Advertentie
carrière / Achtergrond

Keldering uitgaven opleidingen in coronajaar

Zowel bij gemeenten, provincies als waterschappen kelderen de uitgaven aan opleidingen

25 maart 2022
Geld in stapeltjes verdeeld
Pixabay

In de afgelopen jaren is het percentage van de loonsom dat decentrale overheden uitgaven aan opleidingen voor hun medewerkers consistent gedaald. Vooral het eerste coronajaar 2020 liet een forse dip zien.

Bij gemeenten daalde het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan opleiding van medewerkers van 1,9 procent in 2016 tot 1,3 procent in 2020, zo leren de Personeelsmonitoren van het A&O fonds Gemeenten. De daling in 2020 was met 0,3 procentpunt daarbij sterker dan de daling in de jaren ervoor. Ook geldt voor alle gemeentegrootteklassen dat er flink minder is uitgegeven dan begroot. Waar de gemiddelde opleidingskosten per medewerker waren begroot op 1.020 euro, bedroegen de uitgaven per medewerker in het eerste coronajaar slechts 789 euro.

'Alles moest opeens anders georganiseerd'

Waarschijnlijk hebben de restricties rondom het organiseren van evenementen en het vele thuiswerken in verband met corona daaraan bijgedragen. ‘2020 was natuurlijk een bijzonder jaar. Gemeenten en opleiders moesten opeens alles op een andere manier gaan organiseren’, zegt Patricia Honkoop van het A&O fonds Gemeenten over de diepere dip in 2020. Die overstap naar online leren heeft volgens opleiders overigens ook bijgedragen aan lagere kosten: online leren is goedkoper.

Zeeland uitzondering

Bij de provincies en waterschappen is eenzelfde dip te zien als bij de gemeenten. In 2020 is er bij de provincies in totaal voor circa 3,5 miljoen euro besteed aan opleidingen voor personeel. In 2019 lag dat bedrag nog op 5,1 miljoen euro – een daling dus van 45 procent. Alleen in de provincie Zeeland stegen dat jaar de opleidingskosten. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2020 van het A&O fonds Provincies. Bij de waterschappen is sprake van eenzelfde trend.

De collectieve besteding van het opleidingsbudget bedroeg in 2018 nog 2,3 procent van de loonsom, in 2020 daalde dat blijkens de Personeelsmonitor van het A&O fonds Waterschappen naar 1,3 procent. Helemaal zeker weten ze het bij het A&O fonds Gemeenten niet, maar de verwachting leeft er dat gemeenten vorig jaar de neergaande trend weer hebben weten om te buigen. Of dat zo is, wordt in mei duidelijk als de Personeelsmonitor 2021 verschijnt.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie