (…) Transparantie heeft in die zin een sterk positieve kant: het leidt tot meer informatie en dus een betere besluitvorming.’


Knappe koppen naar gemeenten

Gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip. ‘De gemeenteambtenaar is tegelijk bezig met opdrachten en ideeën uit Europa én met wijkinitiatieven. Hij moet zo autonoom mogelijk werken om aan te kunnen sluiten bij alle vragen uit de samenleving én er vervolgens consequent mee omgaan’, aldus Tabarki. Om toch een goede afspiegeling van de maatschappij te zijn kun je niet vanwege technologische ontwikkelingen alle 45-plussers afschrijven. ‘Je kunt ze wel degelijk in teamverband slim aan jongeren koppelen.’ Daar hoort bij dat salariëring niet automatisch meer stijgt met de leeftijd en de verhouding rijk-gemeente op de schop zou moeten. ‘Nu zitten de topambtenaren nog bij het rijk, maar als de nadruk meer bij gemeenten komt, is het logischer dat daar de knappe koppen met bijbehorend salaris zitten.’


Gemeente minder nodig

Ger Baron, Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam, geeft de omslag binnen de gemeente vorm met het programma Future Gov. Daarin wordt de vraag gesteld hoe je de overheid zou ontwerpen als je from scratch zou kunnen beginnen. Uiteindelijk zullen mensen de gemeente in de toekomst minder nodig hebben en dus ook minder zien, zegt hij in hetzelfde interview. Een paspoort krijg je bij wijze van spreken gewoon thuisgestuurd. ‘Tegelijkertijd doen we juist meer op het preventieve vlak: zorgen dat iedereen mee kan komen, voorkomen dat mensen in de schulden komen.’

Elk half jaar reflecteren
Diensten binnen de gemeente experimenteren met het ontwerp. Soms worden dingen uit het bedrijfsleven gekopieerd. ‘Zo werken we veel met start-ups, voor nieuwe ideeën. En we wijzigen ons inkoopbeleid: we zetten niet meer een oplossing in de markt, maar een probleem. Daardoor maken we veel meer creativiteit los bij inschrijvers.’ Andere gemeenten zouden volgens Tabarki de tijd moeten nemen voor ze de verandering inzetten en eerst bedenken hoe ze zich daarin willen positioneren. Baron: ‘Het is een kwestie van proactief zijn, elk half jaar reflecteren op de vraag: doen we wel de goede dingen?’

Reacties: 24

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jansma
Wat jammer en volkomen onjuist dat deze 'techies' er van uit gaan dat alle 45-plussers niet meer ontwikkeken en alleen jongeren op technisch vlak modern zijn. Steek je licht eens op bij collega's die verstand hebben van mensen en ontwikkeling ipv ongefundeerde aannames te doen. Als je moderne technologie in het werk integreert, dan ontwikkelen je mensen mee. Bij ons (veiligheidsregio) werkt dat in ieder geval wel zo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jansma
Wat jammer en volkomen onjuist dat deze 'techies' er van uit gaan dat alle 45-plussers niet meer ontwikkeken en alleen jongeren op technisch vlak modern zijn. Steek je licht eens op bij collega's die verstand hebben van mensen en ontwikkeling ipv ongefundeerde aannames te doen. Als je moderne technologie in het werk integreert, dan ontwikkelen je mensen mee. Bij ons (veiligheidsregio) werkt dat in ieder geval wel zo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jansma
Wat jammer en volkomen onjuist dat deze 'techies' er van uit gaan dat alle 45-plussers niet meer ontwikkeken en alleen jongeren op technisch vlak modern zijn. Steek je licht eens op bij collega's die verstand hebben van mensen en ontwikkeling ipv ongefundeerde aannames te doen. Als je moderne technologie in het werk integreert, dan ontwikkelen je mensen mee. Bij ons (veiligheidsregio) werkt dat in ieder geval wel zo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. ten Klooster
Laat ze in Amsterdam eerst maar eens zorgen dat ze brieven naar de juiste mensen sturen en niet per ongeluk 30 miljoen overmaken in plaats van met allemaal nieuwe dingen bezig te zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / waakzaam burger
De frasen die spetterend zouden moeten overkomen, klinken nogal hol. Er is welbeschouwd niets nieuws onder de zon. Wie een beetje diepgang heeft, ziet in dat er de laatste decennia bij gementen behoorlijk wat is veranderd. En hoeveel nieuwe gemeenten zijn er overgebleven na voortdurend herindelen? Natuurlijk moet er niet op lauweren gerust worden (actualiseren en verfrissenis voortdurend nodig), maar steeds met pannen en deksels slaan heeft ook geen substantiële waarde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Eric Verstraaten - van Beek / coördinator crisisbeheersing
Onder mijn digitale handtekening staat:Ik werk 24/7 en heb een privéleven!Als ik vragen krijg leg ik het als volgt uit:• De organisatie ben ik (en jij en de anderen)

• Ik (en jij en de anderen) zijn verantwoordelijk voor het balans brengen in je werkorganisatie.

• Ik wil er voor de klanten zijn en dat is soms op uren die niet kantooruren worden genoemd; dit mag niet ten koste gaan van mijn welzijn.

• Ik ben een ochtend mens en wil soms zondagochtend om 5 uur een stuk schrijven of lezen. Ik wil soms middags om 16 uur slapen omdat ik te moe ben.

• Ik ben verantwoording verschuldigd aan mijn leidinggevende en daar maak ik afspraken mee.

• Daarin zijn het nieuwe werken 010 en de 4 MOVE bewegingen uitgangspunten.

• Ik ben overstijgend waar het mijn corebusiness aangaat; daarom laat ik activiteiten die in dat licht staan opnemen in mijn gesprekkencyclus en planningsgesprek in het bijzonder.

• Ik bepaal zelf hoe mijn output wordt gerealiseerdDit is een variant op dit thema en het nieuwe werken binnen de Gemeente Rotterdam.Ik ben Eric Verstraaten - van Beek en ik ben 60 plus. Nog lang niet uitgewerkt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Ik ben bang dat we hier te maken hebben met een dr. Clavan type omdat ik merk dat zijn ideeen over de huidige toestand niet aansluiten met de huidige werkelijkheid bij een gemeente. Ik vind zelfs dat het af en toe te snel gaat waardoor de rechten van de burger onder enorme druk komen te staan door die overheid die - na het bedrijfsleven - steeds meer doordringt in zijn prive-leven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gemeenteambtenaar / organisatieadviseur
"Daar hoort bij dat salariëring niet automatisch meer stijgt met de leeftijd" Waar komt deze rare gedachte vandaan? Gelukkig is het nog steeds zo dat men bij de gemeenten gewoon carriere kan maken waarvoor je je moet scholen, solliciteren op functies e.d. Hoger op komen gaat niet vanzelf met het stijgen der jaren. Zegt genoeg over de rest van het artikel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
De overheid met 970.000 ambtenaren op lokaal, provinciaal en rijksniveau zal inderdaad veel 'flexibeler' moeten overkomen voor de belastingbetaler dan nu het geval. De rechtspositie van de ambtenaar vergeleken met de niet-ambtenaar moet dan ook allereerst gelijkgesteld en genormaliseerd worden. De 2e Kamer is hiermee al 3 jaar geleden akkoord gegaan. Nu de 1e kamer nog, die op 27 september a.s. aan de beurt is.Kortom, we krijgen dan eindelijk een flexibel werkend Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
@Wim: los van het nogal ondoordachte idee dat 'ambtenaarschap' hetzelfde is als eender welke andere baan: daar hangt een prijskaartje aan vast. En de 2e Kamer doet al meer dan 3 jaar heel erg lastig over (niet over hun eigen beloning...)OT:

Wederom een stuk met heel erg veel lege retoriek.

Moet er wat veranderen? Ja. En dat gaat vanzelf gebeuren.

Wordt het dat waar hier reclame voor wordt gemaakt? Nee.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Nou Jansma, eerst maar eens leren dat één maal klikken op "plaats reactie" voldoende is.... Ja, je moet simpel beginnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leo / beleidsmedewerker
Holle vaten....en daar wil ik het bij laten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
En wat zijn nu die grote innovaties in gemeenteland. En waar gaat de gemeente eigenlijk echt over? De gemiddelde burger komt 1 keer in de 2 jaar bij de gemeenten :-)Je paspoort is nog steeds een gedrukt ding (binnenkort plastic?) wat je 1 keer in de 5 of 10 jaar ophaalt aan het gemeenteloket en het groen wordt onderhouden met een karretje ipv een schoffel. Indrukwekkend :-)Poehh maar nu gaat ze ook whatts app gebruiken of gaan ze eerst nog mailen (dat doet een middelbare scholier al niet meer :-)Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jansma
Wat jammer en volkomen onjuist dat deze 'techies' er van uit gaan dat alle 45-plussers niet meer ontwikkeken en alleen jongeren op technisch vlak modern zijn. Steek je licht eens op bij collega's die verstand hebben van mensen en ontwikkeling ipv ongefundeerde aannames te doen. Als je moderne technologie in het werk integreert, dan ontwikkelen je mensen mee. Bij ons (veiligheidsregio) werkt dat in ieder geval wel zo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van der Meer / hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform
Een beetje overdreven. Gemeente gaat uit van gemeenschap. Al eerder hebben we dit soort overspannen technologische toekomstverwachtingen gezien en mis zien gaan. Ik hoop dat Amsterdam hier niet te veel geld mee verliest. Voor wat betreft de omvang van Wim Vreesman. Bij zijn 970.000 zitten 500.000 mensen in onderwijs en universitair gezondheidzorg bij. Dan spreek ik nog niet over de 120.000 mensen bij politie en Defensie. Goede cijfers te kennen blijft moeilijk bovendien blijft een ambtenaar een bijzondere positie gegeven eisen van politieke omgeving en integriteit. Wat al te makkelijk wordt over complexe zaken gesproken waar wat meer kennis voor nodig is. Overigens een tijdgeestonderzoeker: wat griezelig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van der Meer / hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform
Is dit de heer Wim Vreesman van de Pari Vrij Utrecht en vroeger statenlid van de Centrum Democraten; ook financieel adviseur en actief op deze site?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst Verwaaij
Wij willen helemaal geen innig contact met ambtenaren in de wijk wij moeten ook al verplicht omgaan met die wijkmanagertjes en de rest het is wel genoeg zo.Ons leven was voor 2015 zo leuk wat waren we toen toch gelukkig.Aan de burger is nooit iets gevraagd.Het kabinet had die miljoen misschien miljarden aan iets beters moeten besteden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marjet
We zien ze graag minder het mag allemaal wel wat afstandelijker zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ger / Beleid
Pfft...al 38 jaar gewerkt. Fijn om nog 13 jaar te gaan. Dan 51 jaar gewerkt. U ook? Gelukkig lees ik betere literatuur@nietteveelditsoortartikelenwillenlezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans R / Amsterdammer
De knappe koppen van de gemeenten moeten eens hun roze bril afzetten en openlijk en eerlijk gaan praten over wat er echt speelt en mis gaat met de no-surrender wijkteams.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rutger
De wijkteams leven in Nederland als anarchisten omdat er extreem flexibel,grensoverschrijdend en niet integer zonder mandaat in een keten wordt gewerkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mark
Goed om deze ontwikkeling te zien. Helaas zie ik steeds meer het tegenovergestelde. Steeds meer regels, niet minder. En regels worden opgesteld ter indekking van ambtenaren, niet als ondersteuning voor de inwoners. Zolang er een sterke afrekencultuur vanuit de gemeenteraad blijft, zal deze ontwikkeling zich voortzetten. Als er weinig (en zelfs geen) fouten gemaakt mogen worden (veel terugkijken), het rijk steeds meer geregeld wil hebben en niet kan loslaten, zal deze dit steeds meer de boventoon gaan worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
45- plusser / senior
wat een onzinnig verhaal!! het is zeker vakantietijd???

Ook voorbeeld paspoort nogal stom! Heeft niets met makkelijk te maken maar met veiligheid dat het document opgehaald moet worden. Dat snap ik als 45- plusser zelfs!! Maar ja, ik doe natuurlijk niet aan tijdgeesten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pascal van den Noort
Zou deze houding niet eerder verwacht worden van raadsleden die een eigen set ambtenaren begeleiden met een eigen budget?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie