Advertentie
carrière / Nieuws

Rotterdam onderzoekt mogelijke misstanden W&I

De gemeente Rotterdam heeft begin januari een intern rechercheonderzoek ingesteld naar mogelijke misstanden bij de dienst Werk en Inkomen. Dat bevestigen bronnen rond het Rotterdamse stadhuis, waaronder lobbyist Dianthus Panacho. De gemeente Rotterdam wil het interne onderzoek niet bevestigen.

04 februari 2020
rotterdam-zuid-holland.jpg

De gemeente Rotterdam heeft begin januari een intern rechercheonderzoek ingesteld naar mogelijke misstanden bij de dienst Werk en Inkomen. Dat bevestigen bronnen rond het Rotterdamse stadhuis, waaronder lobbyist Dianthus Panacho. De gemeente Rotterdam wil het interne onderzoek niet bevestigen.

Melding klokkenluider

Het interne rechercheonderzoek is ingesteld naar aanleiding van een melding van een klokkenluider en na aandrang van enkele vertrouwenspersonen. De opdracht komt niet van gemeentesecretaris Vincent Roozen, omdat hij zelf onderwerp van onderzoek is. De opdracht komt daarom van de wethouder van Personeel en Organisatie, Arjan van Gils. Het onderzoek richt zich op belangenverstrengeling en dubieuze aanbestedingen bij de dienst Werk en Inkomen.

‘Moderne slaven’
Panacho uitte deze beschuldigingen al in een commissievergadering op 10 december 2019. Toen zei hij dat ‘alles er door deze frauderende ambtenaren op gericht is om zichzelf direct of indirect te verrijken en om hun verdienmodel in stand te houden’. Flexwerkers zouden hier als ‘moderne slaven’ bij betrokken worden en bij kritiek zou hun flexcontract niet worden verlengd. Tegen de raadsleden zei hij toen dat hij zoiets niet zou zeggen ‘als hij geen bewijzen zou hebben’.


Brief

Vanavond zet Panacho zijn woorden kracht bij door het gehele Rotterdamse gemeentebestuur, de gemeentelijke ombudsman en de rekenkamer Rotterdam een brief te sturen, waarin hij eenieder voor het blok zet: ‘Wanneer u niets te verbergen heeft en voorstander bent van een transparant bestuur dat verantwoording aflegt aan haar inwoners, dan denk ik dat u geen enkele moeite heeft om antwoord te geven op de volgende vragen zonder overleg met andere leden van het Rotterdams Bestuur.’

‘Integriteit is niet vrijblijvend’
Integriteit is iets persoonlijks, maar niet vrijblijvend, voegt hij eraan toe. ‘Indien u denkt dat uw integriteit afhankelijk is van overleg met andere bestuursleden of derden daarom heen, dan brengt u feitelijk uw integriteit in een mogelijke gevarenzone. Ook de zinsnede zonder last of ruggespraak is nu meer dan ooit hier aan de orde.’ Daarop volgt een lijst van 29 vragen die begint met de vraag of de aangeschrevene recent of in het verleden werkzaamheden heeft verricht voor de gemeente Rotterdam en even verderop of deze onomwonden kan verklaren nooit een rol te hebben gespeeld ‘die in strijd is met uw integriteit, die van de gemeente Rotterdam of derden’.

Deelnemen aan besluitvorming

Mocht de persoon weet hebben gehad van iets wat ‘de toets der kritiek niet kan doorstaan’ heeft deze daar dan ook melding van gedaan en is dat adequaat onderzocht? ‘Heeft voor u die rol binnen de gemeente Rotterdam, uw werkzaamheden op enigerlei wijze beïnvloedt in het bestuur van de gemeente Rotterdam?’ En: ‘Kunt u dan wel of niet als gevolg hiervan deelnemen aan besluitvorming in het gemeentebestuur over lopende en komende onderzoeken bij gemeente Rotterdam?’

Integer bestuur
Daar komt Panacho bij het lopende interne onderzoek. Hij vraagt of de aangeschrevenen vinden dat iedereen in Rotterdam recht heeft op antwoord op deze vragen en of Rotterdammers een integer bestuur, integere ambtenaren en een eerlijk, transparant, onafhankelijk en grondig onderzoek verdienen. Hij wijst op ambtenaren die geen eerlijke kans op een vaste baan hebben gekregen en op bedrijven die zijn benadeeld bij een gemanipuleerde aanbesteding. Als uit het onderzoek komt dat gefraudeerd is met EU-subsidies zouden die moeten worden teruggevorderd. Panacho vindt dat de schade moet worden verhaald op alle betrokkenen en niet in de doofpot mag worden gestopt. Het dossier zou moeten worden overgedragen aan de Rijksrecherche, het Openbaar Ministerie en aan OLAF, het Europees Bureau voor fraudebestrijding.

Intern onderzoek ‘als het nodig is’
De vragen die SP-Kamerlid Jasper van Dijk eind vorig jaar aan minister Koolmees stelde over de beschuldigingen van corruptie en steekpenningen bij de Rotterdamse ambtenarij, ‘zoals ingesproken in de Rotterdamse gemeenteraad door de heer Panacho’ zijn nog niet beantwoord. Wethouder Arjan van Gils laat op de vraag of er een intern rechercheonderzoek loopt naar mogelijke misstanden bij Werk en Inkomen weten dat de gemeente Rotterdam geen uitspraken doet over eventuele interne onderzoeken. ‘In het algemeen kunnen we stellen dat we klachten of meldingen over mogelijke misstanden altijd serieus behandelen. Als het nodig is, doen we daar ook intern onderzoek naar.’

UPDATE 5 februari 2020
- De gemeente Rotterdam laat weten dat er momenteel 'een intern onderzoek' loopt. 

- Vincent Roozen was voordat hij op 10 oktober 2018 algemeen directeur/gemeentesecretaris werd (vanaf 2015) concerndirecteur van het cluster Werk en Inkomen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie