Advertentie
carrière / Nieuws

Kleinere gemeenten komen niet aan personeel

Kleinere gemeenten komen nauwelijks aan personeel. Via externe inhuur proberen ze de problemen op te lossen.

19 mei 2022
personeel-gezocht---shutterstock-1417226231.jpg

Kleinere gemeenten hebben verhoudingsgewijs de meeste problemen met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2021 van het A&O fonds Gemeenten. De meeste gemeenten proberen het tekort aan personeel op te vangen met externe inhuur.

WMO consulent

BMC
WMO consulent

Adviseur Economie en Arbeidsmarkt

BMC
Adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Meer medewerkers

Gemeenten hebben steeds meer medewerkers in dienst. Eind vorig jaar waren dat er in totaal 172.500. Ten opzichte van 2020 is dat een toename van 0,8 procent. De grootste stijging deed zich voor bij gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners en bij de G4-gemeenten (+3,8 procent). Als belangrijkste reden voor toename in de bezetting noemen gemeenten nieuwe taken/deprivatisering.

Schaalvergroting

Net als in 2020 daalde de bezetting wederom bij de kleinere  gemeenten. Bij gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners was de afname in bezetting 3,1 procent. Voor gemeenten tot 20.000 inwoners zelfs 8,3 procent. De schaalvergroting die onder gemeenten plaatsvindt, is daarmee volgens het A&O fonds Gemeenten ook zichtbaar in de resultaten van 2021.

Opmerkelijke stijging

Twee op de drie gemeenten verwachten dat de personele bezetting dit jaar nog verder toeneemt. Dat is een opmerkelijke stijging ten opzichte van 2020. Toen voorzag nog niet de helft van het aantal gemeenten een groei van het personeel. Groei wordt met name verwacht op het gebied van ruimtelijke ordening/milieu, automatisering/ict en welzijn/jeugdzorg.

Bijna een op vijf vacatures wordt gezien als moeilijk vervulbaar.

Hoe kleiner, hoe moeilijker

Bijna een op vijf vacatures wordt gezien als moeilijk vervulbaar. Daarbij geldt: hoe kleiner de gemeente, des te moeilijker het is om nieuw personeel aan te trekken. Evenals in 2020 geldt ruimtelijke ordening en milieu opnieuw als functiegebied waarin het lastig is vacatures in te vullen (een beeld dat ook naar voren komt uit recent onderzoek van Binnenlands Bestuur). Moeilijk is het ook financieel economische medewerkers te vinden. Binnen de functiegebieden burger-/publieks­zaken, dienstverlening/facilitair en buitendienst/groenvoorziening wordt door gemeenten juist krimp verwacht.

Externe inhuur

Het aandeel uitgaven aan externe inhuur is in de totale loonsom tussen 2020 en 2021 gestegen van 15,5 naar 16,5 procent. De uitvoering van coronamaatregelen en de arbeidsmarktkrapte hebben volgens de onderzoekers ongetwijfeld effect gehad op het aandeel uitgaven aan externe inhuur. Twee op de drie gemeenten zien in (extra) externe inhuur de meest effectieve ­methode om moeilijk vervulbare vacatures toch te vullen.

Detacheringen

Detacheringen, uitzendovereenkomsten en zzp’ers zijn de meest gebruikte ­vormen van externe inhuur binnen gemeenten. In 2021 gaf 56 procent van de gemeenten aan beleid te hebben gevoerd om de uitgaven aan externe inhuur te verminderen. In 2020 was dit nog 70 procent van de gemeenten.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

PJ Westerhof LL.M MIM
Non-probleem. Misschien moeten gemeentebesturen eens ophouden de adviezen van hun HRM-adviseurs al te serieus te nemen.
Externe inhuur is per definitie duurder dan eigen fte. Dat doe je dus alleen ingeval van tijdelijk frictie op het vlak van capaciteit of kennis.

En voor de rest hoeft men de media maar te volgen. Werknemers willen flexibiliteit, deeltijd, lopen of fietsen naar hun werk, en geen micromanagers.
Simpel, daar heb je geen dure HRM-adviseur voor nodig.
Sterker nog : schop 1 HRM-adviseur eruit en neem voor dat geld 2 vaste medewerkers in deeltijddienst.
Biemie Janssen
Logisch toch, afhankelijk van de hoogst betaalde ambtenaar worden alle andere ambtenaren daaronder ingeschaald. Ergo: een grotere gemeenten betaalt beter en bovendien ben je niet meteen de kop van jut als het een keer onverhoopt mis gaat. I.p.v. dure inhuur zouden kleine gemeente net zo goed een arbeidsmarkttoelage kunnen inzetten, alleen ligt dat politiek niet zo lekker en komen er mogelijk scheve gezichten op de werkvloer.
Hielco Wiersma
De personeelsproblemen bij de gemeenten zijn als volgt te verklaren:
1. al jarenlang matige CAO's.
2.al 14 jaar lang aanhoudende slechte pensioenvooruitzichten. De indexatieachterstand van 20 - 25% werkt door op het toekomstig pensioen van werkenden! Pensioenpremies zijn vanaf 2008 bovendien regelmatig gebruikt voor verbetering van salarissen (voordeel Rijk: lagere salariskosten en minder belastingaftrek) en regelmatig ten onrechte verworden tot speelbal voor landelijke inkomenspolitiek.
3. vooral bij kleinere gemeenten is er een matig tot slecht carrièreperspectief. Kleine gemeenten kunnen daarom sowieso beter ambtelijk gaan samenwerken of nóg beter: fuseren.
De wal gaat hopelijk het schip nog eens doen keren.
Advertentie