Advertentie
carrière / Nieuws

Bureaucratie frustreert jonge ambtenaar

Dat blijkt uit de publicatie Jong@Gemeenten. Een onderzoek naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren, uitgevoerd door Motivaction en Youngworks in opdracht van A&O fonds Gemeenten en FUTUR, het jonge ambtenarennetwerk van Nederland. Aanleiding voor het onderzoek was het gegeven dat één op de negen ambtenaren binnen een jaar vertrekt bij de overheid. Bijna tweeduizend jonge ambtenaren tot 35 jaar deden aan het online-onderzoek mee.

31 oktober 2019
jonge-ambtenaren-stock.JPG

De jonge gemeenteambtenaar stuit op bureaucratie en mist doorgroeimogelijkheden. Desondanks zeggen acht op de tien jonge ambtenaren tevreden te zijn met hun werk.

Dat blijkt uit de publicatie Jong@Gemeenten. Een onderzoek naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren, uitgevoerd door Motivaction en Youngworks in opdracht van A&O fonds Gemeenten en FUTUR, het jonge ambtenarennetwerk van Nederland. Aanleiding voor het onderzoek was het gegeven dat één op de negen ambtenaren binnen een jaar vertrekt bij de overheid. Bijna tweeduizend jonge ambtenaren tot 35 jaar deden aan het online-onderzoek mee.

Meer begeleiding
Het gaat jonge ambtenaren vooral om het realiseren van impact door het werk. Bureaucratie lijkt de grootste rem te zijn op het realiseren van die impact. Het is blijkens het onderzoek de belangrijkste vertrekreden onder alle jonge ambtenaren, op de voet gevolgd door onvoldoende doorgroeikansen. Daarnaast is meer begeleiding, onder andere over keuzes maken in het opleidingsaanbod welkom. Ook blijkt dat de ondervertegenwoordiging van jonge ambtenaren ertoe doet en voor sommigen een reden is om te vertrekken. ‘Investeer daarom in het contact tussen jonge ambtenaren. En stimuleer het besef dat jonge en meer ervaren collega’s wat van elkaar kunnen leren’, zegt Tim Smit, voorzitter van FUTUR.

Flexibele werktijden
Ruim 80 procent van de jonge ambtenaren blijkt desalniettemin (zeer) tevreden over het werk bij de gemeente. En twee derde van de jonge ambtenaren verwacht over een jaar nog bij hun huidige gemeente werkzaam te zijn. Ook geven ze in groten getale aan dat ze binnen nu en drie jaar willen doorstromen bínnen hun eigen gemeente.

De belangrijkste redenen om te blijven zijn: mate van zelfstandigheid, flexibele werktijden en locaties, en de inhoud van het werk. Ruim de helft is (zeer) tevreden over de opleidingsmogelijkheden. De band met collega’s, wat hun leeftijd ook is, maakt voor 44 procent van de jonge ambtenaren dat ze graag nog even blijven.

Gekaderde vrijheid
Gemeenten hebben bovendien zelf de sleutels van de achterdeur in handen om jongeren binnen te houden. ‘Jonge ambtenaren hebben behoefte aan gekaderde vrijheid. Autonomie en zelfstandigheid geven werkplezier en voldoening. Goede onboarding en begeleiding helpen om realistische verwachtingen te scheppen, bureaucratie de baas te worden en impact zichtbaar te maken’, aldus de onderzoekers. Verder helpt informeel contact tussen leeftijdgenoten. Dat stimuleert kennisuitwisseling en helpt om een eigen weg te vinden binnen de gemeente.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Teun Bruna / Beleidsmedewerker
Ik heb al eerder mijn wrevel geuit over de jonge ambtenaren die klagen over de bureaucratie. Toen ik aan mijn ambtelijke loopbaan begon moest ik al wennen, had ik last van bureaucratie. Tijdens mijn loopbaan heb ik er steeds last van gehad. Ik herken de punten van Willem van Dalen, de controle en verantwoordingseisen zijn sterk toegenomen. Om iets positiefs over bureaucratie te zeggen, als dat mag: Een grote individuele verantwoordelijkheid van medewerkers, vraagt om monitoring en controle. Het gaat vaak wel om een hoop geld of beleid dat veel mensen raakt.

De bureaucratie is wel degelijk veranderd: automatisering, eisen van de externe accountant, er wordt veel meer rekening gehouden met allerlei belangen van buiten, dat kost tijd en procedurele stappen enzovoorts., Kortom: bureaucratie is nodig, maar je hebt goede bureaucratie en slechte (overbodige) bureaucratie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Wat is "impact willen hebben"? En is het een goed ding als jonge ambtenaren impact hebben? Past dat bij het werk, mogen "oudere ambtenaren" dan geen impact hebben, wil een gemeente de kosten daarvan dan dragen, enz.Zoals anderen al aangeven: bureaucratie frustreert bijna iedereen. Voor velen zal verantwoording afleggen en een administratie bijhouden niet het probleem zijn, maar wel hoe vaak je dat moet doen, waarom je dat moet doen en hoe je dat moet doen. Dat zijn namelijk zaken waar de meeste werknemers zelf geen invloed op hebben, maar wel toe verplicht worden. Of je nu jong of oud bent.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim / bestuursadviseur
Niet alleen de jonge ambtenaar heeft last van bureaucratisering. In de afgelopen 35 jaar dat ik bij de gemeentelijke overheid werk ben ik steeds meer tijd kwijt aan verantwoording, langere procedures en accountantscontrole. Een deel is zeker noodzakelijk, maar veel procedures worden gevoerd voor de procedure en veel verantwoording voor de accountant en de schijnzekerheid dat alles correct is en de verantwoordelijkheid kan worden afgeschoven. Dit heeft gezorgd voor een grote groei van de ambtelijke organisatie en dus extra kosten voor onze inwoners waar zij niets voor terug krijgen.

Laten we samen met de zorg optrekken en echt werk maken van vermindering van rapportages, dubbele controles en nutteloze procedures.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anne / Werkervaringsplek communicatie, gemeente Haarlem/Zandvoort (o.a. Projectteam F1)
Problemen zijn erg herkenbaar!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie